Školní poradenské pracoviště

Metodik prevence

PhDr. Roman Varga

 • konzultační hodiny: úterý 14:20 – 15:55 a dle domluvy
 • e-mail: varga@tabsg.cz

Výchovné poradkyně

Mgr. Jaroslava Drbalová Vondrášková

Mgr. Ivana Šádová

 • konzultační hodiny: úterý 13:30 – 14:15 a dle domluvy
 • e-mail: sadova@tabsg.cz

Speciální pedagog

Mgr. Markéta Blovská

 • konzultační hodiny: dle domluvy
 • od 1. 1. 2024 vyučuje speciální pedadog na škole Předmět speciálně pedagogické péče

Kariérní poradci

Mgr. Zdeněk Novák (vyšší GYM)

 • konzultační hodiny: úterý, středa, čtvrtek 7:00 – 7:50 a dle domluvy
 • e-mail: novak@tabsg.cz

Mgr. Kateřina Pekárková (nižší GYM a 2.stupeň ZŠ)

 • konzultační hodiny: úterý 14:45 – 13:25, čtvrtek 12:40 – 13:25 a dle domluvy
 • e-mail:- pekarkova@tabsg.cz

Mgr. Ivana Šádová (1. stupeň ZŠ)

 • konzultační hodiny: úterý 13:30 – 14:15 a dle domluvy
 • e-mail: sadova@tabsg.cz

Dokument Program poradenských služeb ve škole (2023)

Dokument Program poradenských služeb ve škole pro I. stupeň (2023)

Příloha 1: Rozdělení pracovních povinností

Příloha 2: Minimální preventivní program

Příloha 3: Plán výchovné poradkyně pro ZŠ

Příloha 4: Plán výchovné poradkyně pro GYM

Příloha 5: Náplň práce metodika prevence

Příloha 6: Strategie předcházení školní neúspěšnosti