Žáci naší I.A a IV.A se společně vydali na interaktivní program Herbář a atlas ptáků, pořádaný Divadlem Oskara Nedbala v Táboře.

Celá akce se konala v krásném prostředí divadelní zahrady, kde si děti mohly užít nejen čerstvý vzduch a sluneční paprsky, ale také se aktivně zapojit do poznávání rostlin a ptáků žijících v našem okolí. Program byl koncipován jako workshop, takže se žáci aktivně podíleli na všech aktivitách. Pod vedením zkušených lektorů se naučili, jak správně sbírat a sušit rostliny pro herbář, a také jak rozpoznat a pojmenovat běžné druhy ptáků. S nadšením si vyzkoušeli výrobu vlastního herbáře a atlasu ptáků, přičemž k dispozici jim byly různé pomůcky, jako jsou válečky, samotvrdnoucí hmota, barevné papíry a pastelky.

Za své snažení a píli si žáci odnesli domů originální učební pomůcky, které jim budou sloužit po celý život. Kromě individuálních herbářů a atlasů si společně vytvořili také kooperativní obraz, který nyní zdobí stěnu školní jídelny. Obraz znázorňuje bohatou flóru a faunu našeho regionu a slouží jako krásná připomínka na tento výjimečný den plný poznání a zábavy.

Foto: Dis. Barbara Novotná

Text: Mgr. Iva Čejková