INFORMACE O ZÁKLADNÍ ŠKOLE

79-01-C/01

Základní škola

ŠVP - Poznávání nás baví

Kontakty

 • Zástupkyně základní školy: Mgr. Ivana Šádová
 • e-mail: sadova@tabsg.cz , tel. 604 941 101
 • Školní družina: tel. 734 443 972
 • Školní jídelna: tel. 736 659 223

Školné

I.A – V.A: 15.000,-
VI.A – VII.A: 20.000,-
družina: 500 – 1.500,-/pololetí
zápisné: 1.000,-

Dětský klub

Školní družina

Školní zahrada

Smyslem založení ZŠ při Táborském soukromém gymnáziu bylo vytvořit celistvou návaznost vyučování, která je zaměřena na AJ od 1. třídy ZŠ  (dle učebního plánu). Poté se žákyně/žák bude moci rozhodnout, zda bude pokračovat ve studiu na našem gymnáziu, protože studium navazuje na primu osmiletého studia TSG, rovněž zaměřenou na výuku AJ, nebo bude pokračovat v povinné školní docházce na naší ZŠ.

V odpoledních hodinách po skončení vyučování je pamatováno na zaměstnání dětí tak, aby celý denní provoz byl ukončen do 16.30 hodin. Z tohoto důvodu bude zajištěna činnost družiny s celou řadou kroužků a pestrých odpočinkových a kreativních aktivit nebo doučování dle potřeb.

Angličtina se vyučuje od první třídy, nově vybavené učebny, péče nejen o to, co se žáci naučí, ale i o jejich harmonický rozvoj a duševní pohodu i v komplikované době – to je nabídka Základní školy při Táborském soukromém gymnáziu. Také skvělá spolupráce s rodiči a – za příznivých okolností – řada zajímavých akcí pro děti.

A co rozvoj práce s počítačem? Zapůjčení notebooků do rodin v době distanční výuky, vlastní žákovský notebook pro páťáky a jeho využití i v řadě běžných školních hodin ve 4. a v 5.ročníku, platforma Teams pro využití kombinované výuky.

A co mimoškolní činnosti ? Na naší škole pracuje dětský klub, družina s mnoha kroužky (pohybové aktivity, zdravotnický, ukulele, kroužek šikovných rukou, šachy a kroužek anglické konverzace) a nesmíme zapomenout na příměstské tábory, o jarních a letních prázdninách tematickými programy. V letošním školním roce budeme samozřejmě pokračovat, zájem je veliký.

Chcete se přijít podívat ? Máte možnost po předchozí domluvě kdykoliv, nebo nás navštívit při našich dnech otevřených dveří v rámci celorepublikového Dne otevřených dveří soukromých škol nebo v náš „klasický“ Den otevřených dveří. Dopoledne budete mít možnost „nakouknout“ do výuky, odpoledne se budete moci podrobně informovat u vyučujících a vedení školy.

No a rodiče předškoláků mohou přijít každé první úterý v měsíci na kurz “příprava k zápisu”, kde příprava předškoláčků probíhá zdarma (zápisy do ZŠ budou v dubnu 2023). Začínáme už v úterý 4.10.2022 v 15.30, přijít ale můžete nezávazně kdykoli. Těšíme se na vás !

“Základka bez stresu a na pohodu?”

Charakteristika Základní školy

 • ŠVP „Poznávání nás baví“
 • výuka angličtiny od první třídy
 • podpora čtenářství
 • zaměření na zdravý životní styl
 • 7 interaktivních tabulí pro 1.stupeň ZŠ (v každé třídě, v multimediální učebně a v družině)
 • práce s informačními a komunikačními technologiemi
 • konzultace pro žáky i rodiče
 • program doučování a přípravy na školu
 • spolupráce s rodiči
 • spolupráce s PPP, APLOU, SPC
 • spolupráce s městem Tábor
 • spolupráce s s občanskými sdruženími
 • spolupráce s Knihovnou Tábor
 • školní jídelna v budově školy
 • hodiny TV v městské hale a sportovištích

Kroužky

 • účast v kroužcích již v rámci příspěvku na družinu
 • kroužek šikovných rukou – výtvarná tvořivá dílna
 • hra na ukulele
 • sportovní a pohybové hry
 • šachový kroužek
 • zdravotnický kroužek
 • příprava žáků na přijímací zkoušky pro žáky 5. třídy ZŠ
 • kroužky cizích jazyků od první až do páté třídy - AJ, NJ

Akce a projekty pro děti

 • Mikuláš pro děti
 • vánoční zpívání na schodech
 • karneval a Halloween
 • školní vánoční akademie
 • Den Země
 • Den dětí
 • zimní lyžařská škola (Monínec)
 • školní výlety
 • letní pobytové zájezdy
 • projektový program v Městské knihovně Tábor„Už jsem čtenář“
 • kurz plavání, kurz bruslení
 • 1-denní exkurze a výlety
 • předškolní přípravka zdarma
 • komunitní setkávání s rodiči

Příprava předškoláčků zdarma, angličtina od první třídy, nově vybavené učebny, péče nejen o to, co se žáci naučí, ale i o jejich harmonický rozvoj a duševní pohodu i v komplikované době – to je nabídka Základní školy při Táborském soukromém gymnáziu. Taky skvělá spolupráce s rodiči a – za příznivých okolností – řada zajímavých akcí pro děti.

A co rozvoj práce s počítačem ? Zapůjčení notebooků do rodin v době distanční výuky, vlastní žákovský notebook pro páťáky a jeho využití i v řadě běžných školních hodin ve 4. a v 5.ročníku, platforma Google Classroom pro využití kombinované výuky.

A co mimoškolní činnosti ? Na naší škole pracuje dětský klub, družina s mnoha kroužky (pohybová, pěvecká výchova, ukulele, kroužek šikovných rukou, badatelský klub a šachy, kroužek anglické konverzace) a nesmíme zapomenout na příměstské tábory, o letních prázdninách jsme naplnili čtyři turnusy tematickými programy (piráti, pohádková příroda, škola čar a kouzel, indiáni…) a jeden z nich jsme dokonce úspěšně realizovali za dodržení všech opatření již o letošních jarních prázdninách! V letošním školním roce budeme samozřejmě pokračovat, zájem je veliký.

Chcete se přijít podívat ? Máte možnost po předchozí domluvě kdykoliv, nebo nás navštívit při našich dnech otevřených dveří v rámci celorepublikového Dne otevřených dveří soukromých škol 3. 11. 2022 (středa) nebo v náš „klasický“ Den otevřených dveří TSG a ZŠ dne 25. 1. 2023 (úterý). Dopoledne budete mít možnost „nakouknout“ do výuky, odpoledne se budete moci podrobně informovat u vyučujících a vedení školy.

No a rodiče předškoláků mohou přijít každé první úterý v měsíci na malý kurz na přípravu k zápisu (zápisy do ZŠ budou v dubnu 2023) a k nástupu ke školní docházce.