Školní poradenské pracoviště

Výchovné poradkyně

Mgr. Jaroslava Drbalová Vondrášková – vondraskova@tabsg.cz

Mgr. Ivana Šádová – sadova@tabsg.cz

 

Kariérní poradce

Mgr. Zdeněk Novák (vyšší GYM) – novak@tabsg.cz

Mgr. Kateřina Pekárková (nižší GYM a 2.stupeň ZŠ) – pekarkova@tabsg.cz

Mgr. Ivana Šádová (1.stupeň ZŠ) – sadova@tabsg.cz

Metodik prevence

PhDr. Roman Varga – varga@tabsg.cz

 

Konzultační hodiny:

podle individuální domluvy