Měsíční plán květen 2019

2.- 3.5.                 Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky pro 4. ročník a oktávu, dle rozpisu, maturitní komisař Ing. Ladislav Kostrůnek

2.-3.5.                  Mgr. Drbalová Vondrášková – maturitní komisařka

3.5.                       Přednáška pro španělštináře v učebně IVT ve II.patře od 9.35-11.10-Mgr. Doubková

7.5.                       Od 15.30-rodičovské schůzky pro 4.A, Mgr.Šádová

9.5.                      V 8.15 Informace o anglickém Summer campu s rodilými mluvčími (postupně pro kvartu, 1., 2. a 3.ročníky a septimu) – vyučující v příslušných hodinách

15.5.                    Provozní porada ve 14:00

15.5.                    Divadlo – „Staré řecké báje a pověsti“ od 8.30hod pro tercii a kvartu, sraz před divadlem – dozor upřesníme

15.-17.5.             Výměnný pobyt : 10 studentů+2 pedagogové z Rohrbachu v Táboře (ubytovatelé 1.ročník, program dle rozpisu)

20.-22.5.           Profilová část ústní maturitní zkoušky – 4.ročník dle rozpisu

21.5.                    celá ZŠ – Jindřichův Hradec, zámek – pohádka Čertův poklad, cena 85,–Kč + bus

21.5.                    Dopravní soutěž v Táboře, žáci sekundy + Lenka Hlavicová

22.5.                    Knihovna Tábor od 10:00 – 1.A + Mgr. Bozadžievová

2.,9.,16.,23.,30.5.            vždy plavání, třídy  2. a 3. A

22.5.                    1.A + TU – akce v Knihovně Tábor „Už jsem čtenář“, odchod v 9:30

23.-24.5.             Profilová část ústní maturitní zkoušky – oktáva dle rozpisu

20.-23.5.             Mgr. Horská – předseda maturitní komise na ČAG

24.-26.5.             Volby do Europarlamentu v jídelně školy od 14:00

27.-29.5.             Studenti TSG + Mgr. Švadlenová v Rohrbachu (výměnný pobyt)

27.5.-30.5.          Mgr. Novák- předseda maturitní komise na ČAG

27.5.                    2. kolo přijímacího řízení od 9:00

28.5.                    Třídní focení, (1.ročník se bude  fotit po návratu z Rakouska), v případě nepřízně počasí focení 29.5.

30.5.                    Den dětí – 8:00 kino – Čertí brko, cena 20,–Kč, odchod ze školy 7:25hod,celá ZŠ

31.5.                    Předání maturitních vysvědčení na matrice, 15:00 oktáva, 15:30 – 4.ročník

 

Výhled na červen : 1.-5.6. zájezd do Itálie dle rozpisu

3.-7.6. Projektová schůzka Erasmus+ v Lembachu, Rakousko (10 studentů tříd kvarta a tercie)

Ukončení školního roku ve středu 26.6., ve čtvrtek 27. a v pátek 28.6.bude uděleno ředitelské volno