Přihlášky ke studiu

Základní info

Návod, jak postupovat

Počet přijímaných a kritéria

Proč u nás studovat?

Přihlášky ke studiu

Přihlášky ke studiu

Přihláška ke studiu – stáhněte si formulář. Zdravotní posudek nepožadujeme.

Přihláška je zpoplatněna 300,- Kč,

splatnými na účet školy č. 7200003021/8040 pod variabilním symbolem: “den měsíc celý rok” narození dítěte nebo hotově v kanceláři školy,

datum splatnosti do 20.února 2024, aby mohla být přihláška řádně přijata a zaregistrována.