Kvarta na návštěvě v ordinaci praktického lékaře

Třída kvarta měla jedinečnou možnost poznat ordinaci praktického lékaře i z “druhé strany”, když navštívili v rámci výchovy ke zdraví ordinaci MUDr. Kadeřávkové , kde se na vlastní kůži dozvěděli mnoho důležitého o zdraví a první pomoci.

Nejprve se během teoretické části studenti seznámili s důležitými principy první pomoci, jako je správné postupy při resuscitaci, ošetření popálenin a omrzlin a co dělat v případě požití chemikálií nebo jedovatých rostlin. MUDr. Kadeřávková jim také podrobně popsala základní chod ordinace a názorně ukázala důležité lékařské přístroje, jako je tonometr, EKG a přístroj na měření CRP a dalších důležitých parametrů. Během druhé a více praktické části, si žáci pod vedením zkušené zdravotní sestry vyzkoušeli nácvik resuscitace na figuríně, ošetření popálenin a znehybnění zlomeniny. Také si procvičili správné postupy při volání záchranné služby.

Exkurze do ordinace MUDr. Kadeřávkové byla pro žáky kvarty velmi přínosná. Získali nejen důležité informace o zdraví a první pomoci, ale také si prakticky vyzkoušeli, jak tyto znalosti v praxi uplatnit. Zároveň si uvědomili, jak důležitá je práce lékařů a zdravotních sester a jakou zodpovědnou roli hrají v péči o naše zdraví.

Foto :Mgr. Marek Švadlena

Text: Mgr. Jaroslava Drbalová Vondrášková