Měsíční plán červen 2019

1.6.- 5.6. Exkurze Itálie (automobilka, LAGO DI GARDA) – Mgr. Novák, Mgr. Musilová, Mgr. Švadlena + žáci dle seznamu

3.6.-7.6. Projektové setkání E+2 v Lembachu (Rakousko), Mgr. Švadlenová (do 4.6.), Mgr. Vanišová + žáci dle seznamu (do 7.6.), předpokládaný návrat do 16.00 hod.

3.6.-7.6. Škola v přírodě – Monínec, 4.A + Mgr. Šádová, L. Hlavicová

10.6. Krajský kabinet matematiky v Č.B. – Mgr. Drbalová-Vondrášková

12.6. Divadélko pro školy od 8:00 – 10:30 v jídelně školy pro 2.roč., 3.roč., Septimu + vyučující,

jídelnu připraví Mgr. Švadlena a uklidí Mgr. Novák

14.00-16.00 Okresní metodické setkání vyučujících AJ, NJ jako realizace aktivity MAP pro ZŠ pod

vedením Mgr. Švadlenové

13.6. Infoschůzka pro rodiče nastupující primy a 1.roč. od 14:30 hod, vedení školy a budoucí

třídní (Mgr.Horská,Mgr.Pivokonská)

Třída Tercie + Mgr. Tíkalová, Mgr. Peterková – účast vyhlášení vítězů literární soutěže ministerstva vnitra Praha – oceněná Anna Marie Volemanová

19.6. Klasifikaci ukončit do 14:00, zápis známek do bakalářů a výkazů

20.6. Závěrečná pedagogická rada od 13:15, výuku ukončit ve 13:10 hod,

Krajský kabinet matematiky v Č.B. – Mgr. Drbalová-Vondrášková

21.-25.6. Třídní ve třídách vyberou a odevzdají učebnice, výuku ukončit vždy ve 12:10 hod, výlety dle harmonogramu na nástěnce

21.6. Od 8:00 hod –11:00 hod – kurz PP pro sekundu

25.6. Od 8:30 hod celá ZŠ – den otevřených dveří Armády ČR

26.6. Vysvědčení – ZŠ do 9:00 hod, gymnázium do 9:30 hod, úklid tříd a poučení bezpečnosti o prázdninách

10:00 hod – závěrečná porada

27.6.-28.6. Ředitelské volno

Krásné prázdniny všem přeje vedení školy