Školní družina naší školy

základní informace

    Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace účastníků, částečně také dohledu nad účastníky. Družina je určena přednostně pro žáky 1-3 třídy základní školy.

V současné době jsou účastníci registrováni do tří oddělení a Dětského klubu.

Úplata za pobyt žáka v ŠD: 1000,- Kč na rok na jednoho žáka

Pokud žák není účastníkem ŠD a bude navštěvovat zájmové činnosti při ŠD je úhrada úplaty na rozhodnutí ředitele školy.

máte zájem?

“Tak jdeme na to! Stáhněte si přihlášku a vyplněnou nám ji zašlete. Budeme se těšit.”

Umístění a vybavení školní družiny

Ve školním roce 2021/2022 využívají oddělení samostatnou třídu v přízemí pro 1 odd., samostatnou třídu v 1. patře 2. oddělení a kmenovou třídu v 1. patře. Zároveň ve třídě v přízemí probíhá ranní a koncová družina.

V každé třídě je k dispozici interaktivní tabule. V naší družině mají žáci k dispozici relaxační sedací pytle, relaxační míče, cvičební podložky atd. Žáci si mohou vybírat z mnoha zábavných deskových her, hraček, stavebnic (nově polytechnická stavebnice), knih a časopisů. V rámci ŠD využíváme naší školní zahradu.

Fotogalerie

Školní zahrada

Dětský klub

Základní škola

Kontakty

Vedoucí školní družiny (Lenka Hlavicová): 703 465 251

ranní družina od 06:30:  734 443 972

1. oddělení do 15:00 (Mária Matoušková): 734 443 972

2. oddělení do 15:00 (Lenka Hlavicová, Lucie Dvořáková): 703 465 954

3. oddělení do 15:00 (Monika Švadlenová): 703 465 931

koncová odpolední družina od 15:00 do 16:30: 734 443 972

Provoz školní družiny

Ranní družina 6. 30 – 7. 45 hodin

Odpolední družina 11.40 – 16.30 hodin

Pobyty venku:

 • I. oddělení pobyt venku 13:00 – 14.00 hodin
 • II. oddělení pobyt venku 14:00 – 15.00 hodin
 • III. oddělení pobyt venku 14:00 – 15.00 hodin

Prosíme rodiče, aby nevyzvedávali děti ze školní družiny v čase pobytu venku.

Od 15.00 hod. dochází ke slučování účastníků ze všech oddělení do I. oddělení v přízemí budovy.

Omlouvání a odhlašování

Omluvu nepřítomnosti účastníka v ŠD, odchylky od docházky účastníka, odchod účastníka s jinou osobou, nebo v jinou dobu než je uvedeno v písemné přihlášce s dodržením stanovených časů odchodů, aby nebyla narušována činnost oddělení ŠD, sdělí rodiče ŠD písemně.

Účastník nemůže být propuštěn ze ŠD na základě telefonické domluvy ani nemůže být poslán rodičům před budovu školy!  Předávání děti při odchodu MUSÍ vždy proběhnout osobním kontaktem s vychovatelkou!

Odhlášení účastníků ze ŠD se provádí na základě písemného oznámení zákonného zástupce, které zákonný zástupce účastníka předá vedoucí ŠD.

Zájmové kroužky 2021/22

Stavíme a hrajeme si – Pondělí – Monika Švadlenová

Balet – Pondělí– Mgr. Mária Matoušková

Zdravé cvičení – Úterý – Mgr. Miluše Štemberková

Učíme se Šachy – Úterý – Lenka Hlavicová

Šikovné ruce 1 – Úterý – Mgr. Winona Svatkovská

Šikovné ruce 2 – Čtvrtek – Monika Švadlenová

 • několik námětů (nejen) pro účastníky kroužku Šikovných rukou najdete v tomto odkaze

Ukulele – Pátek – Mgr. Daniela Mušinská

Tematický plán školní družiny

 • zjištění zájmu o volnočasové aktivity
 • seznámení dětí se školní družinou a s Řádem školní družiny
 • dopravní výchova – chodíme bezpečně v okolí školy
 • povídání o zážitcích z prázdnin
 • můj zážitek z prázdnin – kresba
 • pohybové hry na školní zahradě
 • čtenářské okénko
 • film (naučně-zábavný pořad pro děti o netradičních zvířatech)
 • Uhádni, kdo jsem? – vědomostní soutěž skupinek dětí o zvířatech
 • výzdoba s podzimní tématikou
 • barevný podzim – kresba
 • základy první pomoci, důležitá tel. čísla, orientace v terénu
 • pohybové hry na školní zahradě
 • stavění obydlí pro broučky – stavby z přírodních materiálů na školní zahradě
 • čtenářské okénko
 • film (naučně-zábavný pořad pro děti tentokrát o broucích)
 • měsíc strašidel-výroba masek spojená s výzdobou školy
 • úklid školní zahrady
 • vycházka na Holečkovy sady
 • pohybové hry v místnosti
 • život v lese – živočichové, rostliny, plody lesa
 • film (zábavný pořad pro děti tentokrát o strašidlech)
 • čtenářské okénko
 • vánoční výzdoba školy
 • výroba vánočních přání a dárků pro rodiče a sourozence
 • vycházka do okolí
 • čtenářské okénko
 • pohybové hry v místnosti
 • Rej čertů a čertic – odpoledne plné her a zábavy
 • Vánoční vyrábění
 • výroba loutek na špejli (zvířátek)
 • mísa plná ovoce: kresba
 • pohybové hry v místnosti
 • čtenářské okénko
 • vycházka – pozorování zimní přírody
 • pohádka o zvířátkách – hrajeme divadlo
 • výroba škrabošek a masek
 • výroba maňásků z ponožek
 • povídání o Masopustu
 • zasněžená krajina – kresba
 • čtenářské okénko
 • pohybové hry v místnosti
 • vycházka – pozorování zimní přírody
 • Ponožková párty – zábavné odpoledne spojené s vyhlášením ponožkové královny – krále
 • výzdoba chodeb a školní družiny: „Vítání jara“
 • základy první pomoci, důležitá tel. čísla, orientace v terénu
 • mláďata na jaře – povídání, kresba
 • čtenářské okénko
 • míčové a pohybové hry na školní zahradě
 • 22.3. Světový den vody – pokusy, návrhy, jak šetřit vodou
 • Malujeme na chodník – výtvarná činnost
 • Správný zálesák – vědomostní soutěž (orientace v terénu, základy první pomoci)
 • 22.4. Den Země – úklid v okolí školní zahrady
 • třídíme odpad – povídání o tom, jak správně třídit odpad
 • čtenářské okénko
 • čarodějnice – kresba
 • míčové a pohybové hry
 • Dobrý den, pojďte ven!
 • Slet čarodějnic – soutěžně-zábavné odpoledne plné malých čarodějnic a čarodějů
 • výroba dárků pro maminky ke Dni matek
 • kytice – kresba
 • čtenářské okénko
 • míčové a pohybové hry
 • Mistr deskových hry– zábavný turnaj
 • míčové a pohybové hry
 • čtenářské okénko
 • letní sporty – kresba
 • film o prázdninách ( naučně-zábavné pořady pro děti – výběr dle dětí
 • Dětský den – zábavné odpoledne plné soutěží
  • rozloučení se školním rokem

MÁTE JEŠTĚ NĚJAKÉ OTÁZKY?

Napište nám....