UČEBNÍ PLÁNY ŠKOLY

79-01-C/01

Základní škola

ŠVP - Poznávání nás baví

GYM

7941K81

Gymnázium 8-leté

ŠVP - všeobecné gymnázium

GYM

7941K61

Gymnázium 6-leté

ŠVP - živé jazyky

GYM

7941K41

Gymnázium 4-leté

ŠVP - živé jazyky

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY GYMNÁZIUM

Povinné předměty
 • Český jazyk
 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Francouzský jazyk
 • Španělský jazyk
 • Matematika
 • Informatika a výpočetní technika
 • Biologie
 • Chemie
 • Fyzika
 • Zeměpis
 • Základy společenských věd
 • Dějepis
 • Estetická výchova - HV a VV
Volitelné předměty
 • Semináře z jednotlivých předmětů
Nepovinné předměty
 • Ruský jazyk
 • Konverzace v AJ
 • Finanční matematika
 • Latina
 • Finanční matematika
 • Deskriptivní geometrie
 • Informatika
Kroužky a volnočasová aktivita
 • Školní časopis
 • Mediální výchova
 • Divadelní kroužek
 • Kurzy (30 – 35 hod.) – adaptační, lyžařský, jazykový, první pomoci