Maturitní zkoušky

základní informace

Organizace maturitní zkoušky:  

Organizace maturitní zkoušky se řídí vyhláškou o ukončení studia ve středních školách a učilištích.

Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání: 

Studium je ukončeno maturitní zkouškou a předáním maturitního vysvědčení.

Informace k termínu jaro/podzim 2021

Novelizovaná maturitní vyhláška období jaro/podzim 2021: ke stažení

Maturitní kalendář

Didaktické testy

Didaktické testy se v řádném termínu konají ve dnech od 24. do 26. května 2021:

   * pondělí 24. května – matematika, anglický jazyk

   * úterý 25. května – český jazyk a literatura

   * středa 26. května – matematika rozšiřující, francouzský, německý,

      ruský a španělský jazyk

   * časové schéma ke stažení na webu MŠMT

 

V platnosti zůstává prodloužení času při konání didaktických testů:

* didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura (85 minut)

* didaktický test ze zkušebního předmětu matematika (135 minut)

* didaktický test ze zkušebního předmětu cizí jazyk (110 minut)

– z toho 40 minut poslechová část testu

– z toho 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti

 

Ústní zkoušky

Ústní zkoušky se konají ve dnech 1. – 2. června 2021

Ke stažení: Kritéria hodnocení MZ 2021

Ke stažení: Maturitní otázky 2021 kompletní

Předsedá: Mgr. Eliška Čiháková

Třídní učitel: Mgr. Marek Švadlena

Seznam maturitních předmětů

termín jaro 2020

Klikni na předmět pro otevření seznamu maturitních okruhů

společná část maturitní zkoušky

Číslo volby

Předmět

Forma / typ zkoušky /váha

1

Český jazyk a literatura

Didaktický test uspěl(a) -neuspěl(a)

2

Cizí jazyk NEBO Matematika

Didaktický test uspěl(a) -neuspěl(a)

profilová část maturitní zkoušky

Číslo volby

Předmět

Forma / typ zkoušky /váha

Čas a další podmínky

1

Český jazyk a literatura

Písemná práce 40%

Nejméně 110 minut, 250 slov, min.4 zadání

Ústní zkouška 60%

Ze seznamu 60 lit.děl vlastní seznam 20 děl, max.15 minut

2

Cizí jazyk

Písemná práce 40%

Nejméně 60 min.včetně volby zadání, min.200 slov, 1 a více zadání

Ústní zkouška 60%

20-30 témat, rozhovor s využitím prac.listu, max.15 minut

Číslo volby

Předmět

Forma / typ zkoušky /váha

3, 4

Zkoušky podle RVP, ŠVP pokud bude zvolen Další cizí jazyk, formou zkoušky je opět písemná i ústní

Ústní zkouška 100%

Ústní zkouška 60%

Písemná práce 40% (pro předměty Cizí jazyk a Další cizí jazyk)

Skládá se ze dvou zkoušek: ústní (60%) a praktická (40%) (pro předměty EV, EH)

Možné formy zkoušek profilové části předmětů 3 až 4:

Ústní zkouška

Ústní zkouška a Písemná práce (všechny cizí jazyky)

Ústní zkouška v kombinaci s praktickou zkouškou (u EV a EH)

 

Termíny zkoušek v jarním a podzimním zkušebním období upravuje vyhláška.

   Do nabídky povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky mohou být zařazeny pouze předměty nebo jiné ucelené části vzdělávacího obsahu, jejichž celková doba podle učebního plánu školního vzdělávacího programu činí po dobu vzdělávání nejméně 144 vyučovacích hodin. Obsahem zkoušky může být více obsahově příbuzných předmětů školního vzdělávacího programu. součet týdenních vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících stanovených učebním plánem školního vzdělávacího programu činí za celou dobu vzdělávání nejméně 4 vyučovací hodiny. Pokud je obsahem zkoušky více obsahově příbuzných předmětů nebo jiných ucelených částí vzdělávacího obsahu školního vzdělávacího programu, pak se jejich týdenní vyučovací doby sčítají.

MÁTE JEŠTĚ NĚJAKÉ OTÁZKY?

Napište nám....