Základní info

Návod a termíny

Počet přijímaných a kritéria

Proč u nás studovat?

Přihlášky ke studiu

ÚVODNÍ INFORMACE PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V ROCE 2024

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2023/2024 

Ministerstvo  školství,  mládeže  a  tělovýchovy  podle  §  60c  odst.  1  zákona  č.  561/2004  Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou stanovených v § 60 odst. 5 a § 62 odst. 4 školského zákona ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve školním roce 2023/2024.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny: 

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1.termín:                pátek 12. dubna 2024
2. termín:               pondělí 15. dubna 2024 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín:               úterý 16. dubna 2024
2. termín:               středa 17. dubna 2024 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín:               pondělí 29. dubna 2024
2. termín:                úterý 30. dubna 2024 

 

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou,  do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol  skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě  oborů vzdělání v konzervatoři. Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová  zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2024 podle § 62 odst. 3 školského zákona,  do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do  31. ledna 2024 podle § 88 odst. 2 školského zákona. V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní  přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2024, tento obor  vzdělání však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše. 

        V Praze, září 2023 
     Č. j.: MSMT-196/2023-19 

Kde získám další informace?

  • telefonicky: 381 282 830
  • e-mail: info@tabsg.cz
  • web: tabsg.cz
  • osobně v kanceláři školy, rádi se Vám budeme věnovat

MÁTE JEŠTĚ NĚJAKÉ OTÁZKY?

Napište nám....