JSME SOUČÁSTÍ TĚCHTO PROJEKTŮ

OP JAK

projekt

Realizujeme projekt OP JAK - pro SŠ

Projekt ``Spolupráce a inovace``, reg.č. CZ.02.02.XX/00/22_003/0004881.

OP JAK

projekt

Realizujeme projekt OP JAK - pro ZŠ

Projekt ``Udržitelná podpora žáků i učitelů``, reg.č.CZ.02.02.XX/00/22_002/0007657

OPPIK

projekt

Energeticky úsporná opatření v objektu školy TSG a ZŠ

Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s.r.o. realizuje v letech 2021 – 2023 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program ÚSPORY ENERGIE – Výzva VI, s názvem Energeticky úsporná opatření v objektu školy TSG a ZŠ

MŠMT

NPO

Doučování žáků škol

Realizace investice 3.2.3. národního plánu obnovy. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

DOFE

projekt

Projekt DOFE

Jsme součásti světa DOFE - Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. Chceme se rozvíjet a jít si za svým cílem.

PROBĚHLÉ PROJEKTY

Erasmus+

projekt

“Climate Change – raise awareness – take action”

Vážení rodiče a žáci, v návaznosti na dokončení výběrového řízení projektů Partnerství škol (KA229) v rámci programu Erasmus+, Výzva 2020 na celoevropské úrovni a na zveřejnění výsledků tohoto výběrového řízení ze strany Evropské komise si Vám dovolujeme oznámit, že následující projekt, do kterého je Vaše instituce zapojena jako partner, byl schválen.

OPVV

projekt

“Dovednosti pro budoucí kariéru”

Kompletní informace o projektu OPVV: “Dovednosti pro budoucí kariéru”. Projekt má za cíl podpoření kompetencí pedagogů a žáků SŠ.

ESF/OP

projekt

“Dětský klub a příměstské tábory v TSG a ZŠ”

Kompletní informace o projektu Evropského strukturálního fondu / OP Zaměstnanost: “Dětský klub a příměstské tábory v TSG a ZŠ”.

SFŽP

projekt

“Obnova přírodní zahrady Táborského soukromého gymnázia a Základní školy”

Kompletní informace o projektu OP Životní prostředí: “Obnova přírodní zahrady Táborského soukromého gymnázia a Základní školy”. Projekt má za cíl obnovit přírodní zahradu okolo školy.

Erasmus+

projekt

“Educating Innovative and Creative European Citizens”

Projekt je zaměřen na otevřené vzdělávání, inovativní postupy v digitálním věku, sociální a vzdělávací hodnota evropského kulturního dědictví.

OPVV

projekt

“Rozvoj digitálních kompetencí učitelů i žáků”

Kompletní informace o projektu OPVV: “Rozvoj digitálních kompetencí učitelů i žáků”. Projekt má za cíl podpořit rozvoj kompetencí pedagogů a žáků SŠ.

Erasmus+

projekt

“Junge Wissenschaftler in Europäischen Regionen”

Projekt je zaměřen na přírodovědná zkoumání ve vlastním regionu, laboratorní rozbory vzorků a začlenění do přírodního a společenského kontextu. Položí základy laboratorní práce a vedení protokolu, komunikace v cizích jazycích, práce se zdroji, poznání přírodního dědictví v regionech.

Erasmus+

projekt

Projekt Erasmus+: “Improving Standards in Teaching School Sport to foster Ph., Co. and So. Development in Pupils”

Kompletní informace o projektu Erasmus+ s názvem ``Improving Standards in Teaching School Sport to foster Physical, Cognitive and Social Development in Pupils``.

COMENIUS

projekt

Projekt Comenius “Creativity – Competence – Curiosity”

Kompletní informace o projektu Comenius s názvem ``Creativity - Competence - Curiosity`` oceněným m.j. také pečetí kvality Evropské komise.

NF TSG

projekt

“Voda – objekt a cíl našich výzkumů”

Kompletní informace o projektu Nadačního fondu TSG: “Voda – objekt a cíl našich výzkumů”, který se zaměřoval na měření kvality vody.

IROP

projekt

“Tři odborné učebny pro Táborské soukromé gymnázium”

Kompletní informace o projektu IROP s názvem “Tři odborné učebny pro Táborské soukromé gymnázium”.