Návod, jak postupovat

Termíny

Počet přijímaných a kritéria

Proč u nás studovat?

Přihlášky ke studiu

Základní informace

 Vážení rodiče, milí uchazeči a zájemci o studium na našem gymnáziu, jednotná přijímací zkouška (dále jen JP nebo jednotná zkouška) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Termín našeho 2. kola (již bez písemného celostátního testu)

 2. kolo proběhne v úterý 26. května 2020, a to pro všechny obory, pro které vyhlašujeme přijímací řízení. Už nyní můžeš až do 25. května 2020 podat přihlášku ke studiu do 2. kola, poštou nebo nejlépe osobně, upřesníme ti podmínky konání 2. kola přijímacího řízení a odpovíme ti na tvé další otázky.

Výsledky přijímacího řízení

 To proběhne do 30. dubna 2020, zveřejníme jak výsledky JPZ (celostátní), tak i školní přijímací zkoušky. Budou zveřejněny na těchto webových stránkách v sekci „Přijímací řízení“ a vyvěšeny ve vstupní hale budovy školy. Uchazeči budou označeni v těchto seznamech číslem. Toto registrační číslo bude každému uchazeči přiděleno po přijetí jeho přihlášky ke studiu a oznámeno informačním dopisem.

Další informace

  • tento web
  • tel. 381 282 830
  • e-mail sekret@tabsg.cz
  • osobně v kanceláři školy
  • a také.... se neváhejte zeptat, kontaktovat nás či přijít osobně! Rádi se Vám budeme věnovat!