Formuláře ke stažení

Formuláře pro Základní školu

 • Zápisní list do 1. třídy
 • Zápisní list do družiny
 • Žádost o uvolnění žáka z vyučování
 • Souhlas se zpracováním a evidenci osobních údajů
 • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 • Prohlášení zákonných zástupců o zdravotním stavu dítěte (bezinfekčnost)
 • Žádost o poskytnutí bezplatné standardní poradenské služby
 • Žádost o uvolnění žáka z vyučování (zjednodušená)
 • Žádost o komisionální přezkoušení žáka
 • Žádost o uvolnění žáka z družiny (zjednodušená)
 • Žádost o odklad povinné školní docházky
 • Souhlas s výjezdem žáka do zahraničí

Formuláře pro Gymnázium

 • Žádost o uvolnění žáka z vyučování
 • Souhlas se zpracováním a evidenci osobních údajů
 • Žádost o přerušení studia na střední škole
 • Žádost o změnu studijního oboru
 • Žádost o ukončení vzdělávání na střední škole
 • Prohlášení zákonných zástupců o zdravotním stavu dítěte (bezinfekčnost)
 • Žádost o poskytnutí bezplatné standardní poradenské služby
 • Žádost o uvolnění žáka z vyučování (zjednodušená)
 • Žádost o komisionální přezkoušení žáka
 • Žádost o odklad povinné školní docházky
 • Souhlas s výjezdem žáka do zahraničí