Návštěva Armádního muzea v Praze

Třída tercie se vydala za historií a dobrodružstvím do nových expozic Armádního muzea v Praze.

Už od začátku to bylo dobrodružství! Cesta do hlavního města se kvůli vichru a popadaným stromům na trati protáhla na více než tři hodiny, ale i tak jsme prohlídku, která se konala v Armádním muzeu na Žižkově, které je součástí Vojenského historického ústavu, stihli. Celé muzeum patří k nejvýznamnějším vojenským muzeím v Česku a nabídlo bohaté expozice mapující vojenskou historii od středověku po současnost. V expozicích, věnovaných bouřlivé novověké době, si ve třech skupinách pod vedením sympatického lektora připomněli dobu a zbraně třicetileté války, turecké ohrožení Evropy a známou popravu odbojářů na Staroměstském náměstí v 17. století. Studenti absolvovali workshop a pracovali s pracovními listy, které jim pomohly lépe porozumět těmto historickým událostem. Po skončení prohlídky pak všichni spěchali na jídlo a hlavně na vlak zpátky do Tábora.

Foto: Mgr. Pavla Hesová

Text: Mgr. Adéla Vejvodová