Počet přijímaných, Kritéria přijímacího řízení

Návod, jak postupovat

Termíny

Počet přijímaných a kritéria

Proč u nás studovat?

Přihlášky ke studiu

Počet přijímaných

Obory vyučované na našem gymnáziu a předpokládané počty přijímaných v roce 2020:

*4-leté 7941K41 gymnázium  (živé jazyky)  – přijímáme 25 uchazečů

*6-leté – 7941K61 – gymnázium (živé jazyky) – pro letošní rok z kapacitních důvodů přijímací řízení do 6-letého studia nevyhlašujeme

*8-leté – 7941K81 – gymnázium (živé jazyky) – přijímáme 25 uchazečů

Požadavky na přijetí na naše gymnázium (v 1. kole i v dalších kolech přijímacího řízení):

  • včasné podání přihlášky- velmi dobrý průměrný prospěch (do Ø 2,00)
  • absolvování jednotného celostátního testu (platí pouze pro 1. kolo)
  • vyplnění motivačního dotazníku – několik dní před konáním jednotné písemné přijímací zkoušky
  • doložení Tvých úspěchů v těchto oblastech : vědomostní (soutěže, olympiády), sportovní, umělecké a v oblasti obecně prospěšné činnosti

Pokud jsi podal přihlášku do 2. kola, postup je obdobný, odpadá pouze celostátní jednotný test – kritéria níže. Ke splnění kritérií přijímacího řízení je třeba dosáhnout alespoň 75 bodů (1. kolo) či 50 bodů (2. kolo), pro cizince je minimum získaných bodů 50 (1. kolo), či bodů 40 (2. kolo).

 

Požadavky na přijetí na naše gymnázium

(v 1. kole i v dalších kolech přijímacího řízení):

· včasné podání přihlášky – velmi dobrý průměrný prospěch (do Ø 2,00)

· absolvování jednotného celostátního testu (platí pouze pro 1. kolo)

· vyplnění motivačního dotazníku

· doložení Tvých úspěchů v těchto oblastech: vědomostní (soutěže, olympiády), sportovní, umělecké a v oblasti obecně prospěšné činnosti

Pokud jsi podal přihlášku do 2. kola, postup je obdobný, odpadá pouze celostátní jednotný test – kritéria níže.

Ke splnění kritérií přijímacího řízení v 1. kole je třeba dosáhnout alespoň 75 bodů pro cizince je minimum získaných bodů 50.

 

Kritéria pro přijetí v 1. kole

Maximum 150 bodů, z toho:

· 100 bodů za jednotnou přijímací celostátní zkoušku

· 50 bodů za vyplnění motivačního dotazníku, z toho až 10 bodů za prospěch v posledních 2 ročnících ZŠ (kritéria níže) a až 10 bodů může uchazeč získat za prokázané úspěchy v olympiádách, soutěžích (sportovních, vědomostních, uměleckých) nebo za zapojení se do společensky prospěšných aktivit. Větší počet bodů získá za úspěchy v individuálních soutěžích, vyšších než místních kolech soutěží a větší počet ocenění.

o Body za prospěch:

10 bodů – průměr 1,00

7,5 bodů – prospěch s vyznamenáním

5 bodů – prospěch do 1,5

2,5 bodů – prospěch do 2,00

 

Kritéria pro přijetí ve 2. kole:

Maximum 100 bodů za vyplnění motivačního dotazníku, z toho:

· 40 bodů za prospěch v posledních 2 ročnících ZŠ (kritéria níže) a až 10 bodů může uchazeč získat za prokázané úspěchy v olympiádách, soutěžích (sportovních, vědomostních, uměleckých) nebo za zapojení se do společensky prospěšných aktivit. Větší počet bodů získá za úspěchy v individuálních soutěžích, vyšších než místních kolech soutěží a větší počet ocenění.

o Body za prospěch:

40 bodů – průměr 1,00

30 bodů – prospěch s vyznamenáním

20 bodů – prospěch do 1,5

10 bodů – prospěch do 2,00