Školní rok 2023/2024

Časový průběh a organizace školního roku 2023/2024

září 2023

4. září (pondělí) – první školní den
4. září (pondělí) – ČAG opravné maturity (Mgr. Berková)
5. – 6. září (úterý-středa) – adaptační aktivity ZŠ 1. stupeň
6. září (středa) – slavnostní shromáždění k oslavám 30. výročí založení školy
8. září (pátek) – dopravní hřiště pro 4.A
8. – 11.září (pátek – pondělí) – adaptační pobyt Březová pro primu a 6.A, Outdoor resort Březová, Rokytnice n. Rokytnou
11. září (pondělí) – předávání certifikátů Cambridge od 15:00, gotický sál Staré táborské radnice
12. září (úterý) – natáčení maturitního videa 4. ročníku a oktávy
13. září (středa) – úvodní schůzka Cambridge kurzů AJ od 15.00 – 16.00 (MA Lic. Ramos)
14. září (čtvrtek) – seminář Agrobiologie, Praha (Mgr. Vondrášková)
13. – 18.září (středa – pondělí) – adaptační aktivity kvinty a 1.ročníku: příjezd skupiny z Gymnázia Škofja Loka, Slovinsko, ubytování v rodinách, společná účast na Táborských setkáních a ve výuce
25.- 28/29. září (pondělí – čtvrtek/pátek) – adaptační aktivity kvinty a 1.ročníku: pobyt ve Slovinsku na Gymnáziu Škofja Loka, ubytování v rodinách, výlety a exkurze, společná účast ve výuce
20. září (středa) – projekt „Škola naruby“, knihovna Tábor, 2.A
21. září (čtvrtek) – třídní schůzky pro 1. a 2.stupeň ZŠ a nižší gymnázium postupně od 15:30
21. září (čtvrtek) – školská rada od 15:00
21. září (čtvrtek) – Seminář pro kariérové poradce SŠ, Praha (Mgr. Novák, Mgr. Pekárková)
21. září (čtvrtek) – Konference „Děti s odlišným mateřským jazykem“, Praha (Mgr. Švadlenová)
28. září (čtvrtek) – státní svátek
29. září (pátek) – ředitelské volno

říjen 2023

3. října (úterý) – Předškolní přípravka pro žáky posledních ročníků MŠ, od 15:30
4. října (středa) – Přespolní běh pro žáky SŠ, výběr žáků, dohled Mgr. Jansa
4. října (středa) – Exkurze do expozice Pravěk, pro 1.A a 2.A, dohled Mgr. Čejková, Mgr. Šádová, B. Novotná
4. října (středa) – Komentovaná prohlídka Zemědělské fakulty JČU v ČB, pro 3. ročník, dohled Mgr. Novák
5. října (čtvrtek) – Výstava JONGSUK YOON + edukační program Říjnové nebe v Domu umění ČB, pro primu a 6.A, dohled Mgr. Skalková, Mgr. Novotná W.
5. října (čtvrtek) – Webinář „Jak tvořit myšlenkové mapy s prvky sketchnotingu“, Mgr. Švadlenová T.
6. října (pátek) – Beseda s poslankyní Mgr. Renátou Zajíčkovou (předkladatelka změn vyhlášky – přijímací řízení, hygienické minimum a další reformy školství), pro vyšší ročníky SŠ, během 2. Vyuč. hodiny, dohled vyučující daných předmětů
9. října (pondělí) – Divadlo „Jak vzniklo divadlo“ v DON Tábor, od 9:00, pro 4.A a 5.A, dohled PhDr. Varga, Mgr. Pražmová, Švadlenová Mo.
11. října (středa) – Divadlo „Povídky z jedné a druhé kapsy“ v DON Tábor, od 9:00, pro 7.A, 8.A, sekundu, tercii a kvartu, dohledy budou stanoveny
11. října (středa) – Seminář „Kurz tvůrčího psaní“ v CUT Tábor, od 10:00, Mgr. Dobešová
16.- 20. října (pondělí – pátek) – Erasmus+ setkání v Rakousku – BRG Wels, výběr žáků, dohled Mgr. Blažková, Mgr. Pekárková
16.- 18. října (pondělí – středa) – Konference Asociace ředitelů gymnázií v ČB, PhDr. Švadlenová
18. října (středa) – Burza škol v CUT Tábor, od 8:00 do 17:00, rozpis bude stanoven
20.- 21. října (pátek – sobota) – Kurz „Zdravotník zotavovacích akcí“ v ČB, PhDr. Varga
20. října (pátek) – Mapování školních dovedností, pro 2. A, za organizace PPP
20. října (pátek) – Konference VIZE Česka v DON Tábor, od 9:30 do 15:50, výběr žáků, dohled bude stanoven
25. října (středa) – Škola naruby v Knihovně Tábor, od 9:00, pro 2.A, dohled Mgr. Šádová, Rácová A.
26.- 27. října (čtvrtek – pátek) – Podzimní prázdniny

listopad 2023

1. listopadu (středa) – Pedagogická rada, od 13:00 v učebně tercie
1. listopadu (středa) – Přípravný kurz pro žáky 5. tříd, od 14:30 – část M – Mgr. Musilová
1. listopadu (středa) – Třídní schůzky, I. stupeň ZŠ od 15:00, II. stupeň ZŠ a GYM od 15:30
3. listopadu (pátek) – Bruslení na ZS Tábor, od 9:00 (III.A, IV.A), od 10:00 (I.A, II.A)
3. listopadu (pátek) – Jihočeské muzeum v ČB pro V.A, dohled PhDr. Varga, Švadlenová Monika
7. listopadu (úterý) – Den otevřených dveří soukromých škol
7. listopadu (úterý) – Předškolní přípravka, od 15:30 v II.A – Mgr. Šádová
8. listopadu (středa) – Přípravný kurz pro žáky 5. tříd, od 14:30 – část ČJ – Mgr. Svobodová Ž.
9. listopadu (čtvrtek) – Národní muzeum pro primu a 6.A, dohled Mgr. Vejvodová, Mgr. Novotná W.
9. listopadu (čtvrtek) – Náprstkovo muzeum a památník na Vítkově pro kvartu, dohled Mgr. Duchoslavová, Mgr. Dobešová
9. listopadu (čtvrtek) – Online školení „Spisová služba“ – M. Šmídová
10. listopadu (pátek) – Kurz „Zdravotník zotavovacích akcí“ od 8:00 v ČB – PhDr. Varga
10. listopadu (pátek) – Bruslení na ZS Tábor, od 9:00 (III.A, IV.A), od 10:00 (I.A, II.A)
10. listopadu (pátek) – Konference „Kompas vzdělávání pro 21. století“ v ČB – PhDr. Švadlenová
14. listopadu (úterý) – Přednáška z cyklu „Fyzikové do škol“, téma „Dusík“ od 9:45 pro sextu, 2. ročník a SFy, téma „Optika a lasery“ od 10:40 pro oktávu, 4. ročník a SFy, zajišťuje Ing. Šnajdr
15. listopadu (středa) – Přípravný kurz pro žáky 5. tříd, od 14:30 – část M – Mgr. Musilová
15. – 16. listopadu (středa-čtvrtek) – Zasedání jihočeské Asociace ředitelů gymnázií, Jindřichův Hradec – PhDr. Švadlenová
19. listopadu (neděle) – 12. ročník běhu Stříbrnou naučnou stezkou (start u rozhl. Hýlačka, Větrovy)
20. listopadu (pondělí) – Program „Na cestě k sametové revoluci“ od Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, od 11:45 do 12:45, koná se ve škole, pro 4. ročník a oktávu, zajišťuje Mgr. Zedníková
v týdnu od 20. listopadu (pondělí) – stáž 2 vyučujících naší ZŠ na ZŠ Nová v ČB
22. listopadu (středa) – Přípravný kurz pro žáky 5. tříd, od 14:30 – část ČJ – Mgr. Svobodová Ž.
23. listopadu (čtvrtek) – Seminář “Vybrané psychické problémy u dětí a mládeže”, od 13:00 ve ZVAS ČB – Mgr. Švadlenová
24. listopadu (pátek) – Bruslení na ZS Tábor, od 9:00 (III.A, IV.A), od 10:00 (I.A, II.A)
25. listopadu (sobota) – Maturitní ples 4. ročníku a oktávy v Palcátě Tábor
29. listopadu (středa) – Zeměpisný pořad „Kambodža“ – z cyklu Planeta Země 3000 od 10:00 v Kině Svět pro 7.A, 8.A, primu, sekundu a tercii, dohledy budou stanoveny, cena 90,-
29. listopadu (středa) – Přípravný kurz pro žáky 5. tříd, od 14:30 – část M – Mgr. Musilová
30. listopadu (čtvrtek) – Edukační program v DON Tábor, pro kvartu, od 10:00, dohled Mgr. Dobešová
30. listopadu (čtvrtek) – Konference pro SŠ v Praze, od 9:00 – PhDr. Švadlenová, Mgr. Musilová

prosinec 2023

1. prosince (pátek) – Komentovaná prohlídka výstavy “Mezi představou a skutečností” v DON Tábor od 10:00, pro sextu a SDU, dohled Mgr. Skalková, Mgr. W. Novotná
1. prosince (pátek) – Přednáška o možnosti studia na Fakultě vojenského zdravotnictví na Univ. obrany HK, 4. vyuč. hod. pro 4. ročník, oktávu, zajišťuje Mgr. Novák
1. prosince (pátek) – Plavecký výcvik I. stupeň ZŠ
1. prosince (pátek) – Školení „Rozšiřování slovní zásoby“ v Praze – Mgr. Blažková
4. prosince (pondělí) – Divadlo „Děti hrají dětem“ pro 2.A a 3.A na SPŠ Tábor, dohled Mgr. Šádová, Mgr. Křivková, Mgr. Rácová
5. prosince (úterý) – Mikuláš a čerti ve škole – pro I. stupeň organizuje V.A, pro II. stupeň septima
5. prosince (úterý) – Předškolní přípravka od 15:30 ve třídě II.A, vede Mgr. Šádová
6. prosince (středa) – Už jsem čtenář v knihovně Tábor od 9:30, pro I.A, dohled TU a AP
6. prosince (středa) – Divadlo „Emil čili o Háchovi“ v DON Tábor, od 13:00 pro 1. ročník, 4. ročník, kvintu a oktávu, dohled Mgr. Zedníková, Mgr. Svobodová Ž., Mgr. Švadlenová
6. prosince (středa) – Přípravný kurz pro žáky 5. tříd, od 14:30 – část ČJ – Mgr. Svobodová Ž.
8. prosince (pátek) – Plavecký výcvik I. stupeň ZŠ
11. prosince (pondělí) – Školení „Metody vyučování a čtení“ v Praze – Mgr. Pražmová
11. prosince (pondělí) – Webinář „Jak na přijímací pohovor na SŠ“ – Mgr. Švadlenová
12. prosince (úterý) – Edukační program k výstavě děl ze sbírky Alšovy jihočeské galerie v DON Tábor od 10:30, pro kvartu, dohled Mgr. Dobešová
13. prosince (středa) – Etické dílny: „Buďme kamarádi“ pro I.A, „Jak se chránit v nebezpečných situacích“ pro II.A, dohled zajišťují TU, AP, ŠA
13. prosince (středa) – Přednáška o možnosti studiu v zahraničí, od 9:45 pro septimu a 3. ročník
13. prosince (středa) – Přípravný kurz pro žáky 5. tříd, od 14:30 – část M – Mgr. Musilová
13. prosince (středa) – Oslava 60. Let BRG Rohrbach – PhDr. Švadlenová
14. prosince (čtvrtek) – Hodina moderní chemie „Potraviny pod lupou“ od VŠCHT, pro 1. ročník, kvintu a sextu, zajišťuje Mgr. Žahourová
14. prosince (čtvrtek) – Vánoční akademie I. stupně ZŠ od 10:00 v Univerzitě Tábor
15. prosince (pátek) – Plavecký výcvik I. stupeň ZŠ
18. – 22. prosince (pondělí-pátek) – Lyžařský výcvik Hochficht, Rakousko pro IV.A, V.A a primu
19. prosince (úterý) – Výstava “Umění černé Afriky” v Jihočeském muzeu v ČB pro sextu, dohled Mgr. Švadlena, Mgr. Novotná Winona
20. prosince (středa) – Etické dílny: „Jak překonat starosti ve škole“ pro III.A, „Život v mediální džungli“ pro VI.A a primu, dohledy budou stanoveny
20. prosince (středa) – Přednáška o studiu na MU Brno, od 11:30 pro 3. ročník, septimu. 4. ročník a oktávu, zajišťuje Mgr. Novák
20. prosince (středa) – Vánoční dílna ZŠ a ŠD od 13:30
20. prosince (středa) – Přípravný kurz pro žáky 5. tříd, od 14:30 – část ČJ – Mgr. Svobodová Ž.
22. prosince (pátek) – Adventní snídaně, Zpívání na schodech
23. prosince – 2. ledna (sobota – úterý) – Vánoční prázdniny

leden 2024

3. ledna (středa) – Nástup do školy a první školní den roku 2024
3. ledna (středa) – Náhradní termín plavání I. stupně ZŠ
3. ledna (středa) – Návštěva Okresního soudu Tábor pro tercii a VIII.A, dohled PhDr. Varga, Mgr. Hesová, Mgr. Lískovcová
3. ledna (středa) – (středa) – Přípravný kurz pro žáky 5. tříd, od 14:30 – část M – Mgr. Musilová
5. ledna (pátek) – Plavecký výcvik I. stupně ZŠ
9. ledna (úterý) – Předškolní přípravka, od 15:30 v II.A – Mgr. Šádová
10. ledna (středa) – Přípravný kurz pro žáky 5. tříd, od 14:30 – část ČJ – Mgr. Svobodová Ž.
10. ledna (středa) – Akce „Jak se dělá kniha“ pro IV.A (8:00) a V.A (10:00), dohled TU a AP
11. ledna (čtvrtek) – Den otevřených dveří TABSG
12. ledna (pátek) – Plavecký výcvik I. stupně ZŠ
12. ledna (pátek) – Kurz pro fyzikáře, od 10:00 v Praze – Ing. Šnajdr
15. ledna (pátek) – Schůzka ŠPP
15. ledna (pondělí) – Geologická přednáška – Štěpán Rak (téma litosféra), od 9:45 pro primu a VI.A, od 10:40 pro kvintu a 1.R, zajišťuje Mgr. Švadlena
15. ledna (pondělí) – Beseda k románu Osudy dobrého vojáka Švejka v DON Tábor, od 10:00 pro 3. ročník a septimu, dohledy budou stanoveny
16. ledna (úterý) – Pedagogická rada od 13:45
17. ledna (středa) – Etické dílny: „Jak správně využívat IT a média“ pro IV.A a V.A, dohled zajišťují TU a AP
17. ledna (středa) – Infoschůzka lyžařskému výcviku na Hochfichtu od 15:30 (pro termín 29.1.-2.2.)
17. ledna (středa) – Přípravný kurz pro žáky 5. tříd, od 14:30 – část M – Mgr. Musilová
17. ledna (středa) – Třídní schůzky celé školy: I. stupeň prezenčně, II. stupeň a celé gymnázium konzultační odpoledne
19. ledna (pátek) – Plavecký výcvik I. stupně ZŠ
22. ledna (pondělí) – Divadlo „Švejkův návrat“ v DON Tábor, od 10:00 pro 3. ročník, septimu a sextu, dohled Mgr. Zedníková, Mgr. Švadlenová, Mgr. Dobešová
22. – 26. ledna (pondělí-pátek) – Lyžařský kurz I. stupeň, Monínec
24. ledna (středa) – Přípravný kurz pro žáky 5. tříd, od 14:30 – část ČJ – Mgr. Svobodová Ž.
26. ledna (pátek) – Zeměpisný pořad Střední a Jižní Amerika – Deny&Carol, ve škole, bude upřesněno, zajišťuje Mgr. Švadlena
26. ledna (pátek) – Termín ukončení klasifikace a absence
27. ledna (sobota) – Přijímací zkoušky nanečisto, od 9:00
29. ledna – 2. února (pondělí-pátek) – Lyžařský výcvik Hochficht, Rakousko pro VII.A a sekundu
29. ledna (pondělí) – Divadlo „Čarovná zimní pohádka“ v DON Tábor, od 10:30 pro I.A, II.A a III.A, dohled TU a AP
30. ledna (úterý) – Divadlo v AJ „Peter Black“ v MĚXUS Sezimovo Ústí II, od 10:15 pro 1. ročník, kvintu a sextu, dohled Mgr. Ž. Svobodová, Mgr. Berková, Mgr. Švadlena
30. ledna (úterý) – Okresní kolo olympiády ČJ – Mgr. Zedníková
31. ledna (středa) – Vydání pololetních výpisu, ukončení výuky/odchod na oběd: 10:45 vyšší GYM, 11:00 nižší GYM a 2. stupeň, 11:30 1. stupeň
31. ledna (středa) – Školení pedagogického sboru „Práce s heterogenní třídou“
31. ledna (středa) – Přípravný kurz pro žáky 5. tříd, od 14:30 – část M – Mgr. Křivková

únor 2024

1. února (čtvrtek) – ředitelské volno
2. února (pátek) – pololetní prázdniny
2. února (pátek) – Kurz „Elektřina a magnetismus“ v Praze – Ing. Šnajdr
5. února (pondělí) – Hodina moderní chemie od VŠCHT – pro septimu, 3. ročník, oktávu, 4. ročník a seminář z chemie, zajišťuje Ing. Bosáková – rozpis bude stanoven
6. února (úterý) – Výstava “Santini” v Národním technickém muzeu v Praze, pro kvintu a 1. ročník, dohled Mgr. Skalková, Mgr. W. Novotná
6. února (úterý) – Předškolní přípravka, od 15:30 v II.A – Mgr. Šádová
7. – 8. února (středa – čtvrtek) – Vzdělávací program NPI v Táboře – PhDr. Švadlenová, Mgr. Šádová
7. února (středa) – Přípravný kurz pro žáky 5. tříd, od 14:30 – část ČJ – Mgr. Svobodová Ž.
7. února (středa) – Beseda o radioaktivních odpadech a jaderných elektrárnách/SÚRAO s Janem Karlovským od 7:55 pro sextu, od 8:45 pro kvartu – dohled Mgr. Švadlena
7. února (středa) – Přednáška o možnostech studiu v zahraničí od 9:45 do 11:15, pro 3. ročník a septimu – dohled Mgr. Novák
7. února (středa) – Výsledky PZ nanečisto (9. třídy)
8. února (čtvrtek) – Festival mediálního vzdělávání od Městské knihovny Tábor, od 8:00 pro sextu, od 10:30 pro kvartu, zajišťuje M. Schworm a Mgr. Švadlena
8. února (čtvrtek) – Preventivní program s MUDr. Janákovou, od 9:30 do 12:30 pro kvintu a 1. ročník, dohled Mgr. Drbalová Vondrášková
8. února (čtvrtek) – Ukázková hodina od 9:00 pro budoucí prvňáky v I.A
9. února (pátek) – Přednáškové pásmo absolventů TABSG (Š. Kropík, A. Kohoutek, R. Kotápišová), pro oktávu, 4.ročník a 3.ročník, zajišťuje Mgr. Novák, rozpis bude stanoven
9. února (pátek) – Plavecký výcvik I. stupně ZŠ
12. února (pondělí) – Mapování školní zralosti – I.A
13. února (úterý) – Ukázková hodina od 9:00 v I.A pro MŠ Kollárova
13. února (úterý) – Webinář „Jak komunikovat se žáky s psychickými obtížemi“ od 16:00 – Mgr. Švadlenová
13. února (úterý) – Simulace Evropského Parlamentu
14. února (středa) – Přípravný kurz pro žáky 5. tříd, od 14:30 – část ČJ – Mgr. Svobodová Ž.
14. února (středa) – Setkání výchovných poradců v PPP od 13:00 hod – část M – Mgr. Musilová
14. února (středa) – Školení PO – Novák, Šnajdr, Hudková, Schworm, Matoušková
15. února (čtvrtek) – Návštěva Úřadu práce v Táboře od 9:00 pro oktávu a 4. ročník, zajišťuje Mgr. Novák
16. února (pátek) – Akce “Den s Didaktikonem“ v Praze – přednáška „Bouře, tornáda a hurikány“ meteorologa Michala Žáka, pro seminář zeměpis a septimu, dohled Mgr. Švadlena, Mgr. Novák
16. února (pátek) – Plavecký výcvik I. stupně ZŠ
20. února (úterý) – poslední den pro podání přihlášky ke studiu
21. února (středa) – Přípravný kurz pro žáky 5. tříd, od 14:30 – část ČJ – Mgr. Svobodová Ž.
23. února (pátek) – Kurz „Elektřina a magnetismus“ v Praze – Ing. Šnajdr
26. února – 1. března (pondělí-pátek) – Lyžařský výcvik Hochficht, Rakousko pro kvartu a vyšší GYM
27. února (úterý) – Webinář “Zástupcovský balíček”, od 11:00 – Mgr. Švadlena
28. února (středa) – Přípravný kurz pro žáky 5. tříd, od 14:30 – část ČJ – Mgr. Svobodová Ž.
28. února (středa) – Zeměpisný pořad „Slovensko“ v cyklu Pohodáři v Univerzitě Tábor od 8:00, pro 6.A, 7.A, 8.A, primu, sekundu a tercii, zajišťuje Mgr. Švadlena, dohledy budou stanoveny
28. února (středa) – Divadlo „Popel na křídlech“ v DON Tábor, od 10:00 pro kvartu, oktávu a 4. ročník, dohledy budou stanoveny

březen 2024

1. března (pátek) – výstava Zbyněk Sedlecký + workshop Spatření v Jihočeském muzeu v ČB, pro tercii, dohled Mgr. Skalková, Mgr. Hesová
1. března (pátek) – program „Vznik písma“ v MěKTa, od 9:00 pro V.A, dohled PhDr. Varga, Mo. Švadlenová
1. března (pátek) – program na Dopravním hřišti, od 8:00 + následný program ve škole, pro I.A, dohled Mgr. Čejková, Dis. B. Novotná
4. – 8. března (pondělí – pátek) – Jarní prázdniny
12. března (úterý) – Předškolní přípravka, od 15:30 v II.A – Mgr. Šádová
13. března (středa) – exkurze Poslanecká sněmovna PČR a Letiště Václava Havla, pro 3. ročník, dohled Mgr. Novák, Mgr. Švadlenová
13. března (středa) – přípravný kurz pro žáky 5. tříd, od 14:30 – část M – Mgr. Musilová
13. března (středa) – DIGIkonference pro učitele cizích jazyků, od 13:30 v učebně III.A, PhDr. Švadlenová
14. března (čtvrtek) – program „Veselé zoubky“ pro I.A
15. března (pátek) – kurz „Elektřina a magnetismus“ v Praze – Ing. Šnajdr
17. – 20. března (neděle – středa) – přípravná návštěva projektu Erasmus+ (2 vyučující Berufskolleg Werther Brücke Wuppertal, Německo)
18. – 22. března (pondělí – pátek) – Erasmus+ setkání v Kostnici (Německo), 6 žáků z tercie, dohled Mgr. Blažková, Mgr. Hesová
18. – 22. března (pondělí – pátek) – písemná část zkoušek Sprachdiplom (Zertifikat B1), 5 studentek 4. ročníku, PhDr. Švadlenová, Mgr. Hesová
18. března (pondělí) – seminář pro ZŠ a nižší gymnázia „Skills Builder & AI“ v Praze – Mgr. Švadlena
20. března (středa) – přípravný kurz pro žáky 5. tříd, od 14:30 – část ČJ – Mgr. Svobodová Ž.
20. března (středa) – školení „Metodický průvodce první třídou“ v ČB – Mgr. Čejková
22. března (pátek) – přednáška k 25. výročí vstupu ČR do NATO – zajišťuje Mgr. Švadlenová
25. března (pondělí) – přednáška cyklu “Experti do škol” – téma Fiskální politika, přednáší Ing. David Křížek, Ph.D, pro 4. ročník a oktávu, zajišťuje Mgr. Novák
26. března (úterý) – webinář “Zástupcovský balíček”, od 11:00 – Mgr. Švadlena
27. března (středa) – přípravný kurz pro žáky 5. tříd, od 14:30 – část M – Mgr. Musilová
28. března – 1. dubna (čtvrtek – pondělí) – Velikonoční prázdniny a velikonoční svátky, nástup do školy v úterý 2. dubna

duben 2024

1. dubna (pondělí) – státní svátek: Velikonoční pondělí
2. – 8. dubna (pondělí – pondělí) – svatý týden maturantů – studijní volno
2. dubna (úterý) – předškolní přípravka, od 15:30 v II.A – Mgr. Šádová
2. dubna (úterý) – vzdělávací program NPI v Táboře – PhDr. Švadlenová, Mgr. Šádová
3. dubna (středa) – divadlo „Masaryk“ od 8:30 v DON Tábor pro tercii, 8.A a 7.A – Mgr. Hesová, Mgr. Svobodová, Bc. Jansa
3. dubna (středa) – exkurze do materiálové laboratoře SPŠ Tábor, pro sextu a sFy, dohled Mgr. Musilová, Ing. Šnajdr
3. dubna (středa) – okresní kolo matematické olympiády – J. Roh, doprovod Mgr. Benešová
3. dubna (středa) – pedagogická rada, od 13:30
4. dubna (čtvrtek) – přednáška „AI won’t replace people, but people who use it will replace people who don’t“ v češtině, od 12:30 s lektorem Martinem Opatrným z Anglo-americké vysoké školy, pro septimu, 3. ročník a sextu, dohledy Mgr. Hesová/Ing. Šnajdr/Mgr. Švadlena
4. dubna (čtvrtek) – okresní kolo recitační soutěže, výběr žáků, dohled Mgr. Dobešová
5. dubna (pátek) – zvířata ze ZOO Hluboká nad Vltavou, ve třídě, pro I.A a II.A , dohled TU a AP
5. dubna (pátek) – ústní zkoušky ÖSD Certifikátu (B1)
5. – 6. dubna (pátek – sobota) – písemné a ústní zkoušky ÖSD Certifikátu (B2)
8. dubna (pondělí) – exkurze do infocentra JE Temelín, pro sekundu a 8.A – dohled Mgr. Švadlena, Ing. Šnajdr
9. – 10. dubna (úterý – středa) – zápis do I. třídy, dle samostatného rozpisu
9. dubna (úterý) – písemná část profilové maturitní zkoušky – český jazyk (od 8:00)
9. dubna (úterý) – návštěva dopravního hřiště – dopravní výuka, pro IV.A, dohled Mgr. Pražmová
10. dubna (středa) – písemná část profilové maturitní zkoušky – zeměpis (od 9:00)
10. dubna (středa) – setkání se spisovatelkou Olgou Černou v MěKTa pro 1.A, od 9:00, dohled Mgr. Čejková, Dis. B. Novotná
11. dubna (čtvrtek) – písemná část profilové maturitní zkoušky – anglický/německý jazyk (od 8:00)
12. dubna (pátek) – kurz „Elektřina a magnetismus“ v Praze – Ing. Šnajdr
15. – 26. dubna (pondělí – pátek) – projektová návštěva 8 žáků a 2 vyučujících z BKWB-Kolleg z Wuppertalu (Německo)
15. – 17. dubna (pondělí – středa) – rodičovské schůzky I. stupně základní školy v režimu „tripartity“ (žák – rodič – učitel), viz. samostatný rozpis
15. dubna (pondělí) – JPZ 4-letý obor, od 8:00 do 12:00
15. dubna (pondělí) – divadlo „Pudl a pudr“ od 9:30 v DON Tábor pro kvartu – dohled Mgr. Dobešová
16. dubna (úterý) – návštěva Armádního muzea v Praze pro tercii, dohled Mgr. Vejvodová + 1
16. dubna (úterý) – poznáváme španělskou kulturu, v Praze, pro 1.R a kvintu, zajišťuje Mgr. Blažková
16. dubna (úterý) – JPZ a ŠPZ 8-letý obor, od 8:00 do 15:30
16. dubna (úterý) – ŠPZ 4-letý obor, od 12:30 do 15:30
17. dubna (středa) – JPZ 8-letý obor, od 8:00 do 12:00
17. dubna (středa) – projekt „Už jsem čtenář“ v 1.A
17. dubna (středa) – promítání cyklu „Jeden svět na školách“, od 10:15 pro 1.R, kvintu a septimu, zajišťuje Mgr. Švadlenová, sraz před promítáním na místě (Bejvák Sídliště nad Lužnicí)
18. dubna (čtvrtek) – webinář “Zástupcovský balíček” – Mgr. Švadlena
18. dubna (čtvrtek) – JPZ 8-letý obor, od 12:30 do 15:30
19. dubna (pátek) – Hrdličkovo muzeum člověka v Praze, pro 4.R a sBi, dohled Mgr. Drbalová Vondrášková, Mgr. Lískovcová
22. dubna (pondělí) – Tschechischkurs Rohrbach (Rakousko) – PhDr. Švadlenová
22. dubna (pondělí) – workshop “Jak na novinářský rozhovor”, na VOŠP Praha, výběr max. 15 žáků SŠ, dohled Mgr. Švadlena
25. dubna (čtvrtek) – rodičovské třídní schůzky, od 14:30
25. dubna (čtvrtek) – prezentační odpoledne společných česko-německých projektových prací (sexta – TABSG, BKWB-Kolleg – Wuppertal) pro studenty, učitele a rodiče, zajišťuje PhDr. Švadlenová, Mgr. Švadlena, od 16:00
26. dubna (pátek) – divadlo „Listování: Můj příběh, Usain Bolt“ od 9:45 v DON Tábor pro primu, sekundu, tercii, 8.A a 6.A, zajišťuje Mgr. Hesová, dohledy budou stanoveny
26. dubna (pátek) – divadlo „Listování: Už je tady zas“ od 10:45 v DON Tábor pro sextu, septimu, 1.R a 3.R, zajišťuje Mgr. Zedníková, dohledy budou stanoveny
29. – 30. dubna (pondělí – úterý) – náhradní termín přijímacího řízení
29. dubna (pondělí) – Tschechischkurs Rohrbach (Rakousko) – PhDr. Švadlenová
30. dubna (úterý) – Poslední zvonění studentů oktávy a 4.R
30. dubna (úterý) – předávání maturitních vysvědčení studentům oktávy a 4.R

květen 2024

1. května (středa) – státní svátek: Svátek práce
2. – 3. května (čtvrtek-pátek) – ředitelské volno pro žáky II. stupně ZŠ a GYM
2. – 3. května (čtvrtek-pátek) – didaktické testy společné části maturitní zkoušky
2. – 6. května (čtvrtek-pondělí) – Mgr. Drbalová Vondrášková – maturitní komisařka na SZŠ Tábor
2. května (čtvrtek) – Návštěva ve zpravodajství ČT pro IV.A a V.A, dohledy TU a AP
3. května (pátek) – kurz „Elektřina a magnetismus“ v Praze – Ing. Šnajdr
6. května (pondělí) – divadlo „To je andělení!“ pro I.A, II.A a III.A v DON Tábor od 8:30, dohledy TU a AP
7. května (úterý) – infoschůzka pro rodiče nastupujících prvňáčků a předškolní přípravka, od 15:00 v V.A, od 15:30 v II.A – Mgr. Šádová, Mgr. Nohavová. PhDr. Švadlenová
8. května (středa) – státní svátek: Den vítězství
9. května (čtvrtek) – exkurze do firmy Madeta, a.s. v Plané nad Lužnicí pro 1. ročník, dohled Mgr. Novák
10. května (pátek) – akce „Úklid lesoparku Pintovka 2024“ pro třídy sekunda, VII.A a VIII.A, dohled Mgr. Švadlena, Mgr. Blažková, Bc. Jansa
12. – 17. května (pondělí – pátek) – Erasmus+ setkání v Monzonu (Španělsko), výběr 6 žáků, dohled Mgr. Blažková, Mgr. Švadlenová
13. května (pondělí) – Tschechischkurs Rohrbach (Rakousko) – PhDr. Švadlenová
14. května (úterý) – exkurze na PřF JU pro 3.R a septimu, dohled Ing. Šnajdr, Mgr. Musilová, Mgr. Drbalová Vondrášková
17. května (pátek) – výukový Kosmický zážitkový stan pro celý I. stupeň ZŠ
20. – 22. května (pondělí – středa) – ústní zkoušky společné a profilové části maturitních zkoušek – třída 4.ročník
21. května (úterý) – Dopravní soutěž na dopravním hřišti pro IV.A a V.A, dohled TU a AP
21. května (úterý) – zeměpisný pořad „Indonésie“ v cyklu Svět kolem nás v kině Svět Tábor od 10:00, třídy NG a II. stupně ZŠ, cena 70,-
22. května (středa) – Evaluační setkání PPP – Mgr. Šádová
23. – 24. května (čtvrtek – pátek) – ústní zkoušky společné a profilové části maturitních zkoušek – třída oktáva
23. května (čtvrtek) – divadlo „Herbář a atlas ptáků“ pro I.A a IV.A v DON Tábor od 10:00, dohledy TU a AP
24. května (pátek) – fotografování tříd TABSG, den 1.
27. května (pondělí) – fotografování tříd TABSG, den 2.
27. května (pondělí) – Tschechischkurs Rohrbach (Rakousko) – PhDr. Švadlenová
29. května (středa) – Den vysokoškolákem na ČZU Praha pro sextu a septimu, dohled Mgr. Novák, Mgr. Švadlena
29. května (středa) – Exkurze VŠExpedice v Praze, pro 3. ročník, zajišťuje Mgr. Švadlenová
31. května (pátek) – školení „Radioaktivita, ionizující záření, energetika“ v Praze – Mgr. Musilová

červen 2024

3. června (pondělí) – fotografování tříd TABSG – den 2. (dle počasí – náhr. termín úterý 4.6.)
4. června (úterý) – akce „Glucinium“ z cyklu POKOS pro V.A, dohled PhDr. Varga, Monika Švadlenová
4. června (úterý) – 2. setkání Národního kabinetu matematiky v Praze – Mgr. D. Vondrášková
4. června (úterý) – Předškolní přípravka, od 15:30 v II.A – Mgr. Šádová
4. června (středa) – konference StreTech 2024, ČVUT Praha – dohled Ing. Šnajdr, Ing. Bosáková
5. – 7. června (středa – pátek) – studenti z BRG Rohrbach (Rakousko) na TABSG
6. června (čtvrtek) – seminář „Formativní hodnocení“ v NPI ČB – Mgr. Čejková
6. června (čtvrtek) – okresní kolo turnaje ve fotbale – chlapci II. stupeň ZŠ, dohled Bc. Jansa
7. – 8. června (pátek- sobota) – volby do Evropského parlamentu

10. června (pondělí) – školní přijímací zkouška 2.kolo, od 13:00
12. června (středa) – seminář „Kreativní vzdělávání“ v NPI ČB – Mgr. Čejková
12. června (středa) – setkání ÚPS Tábor MAP IV – PhDr. Švadlenová
13. června (čtvrtek) – tř. výlet – sekunda: Animarium Studio 1, Písek
13. – 15. června (čtvrtek – sobota) – studenti TABSG na BRG Rohrbach (Rakousko)
14. – 17. června (pátek – pondělí) – zahraniční poznávací zájezd Rakousko, výběr žáků, dohled Mgr. Novák, Mgr. Švadlena

17. – 20. června (pondělí – čtvrtek) – studenti z BRG Wels (Rakousko) na TABSG
17. – 19. června (pondělí – středa) – Škola v přírodě, Monínec – pro II.A, III.A, IV.A
18. června (úterý) – závěrečná Pedagogická rada od 13:30
19. června (středa) – tř. výlet – VI.A, prima, sekunda: Obludiště a Zoo Na hrádečku, Horní a Dolní Pěna
19. června (středa) – tř. výlet – VII.A, VIII.A: Cyklovýlet okolo Tábora
19. – 21. června (středa – pátek) – tř. výlet – 3. ročník: Prunéřov, Kadaň, Most
20. – 21. června (čtvrtek – pátek) – tř. výlet – VII.A, VIII.A: Cyklovýlet Třeboň
20. června (čtvrtek) – seminář „Hygienické minimum pro šk. jídelnu“ – online
20. června (čtvrtek) – seminář „Využití přírodních zahrad v předškolním vzdělávání“ v NPI ČB – Lenka Hlavicová
20. června (čtvrtek) – tř. výlet – sekunda: Animarium Studio 2, Písek

24. června (pondělí) – tř. výlet – 1. ročník, kvinta: Český Krumlov
24. – 25. června (pondělí – úterý) – Škola v přírodě, Roudná – pro I.A
24. – 26. června (pondělí – středa) – tř. výlet – kvarta: Český ráj
25. června (úterý) – tř. výlet – 1. ročník, kvinta: pěší výlet po okolí Tábora
25. – 26. června (úterý – středa) – tř. výlet – sexta: Radetice, Bechyně
25. – 27. června (úterý – čtvrtek) – tř. výlet – septima: Křivoklátsko
25. června (úterý) – Den otevřených dveří armády ČR – pro I.A až IV.A a VI.A až VIII.A, primu, sekundu, tercii
26. června (středa) – seminář „Jak učit lépe“ v NPI ČB – Mgr. Duchoslavová, Mgr. Ž. Svobodová
26. června (středa) – tř. výlet – tercie: Táborské městské galerie – program Tvořit galerii
26. června (středa) – tř. výlet – sekunda: Armádní muzeum Žižkov
26. června (středa) – tř. výlet – prima, VI.A: Přírodovědné muzeum Semenec
26. června (středa) – realizace zkoušek ÖSD Sprachdiplom – Mgr. Hesová, PhDr. Švadlenová
26. června (středa) – závěrečná porada učitelského sboru
28. června (pátek) – předání vysvědčení a ukončení školního roku