Počet přijímaných, Kritéria přijímacího řízení

Návod, jak postupovat

Termíny

Počet přijímaných a kritéria

Proč u nás studovat?

Přihlášky ke studiu

Počet přijímaných

(do oborů vyučovaných na gymnáziu)

*do 1.A 79-01-C/01 základní škola  – přijímáme 18 uchazečů (po mateřské škole)

*do 6.A 79-01-C/01 základní škola  – přijímáme 15 uchazečů (po 5. třídě ZŠ, i z jiných ZŠ)

*8-leté – 7941K81 – gymnázium (živé jazyky) – přijímáme 24 uchazečů (po 5. třídě ZŠ)

*8-leté – 7941K81 – gymnázium (živé jazyky) – ve 2. kole přijímáme 3 uchazeče (po 5. třídě ZŠ)

*6-leté – 7941K61 – gymnázium (živé jazyky) – 6-letý obor z kapacitních důvodů ve školním roce 2022/23 neotvíráme.

*4-leté 7941K41 gymnázium  (živé jazyky)  – přijímáme 5 uchazečů (po 9. třídě ZŠ)

*4-leté 7941K41 gymnázium  (živé jazyky)  – ve 2. kole přijímáme 3 uchazeče (po 9. třídě ZŠ)

Požadavky na přijetí na naše gymnázium

(v 1. kole i v dalších kolech přijímacího řízení)

Kritéria pro přijetí v 1. kole – čtyřleté a osmileté gymnázium

Maximum 150 bodů, z toho:

* 100 bodů za jednotnou státní přijímací zkoušku

* 50 bodů za vyplnění motivačního dotazníku a motivační pohovor, z toho až 10 bodů za prospěch dvou posledních vysvědčení: na konci 4. a pololetí 5. ročníku ZŠ pro osmileté gymnázium či na konci 8. a pololetí 9. ročníku ZŠ pro čtyřleté gymnázium. Pokud se žák vzdělával jinou formou, např. v zahraničí, je toto zohledněno v kritériích bodové tabulky.

Body za prospěch

* 10 bodů – prospěch s průměrem 1,00

* 7,5 bodů – prospěch s vyznamenáním

* 5 bodů – prospěch do průměru 1,5

* 2,5 bodů – prospěch do průměru 2,00

Ke splnění kritérií je třeba dosáhnout alespoň 75 bodů. Pro cizince je minimální počet získaných bodů 50.

  • 50 bodů za vyplnění motivačního dotazníku a pohovoru
  • 100 bodů za jednotnou přijímací zkoušku

Kritéria pro přijetí v 2. kole – pro čtyřleté a osmileté gymnázium.

Maximum 100 bodů, z toho:

* 60 bodů za vyplnění motivačního dotazníku a motivační pohovor

* 40 bodů za prospěch na konci 4. ročníku a v pololetí 5. ročníku ZŠ (osmileté gymnázium), na konci 8. a v pololetí 9. ročníku ZŠ (čtyřleté gymnázium)

Body za prospěch

* 40 bodů – prospěch s průměrem 1,00

* 30 bodů – prospěch s vyznamenáním

* 20 bodů – prospěch do průměru 1,5

* 10 bodů – prospěch do průměru 2,00

Ke splnění kritérií je třeba dosáhnout alespoň 50 bodů. Pro cizince je minimální počet získaných bodů 40.

  • 60 bodů za vyplnění motivačního dotazníku a pohovoru
  • 40 bodů za prospěch v 4. a 5. ročníku ZŠ

MÁTE JEŠTĚ NĚJAKÉ OTÁZKY?

Napište nám....