Návod, jak postupovat

Termíny

Počet přijímaných a kritéria

Proč u nás studovat?

Přihlášky ke studiu

Přijímací zkoušky - jaro 2021

aktuální informace

Vážení rodiče, milí uchazeči a zájemci o studium na našem gymnáziu, přijímací řízení a jednotné přijímací zkoušky (dále jen JPZ nebo jednotná zkouška) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou jsme podle vyhlášky MŠMT stanovili takto:

   Uchazeči z 9.třídy absolvují vyplnění motivačního dotazníku a motivační pohovorPředpokládáme totiž velké rozdíly v připravenosti uchazečů a víme, že férová soutěž ve znalostech může nastat až v průběhu řádného studia na gymnáziu, kdy můžeme za přípravu osobně ručit. Spolehněte se, že vám v tom velmi pomůžeme.

Uchazeči z 5. třídy  absolvují přijímací zkoušky od CERMATu, vyplnění motivačního dotazníku a motivační pohovor.

aktuální informace k testování

Dle Mimořádného opatření MZd ze 6. dubna 2021 je podmínkou osobní přítomnosti na přijímacích zkouškách :
1) bezpříznakovost na Covid-19
2) nebo negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky,
3) nebo doklad o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace,
4) nebo certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní.
V případě, že je uchazeč žákem školy, je tento uchazeč oprávněn (není povinen) pro účely účasti na přijímacím řízení podrobit se testování podle čl. I písm. b) ve škole, ve které je žákem. Škola, ve které je uchazeč žákem, je povinna provést na jeho žádost preventivní test podle čl. I písm. b) ve škole a vydat o výsledku testu doklad.

přípravný kurz

Považujeme jej za velmi důležitý i ve chvíli, kdy školy vašeho zájmu nevypisují přijímací zkoušky od CERMATu nebo obecně z češtiny a z matematiky. Kurz je totiž jednou z mála příležitostí, kdy si své znalosti můžete doplnit, shrnout, porovnat se žáky jiných škol a s externím učitelem gymnázia. Proto může být přípravný kurz i dobrým startem do dalšího středoškolského studia.

Jednotná přijímací zkouška (pro uchazeče z 5 a 7. tříd)

   Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného didaktického testu z předmětu Český jazyk a literatura a z předmětu Matematika. Součást přijímacího řízení na naši školu je i školní přijímací zkouška ve formě vyplnění motivačního dotazníku a v případě příznivé epidemiologické situace i osobní pohovor s každým uchazečem, k tomuto termínu budete pozváni na základě podané přihlášky e-mailem.

Termín našeho 2. kola

(již bez písemného celostátního testu)

   Termín bude upřesněn.

Kde získám další informace?

  • telefonicky: 381 282 830
  • e-mail: sekret@tabsg.cz
  • web: tabsg.cz
  • osobně v kanceláři školy, rádi se Vám budeme věnovat

MÁTE JEŠTĚ NĚJAKÉ OTÁZKY?

Napište nám....