JSME SOUČÁSTÍ TĚCHTO PROJEKTŮ

OP PAIPK

projekt

Energeticky úsporná opatření v objektu školy TSG a ZŠ

Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s.r.o. realizuje v letech 2021 – 2023 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program ÚSPORY ENERGIE – Výzva VI, s názvem Energeticky úsporná opatření v objektu školy TSG a ZŠ

MŠMT

NPO

Doučování žáků škol

Realizace investice 3.2.3. národního plánu obnovy. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Erasmus+

projekt

“Climate Change – raise awareness – take action”

Vážení rodiče a žáci, v návaznosti na dokončení výběrového řízení projektů Partnerství škol (KA229) v rámci programu Erasmus+, Výzva 2020 na celoevropské úrovni a na zveřejnění výsledků tohoto výběrového řízení ze strany Evropské komise si Vám dovolujeme oznámit, že následující projekt, do kterého je Vaše instituce zapojena jako partner, byl schválen.

ESF/OP

projekt

“Dětský klub a příměstské tábory v TSG a ZŠ”

Kompletní informace o projektu Evropského strukturálního fondu / OP Zaměstnanost: “Dětský klub a příměstské tábory v TSG a ZŠ”.

SFŽP

projekt

“Obnova přírodní zahrady Táborského soukromého gymnázia a Základní školy”

Kompletní informace o projektu OP Životní prostředí: “Obnova přírodní zahrady Táborského soukromého gymnázia a Základní školy”. Projekt má za cíl obnovit přírodní zahradu okolo školy.

DOFE

projekt

Projekt DOFE

Jsme součásti světa DOFE - Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. Chceme se rozvíjet a jít si za svým cílem.

PROBĚHLÉ PROJEKTY

OPVV

projekt

“Dovednosti pro budoucí kariéru”

Kompletní informace o projektu OPVV: “Dovednosti pro budoucí kariéru”. Projekt má za cíl podpoření kompetencí pedagogů a žáků SŠ.

OPVV

projekt

“Rozvoj digitálních kompetencí učitelů i žáků”

Kompletní informace o projektu OPVV: “Rozvoj digitálních kompetencí učitelů i žáků”. Projekt má za cíl podpořit rozvoj kompetencí pedagogů a žáků SŠ.

Erasmus+

projekt

“Educating Innovative and Creative European Citizens”

Projekt je zaměřen na otevřené vzdělávání, inovativní postupy v digitálním věku, sociální a vzdělávací hodnota evropského kulturního dědictví.

Erasmus+

projekt

“Junge Wissenschaftler in Europäischen Regionen”

Projekt je zaměřen na přírodovědná zkoumání ve vlastním regionu, laboratorní rozbory vzorků a začlenění do přírodního a společenského kontextu. Položí základy laboratorní práce a vedení protokolu, komunikace v cizích jazycích, práce se zdroji, poznání přírodního dědictví v regionech.

Erasmus+

projekt

Projekt Erasmus+: “Improving Standards in Teaching School Sport to foster Ph., Co. and So. Development in Pupils”

Kompletní informace o projektu Erasmus+ s názvem ``Improving Standards in Teaching School Sport to foster Physical, Cognitive and Social Development in Pupils``.

COMENIUS

projekt

Projekt Comenius “Creativity – Competence – Curiosity”

Kompletní informace o projektu Comenius s názvem ``Creativity - Competence - Curiosity`` oceněným m.j. také pečetí kvality Evropské komise.

NF TSG

projekt

“Voda – objekt a cíl našich výzkumů”

Kompletní informace o projektu Nadačního fondu TSG: “Voda – objekt a cíl našich výzkumů”, který se zaměřoval na měření kvality vody.

IROP

projekt

“Tři odborné učebny pro Táborské soukromé gymnázium”

Kompletní informace o projektu IROP s názvem “Tři odborné učebny pro Táborské soukromé gymnázium”.