Výdej obědů: 1050 – 1325

Cena obědů je od 1.9.2018 stanovena takto:

žáci ZŠ 1 – 5 třída – 28,- Kč

žáci ZŠ 6 – 9třída – 34,- Kč

žáci nad 15 let – 35,- Kč

 

Postup při odhlašování a přihlašování obědů

Obědy na druhý den se odhlašují i přihlašují den předem do 10:30hod, a to třemi způsoby:

  • podepsanou stravenkou (příjmení + třída)
  • podpisem do odhlašovacího papíru,se stravenkou
  • u vedoucí jídelny

Pokud je student nemocný, odhlásí se obědy:

  • u sekretářky školy ( 381 282 830)
  • u vedoucí výdejny ( 736 659 223)

Peníze za odhlášené stravenky se odečítají v dalším měsíci.

Dle Vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb. zabezpečujeme školní stravování jen po dobu pobytu dětí ve škole.

Dle vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb. jsou strávníci rozděleni dle věkových skupin – ( žáci 7-10 let, žáci 11-14 let, žáci nad 15 let)

 

Sdělení pro osoby, jímž je strava vydávána do jídlonosičů

Jídlo bude v těchto případech vydáváno v době od 11:00 do 11:10 hod. a v době od 13:00 do 13:15 hod., nebo dle dohody u vedoucí jídelny.