Na den vysokoškolákem (ČZU Praha)

Dne 29. května se studenti tříd sexta a septima našeho gymnázia vydali na celodenní akci – “Na den vysokoškolákem” – na Provozně-ekonomickou fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Tento den byl organizován s cílem poskytnout studentům přímý vhled do vysokoškolského života a seznámit je s možnostmi studia na této fakultě.

Po úvodním slovu se studenti rozdělili do dvou menších skupin, kde se věnovali různým tématům. Jedním z hlavních bodů programu byly tematické workshopy, které byly zaměřeny na marketing produktů a snadnou i zajímavou práci s umělou inteligencí. Tyto kurzy vedli zkušení pedagogové a tamní studenti, kteří našim gymnazistům představili moderní přístupy a inovace v těchto oblastech. Tedy vše probíhalo ve smyslu “od studentů pro studenty”, a o to více byla exkurze příjemnější. Studenti se mohli aktivně zapojit do diskuzí, pokládat otevřeně otázky a prakticky si vyzkoušet některé metody a nástroje, které se v marketingu, anebo v práci s umělou inteligencí využívají.

Kromě workshopů měli naši studenti také možnost prohlédnout si rozsáhlý kampus České zemědělské univerzity. Během této prohlídky jsme z dálky navštívili další fakulty, čímž jsme získali představu o široké škále studijních oborů, které univerzita nabízí. Akce “Na den vysokoškolákem” sklidila velký ohlas. Tento den byl pro studenty velmi inspirativní a mnozí z nich odjížděli s novými nápady a motivací pro své další studium.

Foto: Vojtěch Votruba, Mgr. Marek Švadlena

Text: Eliška Schlehoferová