Měsíční plán červen 2020

1. – 2. 6. (po,út) Maturitní zkoušky – didaktické testy. Školní maturitní komisařka : RNDr. Alena Šedivá, Gym PdeC

4. 6. (čtvrtek) Školní kolo přijímací zkoušky – 1. termín, 9:00, pro uchazeče, kteří podali přihlášku na 1. termín jednotné přijímací zkoušky – vyplnění motivačního dotazníku. Zadavatelé dle rozpisu.

5. 6. (pátek) Školní kolo přijímací zkoušky – 2. termín, 9:00, pro uchazeče, kteří podali přihlášku na 2. termín jednotné přijímací zkoušky – vyplnění motivačního dotazníku. Zadavatelé dle rozpisu.

8. 6. (pondělí) Návrat do školy – nižší a vyšší gymnázium za podmínek stanovených MŠMT, pokynů vedení školy a upřesnění dle informací třídních

8. 6. (pondělí) Jednotné přijímací zkoušky – 4-letý obor, Didaktický test – jednotná přijímací zkouška – test z matematiky v 8:30 hodin, test z Čj v 10:55 hodin, předpokládaný konec12:20 hodin.

9. 6. (úterý) Jednotné přijímací zkoušky – 8-letý obor, Didaktický test – jednotná přijímací zkouška – test z matematiky v 8:30 hodin, test z Čj v 10:55 hodin, předpokládaný konec 12:20 hodin.

10. 6. (středa) Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků, 15:30, garant – třídní učitelka budoucí 1. A Mgr. Miluše Štemberková

10. – 12. 6. (st-pá) Maturitní zkoušky – ústní – oktáva (dle rozpisu), třídní učitelka Mgr. Jarmila Lambertová. Maturitní komise ve složení https://tabsg.cz/maturity/

15. – 17. 6. (po-st) Maturitní zkoušky – ústní – 4. ročník (dle rozpisu), třídní učitelka Mgr. Lenka Zedníková. Maturitní komise ve složení: https://tabsg.cz/maturity/

24. 6. (středa) Školení Osobnostně sociální rozvoj, Mgr. Mušinská, L. Hlavicová, Tábor, 9:00-15:30

30. 6. (úterý) Zakončení školního roku, vydání vysvědčení – podle pokynů MŠMT a organizačních opatření ředitelky školy