Realizujeme doučování

podporujeme nadané žáky

V období od 1.4.2023 do 31.12.2023 podporujeme žáky formou doučování. Realizujeme pro všechny věkové kategorie žáků, od prvního stupně až po maturanty – příprava na VŠ, a nejrůznější zájmové skupiny, od žáků znevýhodněných nebo s jiným mateřským jazykem až po žáky jen s přechodnou potřebou podpory. Doufáme, že i touto formou se podaří překonat rozdíly, riziko školní neúspěšnosti nebo přechodu na vyšší stupně vzdělávání.

Informace o nadačním fondu školy

Zakladatelem a „duší“ Nadace a vydavatelství je Ing. Jan Komzák, který je i odborným konzultantem studentské odborné činnosti, účasti studentů našeho gymnázia na přehlídkách studentských vědeckých prací a iniciátorem aktivit Nadace – realizace přírodovědných projektů a vydavatelských počinů.

     Nadační fond (NF) Táborského soukromého gymnázia je zřízen na podporu studentů TSG. Soustřeďuje se m. j. na mimoškolní činnost – Středoškolská odborná činnost (SOČ). NF v rámci oboru své činnosti provádí vzdělávací akce a poradenskou činnost v oblasti životního prostředí. Zkušenosti jsou také s provozováním vodárenských technologií (úprava pitné vody, čistění odpadních vod). Fond se také věnuje výstavní činnosti ve smyslu svého oprávnění.

    Talentovaní studenti využívají tyto zkušenosti a je pro ně vytvářeno pracovní prostředí, kdy můžou dosáhnout a přijmout úkoly, které vyúsťují v návrzích pro praktické uplatnění. Výsledky se dostavily v krajském kole SOČ – v oboru životního prostředí. Studenti Homolová, Kníže a Sovadina obsadili s tématem “Kvalita vody v nádrži Jordán v prvním roce po odbahnění” první misto v krajském kole. Tato práce byla hodnotná a pokoušíme se o její prosazení při řešení jordánských problémů. Zúčastnili se také celostátního kola SOČ. Práce velmi zaujala na akci “STRETECH” na ČVUT v Praze.

    NF se samozřejmě podílí na financování studentů v oblasti přírodovědecké, zajišťuje laboratorní a přístrojové zázemí, které je mimo obvyklý rámec střední školy. Sjednáváme také konzultace s akademickým prostředím. Zřejmě i z toho důvodu pracujeme v “Pracovní skupině pro kvalitu vody v Jordánu”, kterou zřídilo Město Tábor.

    NF je také spolu s městem organizátorem a autorem výstavy “600 let dolování stříbra v Táboře”, která je umístěna v prostorách instalace Táborského pokladu. Tvorby panelů a exponátů se zúčastnili studenti i učitelé školy, kteří se také podíleli na propagaci akce.

    Nadace při gymnáziu je důležitou součástí života školy, vznikla na podporu studentů Táborského soukromého gymnázia a zapojuje studenty do okolního dění. Jak ? Kulturní i přírodovědnou výzkumnou činností, kdy se studenti za finanční a personální odborné podpory Nadace věnují odborné výzkumné práci, kterou mohou dále prezentovat ve městě Táboře i celostátně. Takto se Nadace věnovala historii větrovské Hýlačce, těžbě stříbra v okolí Tábora – díky spolupráci s městem byla založena naučná Stříbrná stezka – výzkumům kolem nádrže Jordán, měření čistoty ovzduší v Táboře a mnoha dalším. Z této činnosti ve spolupráci s městem vznikají odborné publikace, výstavy, prezentace, studenti se svými pracemi soutěží ve Středoškolské odborné činnosti, kde jsou – často i celostátně – úspěšní, prezentují se na Fóru zdravého města a pořádají soutěž pro děti táborských základních škol „O Táborský stříbrný poklad“. Při Nadaci funguje i vydavatelství, jehož péčí vyšla již řada výpravných publikací na zmíněná témata, česky i v německé nebo anglické jazykové verzi.

MÁTE JEŠTĚ NĚJAKÉ OTÁZKY?

Napište nám....