Měsíční plán září 2019

2.9. (pondělí) 7.50-8.00 nástup do školy. (cca 8.00 – 10.00). Třídní ve třídách, učebnice (s p.Hudkovou a Šmídovou), organizace školního roku, školní řád, poučení o bezpečnosti + zápis do TK a ŽK, rozvrh hodin, šatny. Přihlášky do jídelny (p. Hudková).

1.ročník : zastupující třídní na tento den – Mgr. Petrová, tercie : p. Hlavicová

Přivítání nových prvňáčků – Mgr. Reisnerová a vedení školy. (cca 8.00 – 9.00).

4.9. (středa) Provozní porada sboru – 13.15

6.9. (pátek) Maturitní zkoušky – Lambertová, Žahourová, T. Švadlenová, Vanišová, Peterková, Zedníková od 9 hodin dle rozpisu na nástěnce + vedení školy

6.-9.9. (pá-po) Adaptační pobyt na Březové – třídy prima, 1.ročník (Mgr. Pivokonská, Mgr. Horská, Mgr. Boháčová)

do 10. 9. (úterý) kontrola ŠVP- vedoucí sekcí

11.-16.9. (stř-po) Projektové setkání “Innovative Citizens”, Erasmus+, na naší škole – 5 zahraničních skupin, žáci+ učitelé. Ubytovatelé : žáci vyššího gymnázia. Program na zvláštním rozpisu.

18.9. (středa) od 16 hodin – rodičovské schůzky ZŠ

do 18.9. (středa): Odevzdání podkladů ke zprávě o škole (vedoucí sekcí)

do 23.9. (pondělí) : Vyhotovení a odevzdání tématických plánů (všichni vyučující), shromáždění podkladů k nabídce maturitních předmětů (třídní maturitních ročníků) a vyhlášení nepovinných předmětů (výuka nepovinných předmětů většinově začíná od pondělka 30.9.)

25.9. (středa) Okresní setkání skupiny MAP – učitelů jazyků ZŠ (AJ, NJ) – na naší škole 14.00-16.00 (Mgr. Švadlenová + jazykářky)

30.9.-4.10. (po – pá) Poznávací zájezd Londýn. Mgr. Fuková, Mgr. Vanišová

 

Výhled na říjen :

16.10. (středa) Burza škol v Hotelu Palcát

22.-25.10. (út – pá) Projektové setkání “Young Scientists”, Erasmus+, na naší škole – 2 zahraniční skupiny, žáci+ učitelé. Ubytovatelé : žáci nižšího gymnázia.