Učební plán pro základní školu

79-01-C /01 – učební plán pro základní školu – studijní cyklus

 

 Smyslem založení ZŠ při Táborském soukromém gymnáziu s.r.o. je vytvořit celistvou návaznost vyučování, které bude zaměřeno na AJ od 1. třídy ZŠ až do páté třídy (dle učebního plánu). Poté se žákyně/žák bude moci rozhodnout, zda bude pokračovat ve studiu na gymnáziu, protože studium bude navazovat na primu osmiletého studia TSG, rovněž zaměřenou na výuku AJ, nebo bude pokračovat v povinné školní docházce na některé ZŠ v Táboře. Poté bude možné si zvolit šestileté studium které je rovněž orientováno na AJ a které koncepčně pokračuje a rozšiřuje studium AJ tak, že studenti mohou absolvovat od vyšších ročníků studium AJ v jednom, později ve dvou předmětech vyučovaných v AJ. Učební plány osmiletého a šestiletého gymnázia přikládáme.

 V odpoledních hodinách po skončení vyučování je pamatováno na zaměstnání dětí tak, aby celý denní provoz byl ukončen do 16.00 hodin. Z tohoto důvodu bude zajištěna i kreativní činnost, případně výtvarná výchova, nebo doučování dle potřeby. Škola disponuje i velkým parkovištěm, takže je tím vyřešen i problém dostupnosti. Před založením nám mnoho okolních zaměstnavatelů (např. Brisk, Teplárna) vyjádřilo svou podporu a zájem o založení 1. stupně ZŠ, zároveň tím vycházíme vstříc zaměstnaným matkám.

Školné: 10.000,- Kč ročně (včetně příspěvku za družinu)

KONTAKTY

Zástupkyně základní školy: Mgr. Ivana Šádová

e-mail: sadova@tabsg.cz , tel.

Školní družina: tel. 734 443 972

Jídelna: tel. 736 659 223

Akce a projekty pro děti

* Mikuláš
* vánoční zpívání na schodech
* karneval a Halloween
* školní vánoční akademie
* Den Země
* Den dětí
* zimní lyžařská škola (Monínec)
* školní výlety
* letní pobytové zájezdy
* projektový program v Městské knihovně Tábor„Už jsem čtenář“
* kurz plavání, kurz bruslení
* 1-denní exkurze a výlety
* předškolní přípravka zdarma
* komunitní setkávání s rodiči

Charakteristika Základní školy

* školní vzdělávací program „Vzdělávání nás baví“
* výuka angličtiny od první třídy
* podpora čtenářství
* zaměření na zdravý životní styl
* práce s informačními a komunikačními technologiemi
* 7 interaktivních tabulí pro 1.stupeň ZŠ (v každé třídě, v multimediální učebně a v družině)
* konzultace pro žáky i rodiče
*program doučování a přípravy na školu
* spolupráce s rodiči, s městem Tábor, s občanskými sdruženími a Knihovnou Tábor
* školní jídelna v budově školy
* hodiny TV v městské hale

Kroužky

* účast v kroužcích bez další platby,  již v rámci příspěvku na družinu
* kroužek šikovných rukou – výtvarná tvořivá dílna
* hra na flétnu
* šachy
* taneční kroužek CODA
* sportovní hry
* baletní průprava
* gymnastika
* turistický kroužek
* zdravotní tělesná výchova
* příprava žáků na přijímací zkoušky pro žáky 5. třídy ZŠ
* kroužky cizích jazyků od první až do páté třídy – angličtina, španělština, němčina