Výdej obědů: 1050 – 1325

Cena obědů je od 1.9.2018 stanovena takto:

žáci ZŠ 1 – 5 třída – 28,- Kč

žáci ZŠ 6 – 9třída – 34,- Kč

žáci nad 15 let – 35,- Kč

 

Jídlo obsahuje alergeny.

Jejich čísla jsou uvedena v jídelním lístku v závorce za názvem jídla.

Seznam alergenů: 

01. Obiloviny obsahující lepek

02. Korýši

03. Vejce

04. Ryby

06. Sójové boby (sója)

07. Mléko

08. Ořechy

09. Celer

10. Hořčice

11. Sezamová semena

12. oxid siřičitý

51. Obiloviny – pšenice

52. Obiloviny – žito

53. Ječmen

Obědy na druhý den se odhlašují i přihlašují den předem do 10:30hod, a to třemi způsoby:

  • podepsanou stravenkou (příjmení + třída)
  • podpisem do odhlašovacího papíru,se stravenkou
  • u vedoucí jídelny

Pokud je student nemocný, odhlásí se obědy:

  • u sekretářky školy ( 381 282 830)
  • u vedoucí výdejny ( 736 659 223)

Peníze za odhlášené stravenky se odečítají v dalším měsíci.

Dle Vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb. zabezpečujeme školní stravování jen po dobu pobytu dětí ve škole.

Dle vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb. jsou strávníci rozděleni dle věkových skupin – ( žáci 7-10 let, žáci 11-14 let, žáci nad 15 let)

 Tyto výrobky neobsahují Bisphenol A (BPA). Výrobek je možné recyklovat. IKEA zakázala používání BPA (Bisphenol A) v plastových výrobcích využívaných v dětském sortimentu a ve všech výrobcích, které se dostanou do kontaktu s jídlem. S odstraňováním BPA jsme začali již v roce 2006. Schváleno pro kontakt s potravinami a vyrobeno ze stejného nezávadného plastu jako dětské láhve. Lze bezpečně umýt v myčce. Až dítě vyroste, může výrobek používat zase další dítě. Talíř má vysoký okraj, aby se dítěti jídlo lépe nabíralo.

Návod na údržbu: Do mikrovlnné trouby, pro ohřev jídla do 100 stupňů. Lze mýt v myčce při teplotě do 70 stupňů.

Jídelna je určena registrovaným strávníkům ke konzumaci objednaného oběda.

Každý registrovaný strávník je povinen nosit s sebou na obědy stravenky. 

Do jídelny je zakázán vstup  cizím osobám, které nejsou registrovanými strávníky nebo nemají v úmyslu koupit si zde oběd.

Pokud si rodič přijde své dítě vyzvednout přímo do jídelny, platí zde pravidlo vyčkat na strávníka před jídelnou !!!

Ostatní cizí strávníci, vstupující na půdu školní jídelny s malými dětmi a kočárky, jsou si plně vědomi, že veškerou odpovědnost za případné zranění svých dětí přebírají sami.

Každý strávník z řad žáků škol využívá k odkládání svých věcí výhradně šatnu. Z hygienických ani provozních důvodů nelze připustit pohazování tašek a svršků mimo vyhrazené prostory – tzn. šatna žáků. Každý pečuje zodpovědně o své věci a je ohleduplný k majetku i zdraví ostatních strávníků.

Vřele doporučujeme si nechávat věci v šatnách školských zařízení a po obědě se pro ně vrátit.

Ve školní jídelně se každý strávník chová v souladu se společenskými pravidly. Při odběru pokrmů je možné si požádat ihned u okénka o přídavek přílohy či polévky. Maso se nepřidává. Pozdější žádosti o přídavky nebudou z hygienických důvodů akceptovány. Množství nápojů a doplňků k obědu je neomezené, avšak pouze do vyprodání normovaných surovin.

Na rozlitou vodu či zbytky jídla na podlaze strávník upozorní personál školní jídelny, který zjedná ihned nápravu.

Po ukončení konzumace oběda je každý strávník povinen odnést svůj podnos s použitým inventářem do okénka k tomu určeného a u stolu po sobě zanechat pořádek. Jestliže tak neučiní, bude dozorujícím pracovníkem jídelny vrácen a jídelnu opustí až po zjednání nápravy.

Pokud se stane, že strávník z jakéhokoliv důvodu svůj oběd upustí na zem, je nutné počítat s tím, že náhradní oběd obdrží pouze v případě, že je ještě možné použít oběd odhlášený . V jiném případě nelze nárokovat u personálu jídelny náhradu!!!

Ze školní jídelny je zakázáno vynášet příbory, talíře, skleničky a jiný majetek jídelny.

 Úklid a dozor zajišťuje v jídelně pracovník / pracovnice úklidové firmy na základě smlouvy. O žáky ze školní družiny pečují pověřené pedagogické pracovnice. Pracovník / pracovnice provádějící úklid dohlíží na dodržování bezpečnosti a hygienických zásad. Reguluje osvětlení a větrání, upozorňuje strávníky na jejich prohřešky proti provoznímu řádu. Dojde- li k úrazu strávníka, ohlásí pracovník / pracovnice úraz vedení jídelny, strávníkovi bude poskytnuta první pomoc a učitel/ka vykonávající dozor, provede zápis do Knihy úrazů. Pracovník / pracovnice celkově dbá na klid při výdeji a konzumaci obědů. Má oprávnění vykázat z jídelny cizí osoby, které se nestravují a zbytečně zabírají místo strávníkům, pro něž je kapacita jídelny odpovídající. Tímto opatřením pečuje o bezpečnost žáků a jejich odložené věci. Strávník, jehož chováním vznikla školní jídelně škoda, je povinen škodu nahradit v plném rozsahu. V případě opakovaného nedodržování tohoto provozního řádu má ředitelka školní jídelny právo vyloučit strávníka ze stravování.

Všichni strávníci jsou povinni ochraňovat své věci před poškozením a odcizením – ošacení, školní tašky a batohy ukládat na určeném místě.

V případě, že se škoda i přesto stane, jsou strávníci povinni dodržet tento postup:

1) neprodleně nahlásit škodu v kanceláři ŠJ a uvést dva svědky, kteří osobně potvrdí škodu
2) doložit vlastnictví a cenu ztracené / poškozené věci
3) sepsat s ředitelkou jídelny protokol
4) s pomocí ředitelky jídelny ohlásit škodu policii ČR a přivolat též rodiče
5) ředitelce ŠJ předat kopii protokolu sepsaného s policií ČR a vyrozumění o závěru šetření

Jídlo bude v těchto případech vydáváno v době od 11:00 do 11:10 hod. a v době od 13:00 do 13:15 hod., nebo dle dohody u vedoucí jídelny.