Počet přijímaných, Kritéria přijímacího řízení

Návod, jak postupovat

Termíny

Počet přijímaných a kritéria

Proč u nás studovat?

Přihlášky ke studiu

Počet přijímaných

 

Obory vyučované na našem gymnáziu a předpokládané počty přijímaných v roce 2019:

4-leté 7941K41 – gymnázium  (živé jazyky)  – přijímáme 15 uchazečů

6-leté – 7941K61 – gymnázium (živé jazyky) – pro letošní rok z kapacitních důvodů přijímací řízení do 6-letého studia nevyhlašujeme

8-leté – 7941K81 – gymnázium (živé jazyky) – přijímáme 22 uchazečů

Požadavky na přijetí na naše gymnázium (v 1. kole i v dalších kolech přijímacího řízení):

  • včasné podání přihlášky- velmi dobrý průměrný prospěch (do Ø 2,00)
  • absolvování jednotného celostátního testu (platí pouze pro 1. kolo)
  • absolvování ústního motivačního pohovoru – ve stejný den jako jednotná písemná  přijímací zkouška
  • doložení Tvých úspěchů v těchto oblastech : vědomostní (soutěže, olympiády), sportovní, umělecké a v oblasti obecně prospěšné činnosti

Pokud jsi podal přihlášku do 2. kola, postup je obdobný, odpadá pouze celostátní jednotný test – kritéria níže. Ke splnění kritérií přijímacího řízení je třeba dosáhnout alespoň 75 bodůPřijímací kritéria pro cizince: dle tabulky, minimum získaných bodů je 50.

 

Kritéria pro přijetí v 1. kole:Kritéria pro přijetí ve 2. kole:
Maximum 150 bodů, z toho:Maximum 100 bodů, z toho:
100 bodů za jednotnou přijímací celostátní zkoušku50 bodů za motivační pohovor
50 bodů za motivační pohovor40 bodů za prospěch v posledních 2 ročnících ZŠ
10 bodů za prokázané úspěchy v olympiádách, soutěžích (sportovních, vědomostních, uměleckých) nebo za zapojení se do společensky prospěšných aktivit