INFORMACE O JAZYKOVÉM CENTRU ŠKOLY

Angličtina

 Na naší škole probíhá příprava na mezinárodní jazykové zkoušky a certifikáty v řadě úrovní. Kurzy angličtiny pro úrovně MOVERS, KET, PET, FCE, CAE, pod záštitou Evropského centra jazykových zkoušek ELEC České Budějovice, které nám odborně zajišťuje i realizaci samotných zkoušek – většinou v každoročních červnových termínech. Více informací na těchto stránkách .

Němčina

 Jsme samostatným certifikovaným zkušebním centrem pro jazykové zkoušky “Sprachdiplomu” (www.osd.at) všech úrovní. Můžete se u nás zapsat do kurzu, udělat si “pretest” před samotnou zkouškou a přihlásit se i ke zkoušce. Zkouška probíhá před zkušební komisí složené z jednoho rakouského a jednoho českého licencovaného zkušebního komisaře. Rozdělení úrovní dle Evropského referenčního rámce (A1 až C2), požadavky ke zkoušce i cvičné testy ke stažení včetně poslechů naleznete na www.osd.at, další informace na našem webu nebo mailem, osobně či telefonicky.

Nejbližší termíny zkoušek ÖSD : Již v týdnu od 23.-27.března 2020 a v týdnu od 30.března – 3.dubna 2020 !