Seznam členů školské rady:

paní Mgr. Vlasta Vychodilová, Souhradí 188, Tábor – Čelkovice, 390 01 – ms.kollarova@volny.cz

paní Bc. Irena Ravandi, Větrovy 70, Tábor, 390 01 – irena.ravandi@m-infra.cz

paní Pavla Jelínková, Údolní 976, Tábor, 390 02 – pavla-jelinkova@seznam.cz

paní Bc. Lenka Čápová, U Lípy 251, Tábor, 390 02 – capovalenka@email.cz

paní Šárka Hybnerová DiS., Nad Rybníčkem 211, Tábor, 390 02 – pribeh@gmail.com

pan Mgr. Zdeněk Novák – škola – novak@tabsg.cz

paní Mgr. Jitka Musilová – škola – musilova@tabsg.cz

paní Mgr. Iva Šádová – škola – sadova@tabsg.cz

student: Jakub Loskot

student: Jiří Suchomel