INFORMACE O ZÁKLADNÍ ŠKOLE

79-01-C/01

Základní škola

ŠVP - Poznávání nás baví

Kontakty

 • Zástupkyně základní školy: Mgr. Ivana Šádová
 • e-mail: sadova@tabsg.cz , tel.
 • Školní družina: tel. 734 443 972
 • Jídelna: tel. 736 659 223

Školné základní škola

I.A: 8.000,-

II.A a III.A: 9.000,-

IV.A a V.A: 10.000,-

VI.A: 10.000,-

družina: 1.000,-

zápisné: 1.000,-

Charakteristika Základní školy

 • ŠVP „Poznávání nás baví“
 • výuka angličtiny od první třídy
 • podpora čtenářství
 • zaměření na zdravý životní styl
 • 7 interaktivních tabulí pro 1.stupeň ZŠ (v každé třídě, v multimediální učebně a v družině)
 • práce s informačními a komunikačními technologiemi
 • konzultace pro žáky i rodiče
 • program doučování a přípravy na školu
 • spolupráce s rodiči
 • spolupráce s městem Tábor
 • spolupráce s s občanskými sdruženími
 • spolupráce s Knihovnou Tábor
 • školní jídelna v budově školy
 • hodiny TV v městské hale a sportovištích

Kroužky

 • účast v kroužcích již v rámci příspěvku na družinu
 • kroužek šikovných rukou – výtvarná tvořivá dílna
 • hra na flétnu
 • taneční kroužek CODA
 • sportovní hry
 • šachový kroužek
 • baletní průprava a gymnastika
 • turistický kroužek
 • zdravotní tělesná výchova
 • příprava žáků na přijímací zkoušky pro žáky 5. třídy ZŠ
 • kroužky cizích jazyků od první až do páté třídy - AJ, NJ, ŠJ

   Smyslem založení ZŠ při Táborském soukromém gymnáziu je vytvořit celistvou návaznost vyučování, které bude zaměřeno na AJ od 1. třídy ZŠ až do páté třídy (dle učebního plánu). Poté se žákyně/žák bude moci rozhodnout, zda bude pokračovat ve studiu na gymnáziu, protože studium bude navazovat na primu osmiletého studia TSG, rovněž zaměřenou na výuku AJ, nebo bude pokračovat v povinné školní docházce na některé ZŠ v Táboře.

  V odpoledních hodinách po skončení vyučování je pamatováno na zaměstnání dětí tak, aby celý denní provoz byl ukončen do 16.30 hodin. Z tohoto důvodu bude zajištěna činnost družiny s celou řadou kroužků a pestrých odpočinkových a kreativních aktivit nebo doučování dle potřeby. Vedle školy je i velké parkovištěm, takže je tím vyřešen i problém dostupnosti.

Dětský klub

   Dětský klub je součástí Táborského soukromého gymnázia a Základní školy s.r.o. Dětský klub je školské zařízení výchovy pro zájmové vzdělávání. Je určen pro volný čas žáků prvního stupně. Jeho činnost se uskutečňuje v prostorách určených pro dětský klub. Nenásilně navazuje a doplňuje školní vzdělávací program školy především v oblasti průřezových témat.

Více informací najdete přímo zde na webu v tomto odkaze.

Akce a projekty pro děti

 • akce a projekty pro děti
 • Mikuláš pro děti
 • vánoční zpívání na schodech
 • karneval a Halloween
 • školní vánoční akademie
 • Den Země
 • Den dětí
 • zimní lyžařská škola (Monínec)
 • školní výlety
 • letní pobytové zájezdy
 • projektový program v Městské knihovně Tábor„Už jsem čtenář“
 • kurz plavání, kurz bruslení
 • 1-denní exkurze a výlety
 • předškolní přípravka zdarma
 • komunitní setkávání s rodiči