Milí maturanti,

rádi bychom vás seznámili s pokyny k průběhu konzultací, které jsou možné osobně v budově školy od 11.5., a s další organizací až po plán maturitních zkoušek.

Pokyny ke vstupu do budovy a pohybu po budově :

 • Funkce vaší karty na vstup je vypnuta – u vstupu zvoňte.
 • Přezujte se do jiné obuvi.
 • Po přezutí si ihned vydezinfikujte ruce – desinfekční bezdotykový stojan je ve vestibulu školy.
 • Noste roušku. V případě potřeby je k dispozici v kanceláři školy.
 • Učebny pro konzultace jsou ve 2.patře.
 • Používejte výhradně toalety v přízemí.
 • Na chodbách i toaletách najdete sety k umytí i desinfekci rukou.
 • V učebnách je nutno dodržovat 2 metrové rozestupy.
 • Konzultace si vždy domlouvejte předem (budou zaneseny do přechodného rozvrhu hodin.

 

Maturitní kalendář (jaro 2020)

ke stažení:

* příloha 1 – Jednotné zkušební schéma Maturitního kalendáře

* Maturity – rozpis – didaktické testy (ČJ, M, AJ)

* Rozpis maturit s uvedením konkrétních časů a jmen maturantů najdete ve svých třídních mailových schránkách

 

25.-29.5.2020: V tomto týdnu Vám bude umožněn čas na přípravu podle vyhlášku, tzv. „svatý týden“.

01.-03.6.2020: Postupně didaktický test cizího jazyka, matematiky a českého jazyka. Pozvánku ke zkouškám obdržíte e-mailem.

 

Pro třídu Oktávu:

10.-12.6.2020 (ústní zkoušky společné a profilové části)

Maturitní komise – Oktáva

 • předsedá: Mgr. Petra Klee

Pro třídu 4.ročník: 

15.-17.6.2020 (ústní zkoušky společné a profilové části)

Maturitní komise – 4.ročník

 • předsedá: Mgr. David Hartman

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ a nepovinné zkoušky Matematika+, jarní zkušební období 2020. Platí pro všechny žáky s výjimkou žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ.

URČENÍ MATURITNÍCH PŘEDMĚTŮ V PROFILOVÉ ČÁSTI, FORMY 
A TERMÍNŮ PRO MATURITNÍ ZKOUŠKU VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Dle § 79 zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 177/2009 Sb. se změnami podle vyhlášky č. 232/2018 Sb.určuji pro profilovou část maturitní zkoušky ve školním roce 2019/20 počet povinných zkoušek, maturitní předměty pro povinné a nepovinné zkoušky, formu a termíny maturitní zkoušky pro studijní obor 7941K61 – živé jazyky a pro obor 7941K41 – všeobecné gymnázium.

1) Povinné zkoušky v profilové části maturitní zkoušky se ve školním roce 2019/2020 konají ze dvou předmětů.

2) Nabídka povinných a nepovinných zkoušek v profilové části maturitní zkoušky:

 

Model maturitní zkoušky pro rok 2020

Maturitní zkouška ve školním roce 2019/2020 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel.