Nadační fond (NF) Táborského soukromého gymnázia je zřízen na podporu studentů TSG. Soustřeďuje se m. j. na mimoškolní činnost – Středoškolská odborná činnost (SOČ). NF v rámci oboru své činnosti provádí vzdělávací akce a poradenskou činnost v oblasti životního prostředí. Zkušenosti jsou také s provozováním vodárenských technologií (úprava pitné vody, čistění odpadních vod). Fond se také věnuje výstavní činnnosti ve smyslu svého oprávnění.

Talentovaní studenti využívají tyto zkušenosti a je pro ně vytvářeno pracovní prostředí, kdy můžou dosáhnout a přijmout úkoly, které vyúsťují v návrzích pro praktické uplatnění. Výsledky se dostavily v krajském kole SOČ – v oboru životního prostředí. Studenti Homolová, Kníže a Sovadina obsadili s tématem „Kvalita vody v nádrži Jordán v prvním roce po odbahnění“ první misto v krajském kole. Tato práce byla hodnotná a pokoušíme se o její prosazení při řešení jordánských problémů. Zúčastnili se také celostátního kola SOČ. Práce velmi zaujala na akci „STRETECH“ na ČVUT v Praze.

NF se samozřejmě podílí na financování studentů v oblasti přírodovědecké, zajišťuje laboratorní a přístrojové zázemí, které je mimo obvyklý rámec střední školy. Sjednáváme také konzultace s akademickým protředím. Zřejmě i z toho důvodu pracujeme v „Pracovní skupině pro kvalitu vody v Jordánu“, kterou zřídilo Město Tábor.

NF je také spolu s městem organizátorem a autorem výstavy „600 let dolování stříbra v Táboře“, která je umístěna v prostorách instalace Táborského pokladu. Tvorby panelů a exponátů se zúčastnili studenti i učitelé školy, kteří se také podíleli na propagaci akce.