Školní družina naší školy

základní informace

    Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace účastníků, částečně také dohledu nad účastníky. Družina je určena přednostně pro žáky 1-3 třídy základní školy.

V současné době jsou účastníci registrováni do tří oddělení a Dětského klubu (prosinec 2020).

Provoz školní družiny

   V současné epidemiologické situaci se řídíme pokyny MŠMT. Rozpis ŠD bude vložen, jakmile bude aktuální situace stabilizována.

Kroužek Šikovné ruce

   Několik námětů (nejen) pro účastníky kroužku Šikovných rukou najdete v tomto odkaze.

Kontakty

 • Rácová Alena – 703 465 954

  (družina 2.A)

 • Hlavicová Lenka – 703 465 251

  (vedoucí družiny, klub)

 • Švadlenová Monika – 703 465 931

  (družina – každý den)

 • Matoušková Mária – 734 443 972

  (družina)

 • Hudková Veronika – 736 659 223

  (vedoucí jídelny)

MÁTE JEŠTĚ NĚJAKÉ OTÁZKY?

Napište nám....