Setkání dětí se starostou města Tábora v roce 2024

Velmi krásná příležitost propojení vedení města Tábora a nadaných žáků se odehrála 29. května 2024.

Dne 29. května 2024, v prostorech divadelní kavárny Divadla Oskara Nedbala, předal starosta města Tábora pan Ing. Štěpán Pavlík, společně s místostarostkou paní Ing. Lenkou Horejskovou a vedoucím odboru školství, mládeže a tělovýchovy, Ing. Radomírem Koubou, diplomy a ceny mimořádně nadaným žákům z táborských škol. Mezi oceněnými nechyběli ani žáci naší školy, konkrétně V. A ZŠ, Matias Šimoňák, Maxim Michael Dimitrov a Jakub Novák. Připojujeme se s gratulací a přejeme mnoho dalších úspěchů!

Foto: Zdeněk Prchlík, PhDr. Roman Varga

Text: PhDr. Roman Varga