ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE

Studium je ukončeno maturitou, nabízíme možnost získání jazykového diplomu z anglického a německého jazyka.

79-01-C/01

Základní škola

ŠVP - Poznávání nás baví

GYM

7941K81

Gymnázium 8-leté

ŠVP - všeobecné gymnázium

GYM

7941K61

Gymnázium 6-leté

ŠVP - živé jazyky

GYM

7941K41

Gymnázium 4-leté

ŠVP - živé jazyky

Podporujeme všechny žáky

   Další možnosti snížení školného jsou prospěchová stipendia za vynikající reprezentaci školy nebo za výrazné úspěchy v mimoškolní činnosti. Pokud na škole studují sourozenci, starší z nich platí polovinu školného po celou dobu studia. Našim studentům nabízíme:

 • systém stipendií
 • snížené školné
 • učebnice zdarma
 • studijní konzultace zdarma
 • zvýhodněné zahraniční projekty a zájezdy

Profilové předměty

   Německý jazyk, anglický jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, praxe v oblastech stanovených orientací školy u jazykových tříd, přírodovědné předměty a projekty u tříd všeobecného gymnázia.

Každoročně můžete volit z nabídky těchto nepovinných předmětů:

Jazyky:
– francouzský
– španělský
– ruský
– latinský
– italský
– anglický – pokud není jako jazyk povinný
– německý – pokud není jako jazyk povinný

– mediální výchova
– sborový zpěv
– sportovní hry
Konkrétní předměty otevíráme dle zájmu studentů – i napříč ročníky.

Každoročně

 • lyžařské kurzy (Hochficht, Železná Ruda)
 • týdenní sportovní letní kurz pro studenty 3. ročníku
 • zahraniční poznávací zájezdy dle výběru a zájmu studentů
 • 3 - 4x výměnný pobyt s partnerským gymnáziem Rohrbach v Rakousku
 • projekty programu Erasmus+
 • exkurzní návštěvy do evropských institucí v Bruselu a Štrasburku
 • účast ve studentských soutěžích (technických, sportovních i uměleckých)
 • účast v olympiádách, počítačových i dalších vědomostních soutěžích
 • nominace soutěže"Talent roku" okresu Tábor i Jihočeského kraje

Školné základní škola (částka za školní rok)

 • I.A: 8.000,-
 • II.A a III.A: 9.000,-
 • IV.A a V.A: 10.000,-
 • družina: 1.000,-
 • zápisné: 1.000,-

Školné gymnázium (částka za školní rok)

 • prima - kvarta: 18 000,- (zápisné 1000,- Kč)
 • 1.ročník - 4. ročník: 20.000,-

Výuka a rozvrh

   Výuka začíná v 7:50 hod. (gymnázium) a v 8:00 hod. (základní škola) a rozvrh i přestávky jsou upraveny tak, aby se dojíždějící studenti včas dostali jak na vyučování, tak i po vyučování domů. V budově školy je jídelna, kde každý student má možnost si zakoupit obědy (více stravování). Poskytujeme též možnost sportovních, kulturních i jazykových aktivit.

Zájmová činnost

Divadlo

Studenti naší školy během roku nastudují 2 – 3 divadelní hry z vlastního pera, které pak předvádějí malým divákům na základních a v mateřských školách.

Cestovní kancelář

Fiktivní firma – Šlápota s. r. o., cestovní kancelář organizuje školní akce, zájezdy, kde napomáhají i studenti.

Školní časopis

Studenti si organizují vydávání studentského časopisu “Soukromák”, kde naleznete zajímavé články (nejen) ze života v naší škole.

Spolupráce s významnými regionálními zaměstnavateli

   Naši studenti zde mohou vykonat studentskou týdenní praxi, kterou realizují vždy v květnu ve 3.ročníku: Brisk Tábor, Greiner Tábor, IMG Planá n.Lužnicí, Edscha Automotive Kamenice, ESW Košice, to vše jsou firmy, které nabízejí studentskou praxi, ale které zároveň požadují jako podmínku zvládnutí cizího jazyka / cizích jazyků. I tak se mohou studenti přesvědčit o důležitosti jazykové výuky a nutnosti složit si jazykové certifikáty co nejvyšší úrovně. Také spolupráce s dalšími institucemi rozšiřuje obzor studentů : Město Tábor, redakce Táborského deníku, Knihovna Tábor, mnoho menších lokálních firem a organizací.