Návod, jak postupovat

Termíny

Počet přijímaných a kritéria

Proč u nás studovat?

Přihlášky ke studiu

Přijímací zkoušky - gymnázium - jaro 2022

Termín našeho 2. kola (GYM)

(již bez písemného celostátního testu)

Termín našeho 2. kola, proběhne pro 4-letý a 8-letý obor, podat přihlášku ke studiu do 2. kola, poštou nebo osobně, je možno do 23.5., 2.kolo přijímacího řízení se koná 25.5.2022 ve 14.00.

a MIMOŘÁDNÝ zápis k základnímu vzdělávání (do 1. třídy ZŠ)

Základní škola:

Podání přihlášky k základnímu vzdělávání: ideálně do 15.6.2022

Celkový počet přijímaných žáků: 18. S sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

Otevíráme i novou 6.třídu ZŠ!!!

Školné:

1. – 2. třída: 12 000 Kč/rok (+ zápisné 1.000 Kč při prvním nástupu na naši školu)

3.-5. třída: 15 000 Kč/rok

6. třída: 17 000 Kč/rok

 

Gymnázium:

Podání přihlášek ke studiu: do 1.3.2022

Termíny přijímacího řízení: 12.4.2022 – 15.5.2022

Jednotná přijímací zkouška 4-letý obor 12.4. a 13.4.2022, počet přijímaných žáků: 5

Jednotná přijímací zkouška 8-letý obor 19.4. a 20.4.2022, počet přijímaných žáků: 24

6-letý obor z kapacitních důvodů ve školním roce 2022/23 neotvíráme.

Školné: nižší gymnázium (prima-kvarta): 20 000 Kč / rok (+ zápisné 1.000 Kč při prvním nástupu na naši školu)

vyšší gymnázium (1. – 4.ročník): 25 000 Kč / rok (+ zápisné 1.000 Kč při prvním nástupu na naši školu)

 

Do 29.4.  se dozvíš, zda jsi byl(-a) přijat(-a), ve lhůtě do 10 pracovních dnů musíš odevzdat podepsaný zápisový lístek. Pokud jsi nebyl(-a) přijat(-a), máš právo na odvolání nebo si můžeš podat přihlášku do druhého kola, které je vyhlášeno pro 4-leté studium na 25.5.2022 ve 14.00 hodin, jsou zde 3 volná místa.

Kde získám další informace?

  • telefonicky: 381 282 830
  • e-mail: info@tabsg.cz
  • web: tabsg.cz
  • osobně v kanceláři školy, rádi se Vám budeme věnovat

přípravný kurz

Pořádáme přípravný kurz k přijímacím zkouškám na 8-leté GY (z 5.třídy ZŠ) 1 x týdně od 3.11.2021 do 23.3.2022 (ČJ/M),cena kurzu 4000 Kč.

 

Kurz považujeme za velmi důležitý i ve chvíli, kdy školy vašeho zájmu nevypisují přijímací zkoušky od CERMATu nebo obecně z češtiny a z matematiky. Kurz je totiž jednou z mála příležitostí, kdy si své znalosti můžete doplnit, shrnout, porovnat se žáky jiných škol a s externím učitelem gymnázia. Proto může být přípravný kurz i dobrým startem do dalšího středoškolského studia.

MÁTE JEŠTĚ NĚJAKÉ OTÁZKY?

Napište nám....