JAK VYPŮJČIT KNIHY?

   Naše škola disponuje knihovnou, kde můžete najít zajímavou oddychovou četbu, povinnou četbu, ale i skvělé  a zajímavé naučné publikace k přípravě referátů či prezentací. Stačí si patřičnou knihu najít v seznamech a napsat žádost o vypůjčení na adresu J.Lambertova@seznam.cz.

 

   Knihy vám budou připraveny, zabaleny a budou na vás čekat v knihovně naší školy. Výpůjční doba je úterý a čtvrtek 09 – 13 hod., nebo dle individuální dohody. Pochopitelně při vstupu do budovy nezapomeňte na dezinfekci rukou, bot a na roušku.

 

   Vypůjčené knihy budete moci vrátit až po řádném nástupu do školy. Moc se na vás, čtenáři, těšíme.

SEZNAMY KNIH

   Níže najdete ke stažení seznamy knih v jednotlivých kategoriích.

Přírodní vědy (fyzika, chemie a zeměpis)

Přírodní vědy (logika, matematika a přírodověda)

Cizí jazyky (učebnice, slovníky, reálie, krásná literatura)

Hudba, výtvarné umění (také média, všeobecné encyklopedie)

Jazykověda (dějiny literatury, čítanky, rozbory textů, tvůrčí psaní, mluvený projev a jazykovědní disciplíny)