Maturitní zkoušky

základní informace

Organizace maturitní zkoušky:  

Organizace maturitní zkoušky se řídí vyhláškou o ukončení studia ve středních školách a učilištích.

Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání: 

Studium je ukončeno maturitní zkouškou a předáním maturitního vysvědčení.

informace k termínu jaro/podzim 2021

Novelizovaná maturitní vyhláška období jaro/podzim 2021: ke stažení

Maturitní kalendář (bude doplněno)

Maturitní komise (bude doplněno)

Předsedá: (bude doplněno)

společná část maturitní zkoušky

Číslo volby

Předmět

Forma / typ zkoušky /váha

1

Český jazyk a literatura

Didaktický test uspěl(a) -neuspěl(a)

2

Cizí jazyk NEBO Matematika

Didaktický test uspěl(a) -neuspěl(a)

Číslo volby

Předmět

Forma / typ zkoušky /váha

Čas a další podmínky

1

Český jazyk a literatura

Písemná práce 40%

Nejméně 110 minut, 250 slov, min.4 zadání

Ústní zkouška 60%

Ze seznamu 60 lit.děl vlastní seznam 20 děl, max.15 minut

2

Cizí jazyk

Písemná práce 40%

Nejméně 60 min.včetně volby zadání, min.200 slov, 1 a více zadání

Ústní zkouška 60%

20-30 témat, rozhovor s využitím prac.listu, max.15 minut

profilová část maturitní zkoušky

Číslo volby

Předmět

Forma / typ zkoušky /váha

3, 4

Zkoušky podle RVP, ŠVP pokud bude zvolen Další cizí jazyk, formou zkoušky je opět písemná i ústní

Ústní zkouška 100%

Ústní zkouška 60%

Písemná práce 40% (pro předměty Cizí jazyk a Další cizí jazyk)

Skládá se ze dvou zkoušek: ústní (60%) a praktická (40%) (pro předměty EV, EH)

Možné formy zkoušek profilové části předmětů 3 až 4:

Ústní zkouška

Ústní zkouška a Písemná práce (všechny cizí jazyky)

Ústní zkouška v kombinaci s praktickou zkouškou (u EV a EH)

 

Termíny zkoušek v jarním a podzimním zkušebním období upravuje vyhláška.

   Do nabídky povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky mohou být zařazeny pouze předměty nebo jiné ucelené části vzdělávacího obsahu, jejichž celková doba podle učebního plánu školního vzdělávacího programu činí po dobu vzdělávání nejméně 144 vyučovacích hodin. Obsahem zkoušky může být více obsahově příbuzných předmětů školního vzdělávacího programu. součet týdenních vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících stanovených učebním plánem školního vzdělávacího programu činí za celou dobu vzdělávání nejméně 4 vyučovací hodiny. Pokud je obsahem zkoušky více obsahově příbuzných předmětů nebo jiných ucelených částí vzdělávacího obsahu školního vzdělávacího programu, pak se jejich týdenní vyučovací doby sčítají.

MÁTE JEŠTĚ NĚJAKÉ OTÁZKY?

Napište nám....