Návod, jak postupovat

Termíny

Počet přijímaných a kritéria

Proč u nás studovat?

Přihlášky ke studiu

Základní informace

 Vážení rodiče, milí uchazeči a zájemci o studium na našem gymnáziu, termín přijímacího řízení a jednotné přijímací zkoušky (dále jen JP nebo jednotná zkouška) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou bude stanoven na základě opatření MŠMT v nejbližší době. Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného didaktického testu z předmětu Český jazyk a literatura a z předmětu Matematika. Součást přijímacího řízení na naši školu je i školní přijímací zkouška ve formě vyplnění motivačního dotazníku, v termínu před vyhlášenou jednotnou celostátní přijímací zkouškou. K tomuto termínu, až ho budeme moci konkretizovat, budete pozváni e-mailem.

Termín našeho 2. kola (již bez písemného celostátního testu)

 Bude upřesněn v návaznosti na vydaná opatření MŠMT.

Aktualizace termínů!

Vážení rodiče, milí uchazeči,

přijímací řízení na naši školu se bude sestávat z následujících termínů, zda termín 1.či 2., rozhoduje pořadí školy na přihlášce. Ke správnému termínu dostanete samozřejmě pozvánku se všemi náležitostmi:

* 04. června: 1. řádný termín školního kola přijímacích zkoušek (vyplnění motivačního dotazníku)

* 05. června: 2. řádný termín školního kola přijímacích zkoušek (vyplnění motivačního dotazníku)

* 08. června: celostátní jednotné přijímací zkoušky pro 4-leté gymnázium (ČJ, M)

* 09. června: celostátní jednotné přijímací zkoušky pro 8-leté gymnázium (ČJ, M)

* 19. června: 1. náhradní termín školního kola přijímacích zkoušek (vyplnění motivačního dotazníku)

* 22. června: 2. náhradní termín školního kola přijímacích zkoušek (vyplnění motivačního dotazníku)

 

Důležité informace: Zkoušky se budou konat za přísných hygienických opatření. K uvedeným termínům budete pozvání e-mailem.

Výsledky přijímacího řízení

 Výsledky zveřejníme do 8 dnů po konané celostátní zkoušce. DO dalších 5 dnů po obdržení rozhodnutí odevzdáte zápisový lístek. Výsledky budou zveřejněny na těchto webových stránkách a vyvěšeny ve vstupní hale budovy školy. Uchazeči budou označeni v těchto seznamech číslem. Toto registrační číslo bude každému uchazeči přiděleno po přijetí jeho přihlášky ke studiu a oznámeno informačním dopisem.

Další informace

  • tento web
  • tel. 381 282 830
  • e-mail sekret@tabsg.cz
  • osobně v kanceláři školy
  • a také.... se neváhejte zeptat, kontaktovat nás či přijít osobně! Rádi se Vám budeme věnovat!