Druhé místo v branném závodě GLUCINIUM

Dne 4. 6. 2024, se žáci 5.A ZŠ, zúčastnili branného závodu GLUCINIUM, který pořádalo Velitelství teritoriálních sil, v rámci přípravy obyvatel k obraně státu POKOS.

Závod se konal v areálu učebně výcvikové základny v Dražicích u Tábora a naši závodníci se umístili na krásném 2. místě v celkové konkurenci devíti čtyřčlenných týmů. Letos na mladé borce čekala stanoviště, na kterých si vyzkoušeli například lezeckou stěnu, střelbu ze vzduchové pušky, hašení požáru hasicím přístrojem a vodním proudem, první pomoc a mnoho dalších disciplín. Na konci akce přiletěl z kbelské posádky také vrtulník vládní letky, který si mohli všichni detailně prohlédnout a posadit se do sedadel, ve kterých cestuje i pan prezident, ministr obrany a další členové vlády. Z branného dne jsme si odnesli skvělé zážitky a již nyní se těšíme na další ročník.

Foto: RnDr. Roman Varga

Text: RnDr. Roman Varga