Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

1. Název

Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s.r.o.

2. Způsob založení

zřizovatel školy: soukromý – Mgr. Věra Komzáková
způsob založení: Škola poskytuje základní a středoškolské vzdělávání

3. Organizační struktura

 • statutárním orgánem školy je ředitel školy, který je jmenován a odvoláván podle školského zákona
 • vedoucí zaměstnanci a zaměstnanci oprávněni organizovat a řídit dle Organizačního řádu Táborského soukromého gymnázia a Základní školy, s.r.o.
 • složky organizace: Základní škola, Gymnázium, Školní družina, Školní jídelna – výdejna
 • při škole pracuje Školská rada

4. Kontaktní spojení

 • 4.1. Kontaktní poštovní adresa: Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s.r.o., Zavadilská 2472, 390 02 Tábor
 • 4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s.r.o., Zavadilská 2472, 390 02 Tábor
 • 4.3. Úřední hodiny: pondělí – pátek: 7:00 – 15:30 hod nebo dle předchozí domluvy
 • 4.4. Telefonní číslo: škola: 381 282 830
 • 4.5 Adresa internetové stránky: www.tabsg.cz
 • 4.6 Emailová adresa školy: info@tabsg.cz
 • 4.7. ID datové schránky: b4hsttq

5. Bankovní spojení pro platby od veřejnosti

7200003021/8040

6. Identifikační číslo organizace (IČO)

25160184

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

CZ25160184

8. Dokumenty a formuláře

9. Žádosti o informace

Podmínky a způsob poskytování informací stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Místo a způsob k získání informací: ústní podání v kanceláři školy, telefonicky, písemně, elektronicky.

Žádost lze formulovat volně a doručit osobně, prostřednictvím pošty na adresu sídla školy nebo elektronicky na adresu: marketa@tabsg.cz s uvedením údajů: identifikace žadatele, předmět žádosti, způsob vyzvednutí informace, datum a podpis.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Místo a způsob: ústní podání v úředních hodinách nebo po předchozí domluvě v kanceláři školy, telefonicky, písemně, elektronicky.

11. Odvolání proti rozhodnutí

Odvolání proti rozhodnutí ředitele se podává ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení. Lhůta pro odvolání počíná běžet ode dne následujícího po oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitelky školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihočeského kraje.

12. Předpisy

13. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.