Počet přijímaných, Kritéria přijímacího řízení

Základní info

Návod, jak postupovat

Počet přijímaných a kritéria

Proč u nás studovat?

Přihlášky ke studiu

Počet přijímaných

(do oborů vyučovaných na gymnáziu)

Základní škola

*do 1.A 79-01-C/01 – základní škola – 18 (po mateřské škole)

Gymnázium

*8-leté – 7941K81 – gymnázium (živé jazyky) – 25 (po 5. třídě ZŠ)

*6-leté – 7941K61 – gymnázium (živé jazyky) – z kapacitních důvodů tento obor neotevíráme (po 7. třídě ZŠ)

*4-leté – 7941K41 gymnázium (živé jazyky) – 20 (po 9. třídě ZŠ)

Požadavky na přijetí na naše gymnázium

4-leté gymnázium (po 9. třídě ZŠ)

 • jednotná přijímací zkouška
 • výsledky školní zkoušky – pohovor a motivační dotazník
 • prospěch ze ZŠ

Kritéria pro přijetí v 1. kole – čtyřleté gymnázium

Maximum 150 bodů, z toho:
* 100 bodů za JPZ (jednotnou státní přijímací zkoušku)
* 50 bodů za vyplnění motivačního dotazníku a motivační pohovor

Z maxima 50 bodů z českého jazyka požadovaný minimální počet dosažených bodů: 22
Z maxima 50 bodů z matematiky požadovaný minimální počet dosažených bodů: 17
Při dosažení nižšího počtu bodů: nesplnění podmínek přijímací zkoušky

Kritéria bodování

* 50 bodů za vyplnění motivačního dotazníku (20 bodů) a motivační pohovor (20 bodů), až 10 bodů za prospěch (prospěch s průměrem 1,00 – tj. samé výborné) a 7 bodů (vyznamenání) dvou posledních vysvědčení: na konci 4. a pololetí 5. ročníku ZŠ pro osmileté gymnázium či na konci 8. a pololetí 9. ročníku ZŠ pro čtyřleté gymnázium. V rámci motivačního dotazníku mohou být bodovány případně dosažené úspěchy uchazeče. Pokud se žák/žákyně vzdělávali jinou formou, např. v zahraničí, je toto zohledněno v kritériích dále.

8-leté gymnázium (po 5. třídě ZŠ)

 • jednotná přijímací zkouška
 • výsledky školní zkoušky – pohovor a motivační dotazník
 • prospěch ze ZŠ

Kritéria pro přijetí v 1. kole – osmileté gymnázium

Maximum 150 bodů, z toho:
* 100 bodů za JPZ (jednotnou státní přijímací zkoušku)
* 50 bodů za vyplnění motivačního dotazníku a motivační pohovor

Kritéria bodování

* 50 bodů za vyplnění motivačního dotazníku (20 bodů) a motivační pohovor (20 bodů), až 10 bodů za prospěch (prospěch s průměrem 1,00 – tj. samé výborné) a 7 bodů (vyznamenání) dvou posledních vysvědčení: na konci 4. a pololetí 5. ročníku ZŠ pro osmileté gymnázium či na konci 8. a pololetí 9. ročníku ZŠ pro čtyřleté gymnázium. V rámci motivačního dotazníku mohou být bodovány případně dosažené úspěchy uchazeče. Pokud se žák/žákyně vzdělávali jinou formou, např. v zahraničí, je toto zohledněno v kritériích dále.

4-leté gymnázium (po 9. třídě ZŠ)

 • jednotná přijímací zkouška
 • výsledky školní zkoušky – pohovor a motivační dotazník
 • prospěch ze ZŠ

Kritéria pro přijetí v 1. kole – čtyřleté gymnázium

Maximum 150 bodů, z toho:
* 100 bodů za JPZ (jednotnou státní přijímací zkoušku)
* 50 bodů za vyplnění motivačního dotazníku a motivační pohovor

Z maxima 50 bodů z českého jazyka požadovaný minimální počet dosažených bodů: 22
Z maxima 50 bodů z matematiky požadovaný minimální počet dosažených bodů: 17
Při dosažení nižšího počtu bodů: nesplnění podmínek přijímací zkoušky

8-leté gymnázium (po 5. třídě ZŠ)

 • jednotná přijímací zkouška
 • výsledky školní zkoušky – pohovor a motivační dotazník
 • prospěch ze ZŠ

Kritéria pro přijetí v 1. kole – osmileté gymnázium

Maximum 150 bodů, z toho:
* 100 bodů za JPZ (jednotnou státní přijímací zkoušku)
* 50 bodů za vyplnění motivačního dotazníku a motivační pohovor

Pro uchazeče/uchazečky, kteří nejsou státními občany ČR a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole

Podle § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. “Školský zákon” se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

Kritéria pro shora uvedené uchazeče / uchazečky :
Maximum 100 bodů, z toho
* Didaktický test matematika – 50 bodů
* Rozhovor k ověření znalosti českého jazyka s hodnocením „Uspěl/-a“ / „neuspěl/-a“: 50 bodů celkem za vyplnění motivačního dotazníku a motivační pohovor.
* Minimální počet získaných bodů nutných ke splnění přijímacích kritérií – 50 bodů za celou přijímací zkoušku.

MÁTE JEŠTĚ NĚJAKÉ OTÁZKY?

Napište nám....