Učební plány pro gymnázium

7941K41 – živé jazyky/všeobecné – čtyřletý studijní cyklus

7941K61 – živé jazyky – šestiletý studijní cyklus

7941K81 – živé jazyky – osmiletý studijní cyklus

 

Nabízené nepovinné předměty:

Konverzace v AJ

Finanční matematika

Další cizí jazyk (NJ,FJ,ŠJ,Latina)

Školní časopis

Sportovní hry

Divadelní kroužek

Kurzy (30 – 35 hod.) – adaptační, lyžařský, jazykový, první pomoci

 

Naše výhody:
Výuka v malých skupinách, individuální přístup, možnost specializace individuální volbou – řada akcí i v zahraničí je díky zahraničním projektům pro studenty hrazena! K dispozici jsou konverzace, široká nabídka volitelných a nepovinných předmětů, divadelní soubor, pěvecký kroužek, studentský časopis, řada sportovních aktivit doma i v zahraničí, práce na evropských projektech, návštěvy divadel, exkurze, program „Start“ pro primu.

 

Školné:

Ročníky odpovídající 2. stupni ZŠ: 18.000,- Kč ročně

Ročníky střední školy (1.-4. ročník): 20.000,- ročně

Učební plán pro základní školu

79-01-C /01 – učební plán pro základní školu – studijní cyklus

 

 Smyslem založení ZŠ při Táborském soukromém gymnáziu s.r.o. je vytvořit celistvou návaznost vyučování, které bude zaměřeno na AJ od 1. třídy ZŠ až do páté třídy (dle učebního plánu). Poté se žákyně/žák bude moci rozhodnout, zda bude pokračovat ve studiu na gymnáziu, protože studium bude navazovat na primu osmiletého studia TSG, rovněž zaměřenou na výuku AJ, nebo bude pokračovat v povinné školní docházce na některé ZŠ v Táboře. Poté bude možné si zvolit šestileté studium které je rovněž orientováno na AJ a které koncepčně pokračuje a rozšiřuje studium AJ tak, že studenti mohou absolvovat od vyšších ročníků studium AJ v jednom, později ve dvou předmětech vyučovaných v AJ. Učební plány osmiletého a šestiletého gymnázia přikládáme.

 V odpoledních hodinách po skončení vyučování je pamatováno na zaměstnání dětí tak, aby celý denní provoz byl ukončen do 16.00 hodin. Z tohoto důvodu bude zajištěna i kreativní činnost, případně výtvarná výchova, nebo doučování dle potřeby. Škola disponuje i velkým parkovištěm, takže je tím vyřešen i problém dostupnosti. Před založením nám mnoho okolních zaměstnavatelů (např. Brisk, Teplárna) vyjádřilo svou podporu a zájem o založení 1. stupně ZŠ, zároveň tím vycházíme vstříc zaměstnaným matkám.

Školné: 10.000,- Kč ročně + příspěvek na školní družinu

Nepovinné předměty: anglický jazyk-konverzace