Táborské soukromé gymnázium funguje od roku 1993 jako čtyřleté i víceleté gymnázium, v současnosti jej navštěvuje kolem 200 studentů gymnázia, kteří své studium mohou zaměřit jazykově nebo přírodovědně. Studenti se ve škole věnují 2 jazykům povinně a kromě angličtiny a němčiny mohou navštěvovat i hodiny španělštiny, francouzštiny, ruštiny a latiny, věnují se laboratorním pracím, své zájmy mohou uplatnit jako redaktoři školního časopisu a členové fotokroužku, tak i při hraní divadla, výtvarných, sportovních či hudebních aktivitách nebo každoroční prací v různě tématicky zaměřených zahraničních projektech, jejichž realizace- spolu s „klasickými“ zahraničními výměnami (na partnerská gymnázia do Rakouska, Slovinska a Německa) tvoří podstatnou část života školy. 95% až 100% studentů po maturitě pokračuje v dalším studiu na vysokých školách nejrůznějšího zaměření – od medicíny, přírodovědy, techniky, po práva a humanitní obory. Specialitou školy je poskytování doučování na přání, které již je zahrnuto v rámci platby školného a pomáhá studentům, kteří se potřebují zlepšit nebo zameškali látku.

    V roce 2015 jsme při našem gymnáziu – péčí zakladatelky Mgr. Věry Komzákové – mohli založit i novou Základní školu, každý rok přibývá jedna třída „prvňáčků“, kteří mají výhodu menší školy, každodenního odpoledního programu v kroužcích a angličtiny od 1.třídy. Ze školy „TSG“ se stalo „TSG a ZŠ“.

    Škola vzdělává jak své studenty, tak i děti a dospělé z řad veřejnosti v široké nabídce kurzů – od kurzů jazykových, zakončených jazykovým certifikátem (nabízíme a realizujeme mezinárodní jazykové zkoušky všech úrovní z angličtiny a z němčiny), nebo běžné kurzy pro děti a dospělé, firemní jazykové kurzy, přípravku z „češtiny a matiky na střední“ pro zájemce ze všech základních škol nebo přípravku pro předškoláčky před nástupem do první třídy.

    Nadace při gymnáziu je důležitou součástí života školy, vznikla na podporu studentů Táborského soukromého gymnázia a zapojuje studenty do okolního dění. Jak ? Kulturní i přírodovědnou výzkumnou činností, kdy se studenti za finanční a personální odborné podpory Nadace věnují odborné výzkumné práci, kterou mohou dále prezentovat ve městě Táboře i celostátně. Takto se Nadace věnovala historii větrovské Hýlačky, těžbě stříbra v okolí Tábora – díky spolupráci s městem byla založena naučná Stříbrná stezka – výzkumům kolem nádrže Jordán, měření čistoty ovzduší v Táboře a mnoha dalším. Z této činnosti ve spolupráci s městem vznikají odborné publikace, výstavy, prezentace, studenti se svými pracemi soutěží ve Středoškolské odborné činnosti, kde jsou – často i celostátně – úspěšní, prezentují se na Fóru zdravého města a pořádají soutěž pro děti táborských základních škol „O Táborský stříbrný poklad“. Při Nadaci funguje i vydavatelství, jehož péčí vyšla již řada výpravných publikací na zmíněná témata, česky i v německé nebo anglické jazykové verzi.

    Zakladatelem a „duší“ Nadace a vydavatelství je ing. Jan Komzák, který je i odborným konzultantem studentské odborné činnosti, účasti studentů našeho gymnázia na přehlídkách studentských vědeckých prací a iniciátorem aktivit Nadace – realizace přírodovědných projektů a vydavatelských počinů.