Měsíční plán březen 2020

2. 3. – 6. 3. (po-pá) ZŠ – lyžařský výcvik na Monínci

3. 3. (úterý) Představení návrhu IROP 2021-2027, Č. Budějovice, Mgr. Švadlenová

3. 3. (úterý) Školení Mgr. Stradová, Tábor, 9:00-16:00 Osobnostně sociální rozvoj pedagogů

4. 3. (středa) PROVOZNÍ PORADA

4. 3. (středa) Školení Mgr. Pivokonská, Č. Budějovice,13:00-16:15 Hry ve vyučování NJ

4. 3. (středa) ZŠ Muzikál Spektrum, 7:45 odchod, žáci, kteří nejeli na Monínec

5. 3. (čtvrtek) Soutěž basketbal dívky ZŠ, ZŠ Helsinská

5. 3. (čtvrtek) Archeologické odhalení hrobky 2. roč. (výběr) + Mgr. Horská

6. 3. (pátek) 1. A knihovna, 10:00

9. 3. (pondělí) Divadlo ON „Agent“, 4. r. + oktáva, 10:00 – 11:30

9. 3. (pondělí) Židovské muzeum Praha, Mgr. Zedníková

10. 3. (úterý) Zeměpisný pořad Čína, 1.r, 2.r, 3.r, kino Svět 9:30 – 11:30, 60 Kč

11. 3. (středa) Komunikační hry primární prevence II.A, Mgr. Mik. Foitová

17. 3. (úterý) Školení Zdravotní TV, Mgr. Bozadžievová

18. 3. (středa) Webinář Mgr. Drb. Vondrášková Význam komplexních úloh ve vzdělávání

19. 3. (čtvrtek) Školení Mgr. Mikšíková Foitová, Č. Budějovice, Základy koučovacího přístupu pro pedagogy

19. 3. (čtvrtek) Webinář Mgr. Drbalová Vondrášková „Výuka matematiky“

25. 3. (středa) Odborný workshop pro výchovné a kariérové poradce – Impuls pro kariéru a praxi, Ing. Krejza,13:30-17:00

25. 3. (středa) Setkání ZŠ Český Krumlov, Mgr. Musilová

26.3. (čtvrtek) Seminář dr. Puškinové, Č. Budějovice, Mgr. Švadlenová

30. 3. (pondělí) Divadlo ON, tercie+kvarta, LISTOVÁNÍ, 10:50 – 11:30

 

Výhled na duben:

1. 4. (středa) Školení Mgr. Mušinská, L. Hlavicová, Tábor, Osobnostně sociální rozvoj

1. 4. (středa) Jeden svět, kvarta + 1. roč., Mgr. Cihlářová, od 8:30

2.4. – 3.4.2020 Zápis do 1. třídy

2. 4. (čtvrtek) Dopravní výchova 4.A, dopravní hřiště