CHARAKTERISTIKA ŠKOLY


Zaměření školy

Gymnázium – 7941K41(čtyřleté,
ŠVP – všeobecné gymnázium, zaměřené na přírodovědné předměty)

Gymnázium – 7941K81(osmileté),
ŠVP – živé jazyky

Gymnázium – 7941K61(šestileté),
ŠVP – živé jazyky se zaměřením na angličtinu (dva předměty vyučované v anglickém jazyce na vyšším stupni gymnázia)

 

Studium je ukončeno maturitou.

Nabízí se možnost získání jazykového diplomu z anglického a německého jazyka.


Profilové předměty

Německý jazyk, anglický jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, praxe v oblastech stanovených orientací školy u jazykových tříd, přírodovědné předměty a projekty u tříd všeobecného gymnázia.

Každoročně můžete volit z nabídky těchto nepovinných předmětů:

Jazyky:
– francouzský
– španělský
– ruský
– latinský
– italský
– anglický – pokud není jako jazyk povinný
– německý – pokud není jako jazyk povinný

– tvorba webových stránek
– mediální výchova
– sborový zpěv
– sportovní hry
Konkrétní předměty otevíráme dle zájmu studentů – i napříč ročníky.


Školné

Kč 20 000,- ročně, pro primu a sekundu 18 000,- ročně


“Naše protikrizová opatření”

Další možnosti snížení školného jsou prospěchová stipendia za vynikající reprezentaci školy nebo za výrazné úspěchy v mimoškolní činnosti.

Pokud na škole studují sourozenci, starší z nich platí polovinu školného po celou dobu studia.

 

Našim studentům nabízíme:
– systém stipendií
– snížené školné
– učebnice zdarma
– studijní konzultace zdarma
– zvýhodněné zahraniční projekty a zájezdy


Výuka a rozvrh

Výuka začíná v 7,50 hod. a rozvrh i přestávky jsou upraveny tak, aby se dojíždějící studenti včas dostali jak na vyučování, tak i po vyučování domů. V budově školy je jídelna, kde každý student má možnost si zakoupit obědy (více stravování). Poskytujeme též možnost sportovních, kulturních i jazykových aktivit.


Zájmová činnost:

Divadlo

Studenti naší školy během roku nastudují 2 – 3 divadelní hry z vlastního pera, které pak předvádějí malým divákům na základních a v mateřských školách.

Cestovní kancelář

Fiktivní firma – Šlápota s. r. o., cestovní kancelář organizuje školní akce, zájezdy, kde napomáhají i studenti.

Školní časopis

Studenti si organizují vydávání studentského časopisu “Soukromák”, kde naleznete zajímavé články (nejen) ze života v naší škole.

 

Každoročně:

lyžařské kurzy (Železná Ruda nebo Hochficht v Rakousku),
týdenní sportovní letní kurz pro studenty 3. ročníku,
zahraniční poznávací zájezd dle výběru a zájmu studentů,
3 – 4x výměnný pobyt s partnerským gymnáziem v Rakousku,
exkurzní návštěvy do evropských institucí v Bruselu a Štrasburku,
každoročně se účastníme ve studentských soutěžích (technických, sportovních i uměleckých), olympiádách, počítačových i dalších vědomostních soutěžích,
máme úspěchy v každoročních nominacích “Talent roku” okresu Tábor i Jihočeského kraje.