Školní družina naší školy

základní informace

    Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace účastníků, částečně také dohledu nad účastníky. Družina je určena přednostně pro žáky 1-3 třídy základní školy.

V současné době jsou účastníci registrováni do tří oddělení a Dětského klubu (prosinec 2020).

Provoz školní družiny

Kontakty

Vedoucí školní družiny (Lenka Hlavicová): 703 465 251

ranní družina od 06:30:  734 443 972

1. oddělení do 15:00 (Mária Matoušková): 734 443 972

2. oddělení do 15:00 (Lenka Hlavicová, Lucie Dvořáková): 703 465 954

3. oddělení do 15:00 (Monika Švadlenová): 703 465 931

koncová odpolední družina od 15:00 do 16:30: 734 443 972

Kroužek Šikovné ruce

   Několik námětů (nejen) pro účastníky kroužku Šikovných rukou najdete v tomto odkaze.

MÁTE JEŠTĚ NĚJAKÉ OTÁZKY?

Napište nám....