Návod, jak postupovat

Termíny

Počet přijímaných a kritéria

Proč u nás studovat?

Přihlášky ke studiu

Základní informace

Pozvánka na informační schůzku pro rodiče nově nastupujících studentů gymnázia. Schůzka se koná v budově školy v úterý 25. srpna 2020 ve 14:30 hod.

Vážení rodiče, milí uchazeči a zájemci o studium na našem gymnáziu, termín přijímacího řízení a jednotné přijímací zkoušky (dále jen JP nebo jednotná zkouška) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou bude stanoven na základě opatření MŠMT v nejbližší době. Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného didaktického testu z předmětu Český jazyk a literatura a z předmětu Matematika. Součást přijímacího řízení na naši školu je i školní přijímací zkouška ve formě vyplnění motivačního dotazníku, v termínu před vyhlášenou jednotnou celostátní přijímací zkouškou. K tomuto termínu, až ho budeme moci konkretizovat, budete pozváni e-mailem.

Termín našeho 2. kola (již bez písemného celostátního testu)

2.kolo přijímacího řízení, do kterého již teď můžete podávat přihlášky, bude probíhat od 25. června až do 31. srpna 2020. Rádi vás budeme informovat mailem (sekret@tabsg.cz) a telefonicky (381 282 830).

Aktualizace termínů a výsledky přijímacího řízení

Vážení rodiče, milí uchazeči,

přijímací řízení na naši školu probíhá formou následného 2. kola (již bez celostátních přijímacích zkoušek) až do 31. 08. 2020. O podrobnostech se v případě Vašeho zájmu informujte dále na této stránce, telefonicky (381 282 830) nebo osobně v úředních hodinách kanceláře školy (PO-PÁ 8:00-12:00). Po domluvě termínu dostanete samozřejmě pozvánku se všemi náležitostmi.

Výsledky přijímacího řízení

Zveřejnění: Dne 16. 6. 2020 (pro 4-leté studium) a 17. 6. 2020 (pro 8-leté studium) budou zveřejněny celkové výsledky přijímacího řízení na naší škole, tedy pořadí uchazečů dle úspěšnosti v celostátních přijímacích zkouškách z ČJ a MAT a naší školní přijímací zkoušky. Výsledky budou zaslány zákonným zástupcům uchazečů, vyvěšeny ve škole a na webových stránkách – pořadí uchazečů bude pod registračními čísly.

Zápisový lístek: Obdrželi jste jej na své ZŠ. Odevzdejte do 5 pracovních dnů od zveřejnění výsledků školou, tj. nejpozději do 23.6. pro 4-leté a do 24.6. pro 8-leté gymnázium.

Nejsem přijat, co teď? Ihned podejte s rodiči „Žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu“ – vzorový formulář ZDE

Celý infomateriál ZDE a odkaz na právní úpravu platnou pro letošní rok ze stránek MŠMT.

Další informace

  • tento web
  • tel. 381 282 830
  • e-mail sekret@tabsg.cz
  • osobně v kanceláři školy
  • a také.... se neváhejte zeptat, kontaktovat nás či přijít osobně! Rádi se Vám budeme věnovat!