INFORMACE O ZÁKLADNÍ ŠKOLE

79-01-C/01

Základní škola

ŠVP - Poznávání nás baví

Kontakty

 • Zástupkyně ředitelky školy pro ZŠ: Mgr. Ivana Šádová
 • e-mail: sadova@tabsg.cz , tel. 604 941 101
 • Školní družina: tel. 792 221 809
 • Školní jídelna: tel. 736 659 223

Školné

I.A – V.A: 15.000,-
VI.A – VII.A: 20.000,-
družina: 500 – 1.500,- / pololetí
zápisné: 1.000,-

Dětský klub

Školní družina

Školní zahrada

Proč jsme založili ZŠ?

Škola jako vzdělávací instituce musí mít vždy jasnou vizi – odkud a kam směřuje. V našem případě to od počátků bylo zaměřování výuky na jazyky, všeobecný rozhled a osobnostní rozvoj. Nejprve středoškoláků, posléze žáků víceletého gymnázia a tradici a zkušenosti jsme se rozhodli zužitkovat i u nejmladších žáků a založit základní školu s vizí, že „základní škola je základním kamenem vzdělávání“.

Naše základní škola nabízí filozofii zaměření na individuální přístup k žákovi a úzkou spolupráci s rodiči. Třídy bývají zpravidla početně menší, je tak možno se více žákům věnovat a poskytovat podporu tam, kde je to potřeba a také jsme tím vytvořili celistvou návaznost pro studium na gymnáziu.

V rámci základní školy funguje ranní i odpolední družina a celá řada zájmových a vzdělávacích kroužků a sportovních aktivit, vždy se snažíme vyjít vstříc přáním žáků i rodičů a tak nabídku mimoškolních aktivit pravidelně aktualizujeme. Zmiňme šachy, ukulele, kroužky anglického a německého jazyka, sportovní hry, oblíbené příměstské tábory, tematické programy a kreativní hodiny. A pro předškoláky nabízíme přípravný kurz k zápisům, který se koná vždy jednou měsíčně.

Nově vybavené učebny podporují harmonický rozvoj a duševní pohodu žáků. Chcete se přijít podívat? Doporučujeme dny otevřených dveří nebo po předchozí domluvě můžete „nakouknout“ do výuky či se podrobně informovat u vyučujících a vedení školy.

Charakteristika Základní školy

 • ŠVP „Poznávání nás baví“
 • výuka angličtiny od první třídy
 • podpora čtenářství
 • zaměření na zdravý životní styl
 • 7 interaktivních tabulí pro 1.stupeň ZŠ (v každé třídě, v multimediální učebně a v družině)
 • práce s informačními a komunikačními technologiemi
 • konzultace pro žáky i rodiče
 • program doučování a přípravy na školu
 • spolupráce s rodiči
 • spolupráce s PPP, APLOU, SPC
 • spolupráce s městem Tábor
 • spolupráce s s občanskými sdruženími
 • spolupráce s Knihovnou Tábor
 • školní jídelna v budově školy
 • hodiny TV v městské hale a sportovištích

Kroužky

 • účast v kroužcích již v rámci příspěvku na družinu
 • kroužek šikovných rukou – výtvarná tvořivá dílna
 • hra na ukulele
 • sportovní a pohybové hry
 • šachový kroužek
 • zdravotnický kroužek
 • příprava žáků na přijímací zkoušky pro žáky 5. třídy ZŠ
 • kroužky cizích jazyků od první až do páté třídy - AJ, NJ

Akce a projekty pro děti

 • Mikuláš pro děti
 • vánoční zpívání na schodech
 • karneval a Halloween
 • školní vánoční akademie
 • Den Země
 • Den dětí
 • zimní lyžařská škola (Monínec)
 • školní výlety
 • letní pobytové zájezdy
 • projektový program v Městské knihovně Tábor„Už jsem čtenář“
 • kurz plavání, kurz bruslení
 • 1-denní exkurze a výlety
 • předškolní přípravka zdarma
 • komunitní setkávání s rodiči