Dějepisná exkurze sekundy v Praze

Ve středu 6. dubna jsme se s paní učitelkou Duchoslavovou a paní učitelkou Berkovou jeli do Prahy na prohlídku po historických klenotech našeho hlavního města.

Začali jsme procházkou po Královské zahradě, pak jsme navštívili velkolepou katedrálu sv. Víta a pokračovali prohlídkou Vladislavského sálu Pražského hradu, ten byl moc pěkný! Cestou nám paní učitelky pověděly o historii této i dalších velkolepých památek. Dozvěděli jsme se třeba, že katedrála je největší v České republice a byla vystavěna Vladislavem Jagellonským na konci 15. století. Nakonec jsme výlet zakončili procházkou skrz Zlatou uličku. Domů jsme se i navzdory vlakové výluce dostali bez větších obtíží a všichni si pěkný den moc pochvalovali.

Text: Anna Hermová, sekunda

Foto: Mgr. Jitka Berková