Návod, jak postupovat

Termíny

Počet přijímaných a kritéria

Proč u nás studovat?

Přihlášky ke studiu

 

Vážení rodiče, milí uchazeči a zájemci o studium na našem gymnáziu,

zde jsou základní informace pro vás :

Jednotná přijímací zkouška (dále jen JP nebo jednotná zkouška) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb.

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

 

Termín našeho 2. kola (již bez písemného celostátního testu),

proběhne v úterý 26. května 2020, a to pro všechny obory, pro které vyhlašujeme přijímací řízení.

Už nyní můžeš až do 25. 5. 2020 podat přihlášku ke studiu do 2. kola, poštou nebo nejlépe osobně, upřesníme ti podmínky konání 2. kola přijímacího řízení a odpovíme ti na tvé další otázky.


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Do 30. 4. 2020 zveřejníme jak výsledky JPZ (celostátní), tak i školní přijímací zkoušky.

Budou zveřejněny na těchto webových stránkách v sekci „Přijímací řízení“ a vyvěšeny ve vstupní hale budovy školy. Uchazeči budou označeni v těchto seznamech číslem. Toto registrační číslo bude každému uchazeči přiděleno po přijetí jeho přihlášky ke studiu a oznámeno informačním dopisem.

 

DALŠÍ INFORMACE

Na této webové stránce, na našich telefonních číslech a mailech :

tel. 381 282 830,

sekret@tabsg.cz

marketa@tabsg.cz

nebo osobně v kanceláři a na ředitelství školy.

 

Neváhejte se zeptat, neváhejte nás kontaktovat i přijít osobně!

Rádi se Vám budeme věnovat.