Maturitní kalendář jaro 2020 (ke stažení zde)

Ústní zkoušky profilové i státní části MZ se konají:

Pro třídu 4.ročník: 

  • předsedá

Pro třídu Oktávu:

  • předsedá

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ a nepovinné zkoušky Matematika+, jarní zkušební období 2020. Platí pro všechny žáky s výjimkou žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ.

URČENÍ MATURITNÍCH PŘEDMĚTŮ V PROFILOVÉ ČÁSTI, FORMY 
A TERMÍNŮ PRO MATURITNÍ ZKOUŠKU VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Dle § 79 zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 177/2009 Sb. se změnami podle vyhlášky č. 232/2018 Sb.určuji pro profilovou část maturitní zkoušky ve školním roce 2019/20 počet povinných zkoušek, maturitní předměty pro povinné a nepovinné zkoušky, formu a termíny maturitní zkoušky pro studijní obor 7941K61 – živé jazyky a pro obor 7941K41 – všeobecné gymnázium.

1) Povinné zkoušky v profilové části maturitní zkoušky se ve školním roce 2019/2020 konají ze dvou předmětů.

2) Nabídka povinných a nepovinných zkoušek v profilové části maturitní zkoušky:

 

Model maturitní zkoušky pro rok 2020

Maturitní zkouška ve školním roce 2019/2020 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel.