Návod, jak postupovat při přijímacím řízení

Základní info

Návod a termíny

Počet přijímaných a kritéria

Proč u nás studovat?

Přihlášky ke studiu

Návod k Jednotné přijímací zkoušce (JPZ) pro rok 2024

Navýšení počtu přihlášek, prioritní seřazení škol na přihlášce a snazší přístup k informaci o přijetí – to vše by měla přinést nová podoba přijímacího řízení.

Způsoby podání přihlášky

1. Elektronicky (s ověřenou identitou – Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identitu).
2. Zjednodušenou papírovou přihláškou vytištěnou z online systému.
3. Papírovou přihláškou s přílohami.

Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) 4letý obory vzdělání a nástavby

16. a 17. dubna 2024 (Út, St) – víceletá gymnázia

Náhradní termín JPZ

29. a 30. dubna 2024 (Po, Út) – 4leté obory vzdělání i víceletá gymnázia

Školní část přijímací zkoušky (tj. motivační pohovor)

12.4.2024 (pátek) a 16.4. 2024 (úterý) pro čtyřleté gymnázium

16.4. 2024 (úterý) a 18.4. 2024 (čtvrtek) – pro osmileté gymnázium

25.4.2024 (čtvrtek) – náhradní termín školní PZ

Zkoušky se konají na Táborském soukromém gymnáziu a Základní škole, Zavadilská 2472, Tábor, v určených učebnách.

Další termíny 1. kola

od 15. do 30. března 2024 rozeslání pozvánek k přijímacím zkouškám
10., 13. a 14. května 2024 –
nahlížení do spisu

15. května 2024 ředitel školy zveřejní výsledky (ve škole a na webu centrálního systému)

Přihláška do 1. kola

Pro první kolo přijímacího řízení můžete podat:

  • až 3 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory)
  • až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou
  • pokud jste v listopadu podali 2 přihlášky na školy s talentovou zkouškou, můžete se v únoru přihlásit na další 3 školy bez talentové zkoušky, budete tedy na přihlášce rovnat do pořadí celkem 5 škol

Je nutné se seznámit se všemi požadovanými dokumenty, které vaše vybrané školy vyžadují.
Termín podávání přihlášek 1.-20.2.2024

Výběr škol – prioritizace

Na přihlášce závazně zvolíte pořadí škol podle vaší priority.

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Vzdání se přijetí v 1. kole

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu. 

Přihláška do 2. kola

2. kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole, nebo se vzdali přijetí.

Pro druhé kolo přijímacího řízení můžete podat až 3 přihlášky na obory vzdělání maturitních i nematuritních oborů (s talentovou zkouškou i bez talentové zkoušky)

Střední školy musí ve 2. kole zohlednit výsledky z JPZ z 1. kola (opět s vlivem minimálně 60%).

Termíny 2. kola

19. května 2024 – zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení bude na stránkách systému i s volnou kapacitou na jednotlivých školách – oborech.

od 19. do 24. května 2024 – podání přihlášek do 2. kola

od 5. do 12. června 2024 – školní přijímací zkoušky na všechny střední školy

18., 19. a 20. června 2024 – nahlížení do spisu

21. června 2024 – ředitel školy zveřejní výsledky

Uchazeč, který nekonal JPZ, nesmí ve druhém kole podat přihlášku do maturitního oboru!

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu. 

Přihláška do 3. kola

3. a další kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. ani 2. kole, nebo se vzdali přijetí.

od 25. června – třetí a další kola již nejsou centrálně řízeny a jejich termíny a způsob konání jsou zcela na rozhodnutí škol.

Počet škol není omezen. Prioritizace se neaplikuje. Přihlášky se podávají přímo na jednotlivé školy a na každou přihlášku se vypíše pouze jedna konkrétní škola.

Uchazeč nemůže být přijat na školu v žádném kole, pokud je přijat na jiné škole a nevzdá se tam přijetí. 

MÁTE JEŠTĚ NĚJAKÉ OTÁZKY?

Napište nám....