Měsíční plán prosinec 2023

1. prosince (pátek) – Komentovaná prohlídka výstavy “Mezi představou a skutečností” v DON Tábor od 10:00, pro sextu a SDU, dohled Mgr. Skalková, Mgr. W. Novotná
1. prosince (pátek) – Přednáška o možnosti studia na Fakultě vojenského zdravotnictví na Univ. obrany HK, 4. vyuč. hod. pro 4. ročník, oktávu, zajišťuje Mgr. Novák
1. prosince (pátek) – Plavecký výcvik I. stupeň ZŠ
1. prosince (pátek) – Školení „Rozšiřování slovní zásoby“ v Praze – Mgr. Blažková
4. prosince (pondělí) – Divadlo „Děti hrají dětem“ pro 2.A a 3.A na SPŠ Tábor, dohled Mgr. Šádová, Mgr. Křivková, Mgr. Rácová
5. prosince (úterý) – Mikuláš a čerti ve škole – pro I. stupeň organizuje V.A, pro II. stupeň septima
5. prosince (úterý) – Předškolní přípravka od 15:30 ve třídě II.A, vede Mgr. Šádová
6. prosince (středa) – Už jsem čtenář v knihovně Tábor od 9:30, pro I.A, dohled TU a AP
6. prosince (středa) – Divadlo „Emil čili o Háchovi“ v DON Tábor, od 13:00 pro 1. ročník, 4. ročník, kvintu a oktávu, dohled Mgr. Zedníková, Mgr. Svobodová Ž., Mgr. Švadlenová
6. prosince (středa) – Přípravný kurz pro žáky 5. tříd, od 14:30 – část ČJ – Mgr. Svobodová Ž.
8. prosince (pátek) – Plavecký výcvik I. stupeň ZŠ
11. prosince (pondělí) – Školení „Metody vyučování a čtení“ v Praze – Mgr. Pražmová
11. prosince (pondělí) – Webinář „Jak na přijímací pohovor na SŠ“ – Mgr. Švadlenová
12. prosince (úterý) – Edukační program k výstavě děl ze sbírky Alšovy jihočeské galerie v DON Tábor od 10:30, pro kvartu, dohled Mgr. Dobešová
13. prosince (středa) – Etické dílny: „Buďme kamarádi“ pro I.A, „Jak se chránit v nebezpečných situacích“ pro II.A, dohled zajišťují TU, AP, ŠA
13. prosince (středa) – Přednáška o možnosti studiu v zahraničí, od 9:45 pro septimu a 3. ročník
13. prosince (středa) – Přípravný kurz pro žáky 5. tříd, od 14:30 – část M – Mgr. Musilová
13. prosince (středa) – Oslava 60. Let BRG Rohrbach – PhDr. Švadlenová
14. prosince (čtvrtek) – Hodina moderní chemie „Potraviny pod lupou“ od VŠCHT, pro 1. ročník, kvintu a sextu, zajišťuje Mgr. Žahourová
14. prosince (čtvrtek) – Vánoční akademie I. stupně ZŠ od 10:00 v Univerzitě Tábor
15. prosince (pátek) – Plavecký výcvik I. stupeň ZŠ
18. – 22. prosince (pondělí-pátek) – Lyžařský výcvik Hochficht, Rakousko pro IV.A, V.A a primu
19. prosince (úterý) – Výstava “Umění černé Afriky” v Jihočeském muzeu v ČB pro sextu, dohled Mgr. Švadlena, Mgr. Novotná Winona
20. prosince (středa) – Etické dílny: „Jak překonat starosti ve škole“ pro III.A, „Život v mediální džungli“ pro VI.A a primu, dohledy budou stanoveny
20. prosince (středa) – Přednáška o studiu na MU Brno, od 11:30 pro 3. ročník, septimu. 4. Ročník a oktávu, zajišťuje Mgr. Novák
20. prosince (středa) – Vánoční dílna ZŠ a ŠD od 13:30
20. prosince (středa) – Přípravný kurz pro žáky 5. tříd, od 14:30 – část ČJ – Mgr. Svobodová Ž.
22. prosince (pátek) – Plavecký výcvik I. stupeň ZŠ
22. prosince (pátek) – Adventní snídaně, Zpívání na schodech
23. prosince – 2. ledna (sobota – úterý) – Vánoční prázdniny

Výhled na leden:
do školy se nastupuje ve středu 3. ledna
11.01. – Den otevřených dveří
15.01. – Geologická přednáška – Štěpán Rak
26.01. – Zeměpisný pořad Střední a Jižní Amerika
29.01 – 02.02. – Lyžařský výcvik Hochficht, Rakousko pro 7.A a sekundu
01.02. – Den otevřených dveří

MÁTE JEŠTĚ NĚJAKÉ OTÁZKY?

Napište nám....