Návod, jak postupovat

Termíny

Počet přijímaných a kritéria

Proč u nás studovat?

Přihlášky ke studiu

Přijímací zkoušky - jaro 2021

aktuální informace

 Gymnázium: již podávejte přihlášky do 2. kola.

ZŠ: ještě se stále můžete přihlásit k zápisu.

Vážení rodiče, milí uchazeči a zájemci o studium na našem gymnáziu, pro přijímací řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (4-leté gymnázium, 6-leté a 8-leté gymnázium) je vyhlášeno druhé kolo přijímacího řízení, již bez  celostátního přijímacího testu.

Termín našeho 2. kola

(již bez písemného celostátního testu)

3.6.2021 od 9.00 pro víceleté gymnázium (pro uchazeče z 5. a 7.třídy ZŠ)
4.6.2021 od 9.00 pro 4-leté gymnázium (pro uchazeče z 9.třídy ZŠ)
17.6.2021 od 9.00 pro víceleté gymnázium (pro uchazeče z 5. a 7.třídy ZŠ)
18.6.2021 od 9.00 pro 4-leté gymnázium (pro uchazeče z 9.třídy ZŠ)

aktuální informace k testování

Dle Mimořádného opatření MZd ze 6. dubna 2021 je podmínkou osobní přítomnosti na přijímacích zkouškách :
1) bezpříznakovost na Covid-19
2) nebo negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky,
3) nebo doklad o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace,
4) nebo certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní.
V případě, že je uchazeč žákem školy, je tento uchazeč oprávněn (není povinen) pro účely účasti na přijímacím řízení podrobit se testování podle čl. I písm. b) ve škole, ve které je žákem. Škola, ve které je uchazeč žákem, je povinna provést na jeho žádost preventivní test podle čl. I písm. b) ve škole a vydat o výsledku testu doklad.

Jednotná přijímací zkouška (pro uchazeče z 5 a 7. tříd)

   Pouze pro 1. kolo: Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného didaktického testu z předmětu Český jazyk a literatura a z předmětu Matematika. Součást přijímacího řízení na naši školu je i školní přijímací zkouška ve formě vyplnění motivačního dotazníku a v případě příznivé epidemiologické situace i osobní pohovor s každým uchazečem, k tomuto termínu budete pozváni na základě podané přihlášky e-mailem.

Kde získám další informace?

  • telefonicky: 381 282 830
  • e-mail: sekret@tabsg.cz
  • web: tabsg.cz
  • osobně v kanceláři školy, rádi se Vám budeme věnovat

Informace k náhradnímu termínu přijímacích zkoušek

MŠMT v pátek 7. května 2021 vydalo Dodatek k opatření obecné povahy, kterým je stanoveno posunutí termínu přihlašování k náhradnímu termínu u tzv. duplikovaných uchazečů (tzn. uchazečů, kteří se hlásili pouze na jednu školu/obor, kde byla jednotná zkouška součástí přijímacího řízení do čtyřletého oboru / nástavbového studia), kteří se nedostavili na jeden ze dvou termínů, které měli konat na stejné škole.

Tito uchazeči mají nově automaticky nárok na náhradní termín zkoušky (nezáleží tedy na řediteli školy, zda důvod omluvy uzná), ale musí do pátku 14. května* potvrdit zájem o konání zkoušky v náhradním termínu.

přípravný kurz

Považujeme jej za velmi důležitý i ve chvíli, kdy školy vašeho zájmu nevypisují přijímací zkoušky od CERMATu nebo obecně z češtiny a z matematiky. Kurz je totiž jednou z mála příležitostí, kdy si své znalosti můžete doplnit, shrnout, porovnat se žáky jiných škol a s externím učitelem gymnázia. Proto může být přípravný kurz i dobrým startem do dalšího středoškolského studia.

MÁTE JEŠTĚ NĚJAKÉ OTÁZKY?

Napište nám....