Akce školní družiny

bude doplněno

Provoz ŠD

od 3.9.2019

denně od 6,30 do 16,30

1. oddělení 1.A +2.A – Mgr. Matoušková
2. oddělení  3.A +4.A – pí Hlavicová
hlavní vychovatelka Mgr. Mária Matoušková
přítomna vždy do 16,30 hod

Pobyty venku

1. oddělení / 2. oddělení

PONDĚLÍ 14.15 – 15. 00

Mgr. Matoušková / Mgr. Stradová

ÚTERÝ 14.15 – 15.00

Mgr. Matoušková / p. Hlavicová

STŘEDA 14.15 – 15.00

Mgr. Matoušková / p. Hlavicová

ČTVRTEK 14.15 – 15.00

Mgr. Matoušková / Mgr. Šádová

PÁTEK 14.15 – 15.00

Mgr. Matoušková / p. Hlavicová