Informace o školní jídelně

otevírací doba

Pondělí, úterý

10,35 – 11,00 a dle domluvy výdej do jídlonosičů

10,45 – 14,00 žáci a zaměstnanci školy

Středa, čtvrtek, pátek

11,00 – 11,20 a dle domluvy výdej do jídlonosičů

10,55 – 14,00 žáci a zaměstnanci školy

cena obědů

žáci ZŠ 7 – 10let: 40,- Kč

žáci ZŠ do 15 let: 45,- Kč

žáci nad 15 let: 55,- Kč

Jídlo obsahuje alergeny.

Jejich čísla jsou uvedena v jídelním lístku v závorce za názvem jídla.

Seznam alergenů:  

01. Obiloviny obsahující lepek

02. Korýši

03. Vejce

04. Ryby

06. Sójové boby (sója)

07. Mléko

08. Ořechy

09. Celer

10. Hořčice

11. Sezamová semena

12. oxid siřičitý

51. Obiloviny – pšenice

52. Obiloviny – žito

53. Ječmen

Vnitřní řád školní jídelny - výdejny

vnitřní řád je účinný od 1. září 2020

Přihláška ke stravování a Žádost o vyplacení zůstatku ke stažení ZDE

Základní informace

vedoucí stravovny: Veronika Hudková

telefon: 736 659 223

e-mail: jidelna@tabsg.cz

Jídelníček: www.strava.cz

Číslo účtu: 1540535/0300

Variabilní symbol: evidenční číslo (možno zjistit u vedoucí výdejny)

Stravování žáků je podmíněno vyplněnou přihláškou ke stravování a zakoupenou ISIC kartou.

Přístup k účtu žáků:

  • strava.cz
  • číslo školní jídelny 6400
  • přihlašovací údaje: prijmeni.jmeno (bez diakritiky, malá písmena)

Věk strávníka a skupina strávníka

Množí se dotazy, jakým způsobem jsou zařazováni strávníci do věkových skupin ve školní jídelně. Jak je například možné, že strávník, kterému je ve školním roce 14 let, platí stejnou částku jako žák, kterému je 15 let.

Zařazování dětí do cenových kategorií se řídí vyhláškou 107/2005 sb. Ze dne 25. února 2005 o školním stravování. Zména:107/2OO8 sb., příloha 2 Finanční limity na nákup potravin v Kč/den/strávník.

Podle této vyhlášky jsou strávníci rozděleni do těchto skupin:

  1. Strávníci 7 – 10 let
  2. Strávníci 11 -14let
  3. Strávníci 15 a více let

Dále je v tom samém odstavci uvedeno:

,,Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodu 1 až 4.”

 

Období školního roku

Období školního roku je definováno Zákonem ě. 561/2004 Sb. školský zákon, § 24,odstavec 1:

1) Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. Školní rok se člení na období školního vyučování a období školních prázdnin. Období školního vyučování se člení na pololetí. Ve školách se vyučuje v pětidenním vyučovacím týdnu.”

Zvýše uvedeného vyplývá, že žák, strávník MUSÍ být ze zákona zařazen do vyšší cenové skupiny, i kdyby dosáhl příslušného vyššího věku až 31.8. následujícího kalendářního roku.

 

heslo pro první přihlášení obdržíte ve Školní výdejně

MÁTE JEŠTĚ NĚJAKÉ OTÁZKY?

Napište nám....