Environmentální vzdělávání

Přírodovědné aktivity a podpora nadaných studentů

Od počátku nám bylo jasné, že škola je a musí být součástí širší komunity a žáci i učitelé by se měli zapojovat do kontextu spolupráce s okolím, školami i institucemi, a s naším městem samotným. Vřelý vztah k Táboru přece už vyjadřujeme i pouhým názvem naší školy, který jsme si zvolili! Proto jak škola, tak i náš Nadační fond každoročně zpracovávají projekt na podporu environmentálních činností a tyto výstupy pak doprovázíme vydáváním brožur či letáků a také se pravidelně účastníme přehlídek odborných prací středoškoláků a vysokoškoláků – Amavet, Stretech, SOČ či TalentAkademie.

Od roku 2016 jsou přírodovědná cvičení (z chemie, biologie a fyziky) povinným předmětem na všeobecném gymnáziu. V roce 2018 jsme velmi úspěšně realizovali environmentální projekt „Voda“ ve spolupráci s učiteli a žáky SZeŠ Tábor, ZŠ a MŠ Mikuláše z Husi a ZŠ Orbis Pictus Tábor. Cenili jsme si jak společných odborných aktivit v terénu při sběru vzorků, práce v laboratoři a na prezentacích, tak i vzájemné spolupráce samotné. Budeme v budoucnu velmi rádi pokračovat. Naše školní laboratoř dostala po přestavbě v roce 2019 novou a moderní podobu i vybavení, znatelně tak došlo k vylepšení techniky výuky a i v možnostech, co zkoumat.

A od roku 2022 mají naši studenti, stejně jako studenti většiny jihočeských gymnázií, též tu čest účastnit se odborných, především přírodovědných a výzkumných aktivit Talent Akademie – týdne pořádaného Nadací Jihočeské naděje a Gymnáziem Česká v Českých Budějovicích a podporované hejtmanem Jihočeského kraje MUDr. Martinem Kubou.

Centrum TSG a ZŠ pro přenos poznatků

V rámci školy jsme pod odborným vedením Ing. Jana Komzáka rozjeli fungování Centra TSG a ZŠ pro přenos poznatků a technologií. Praktická podoba „Centra“ je v zajištěných laboratorních praktikách a seminářích. Centrum vyhledává talenty a nabízí šanci studentům, kteří se nechtějí spokojit s tím, čeho již dosáhli, také je zaměřeno nejen prakticky, ale je určeno i pro ty, které láká dosud neobjevené anebo přemýšlí o souvislostech mezi jevy a událostmi.

A právě takovým mohou k dosažení jejich cílů a záměrů přispět soutěžními programy – Středoškolská odborná činnost (SOČ) a prezentační program STRETECH. Centrum archivuje vzniklé práce, materiálně zajišťuje účast na soutěžích, zprostředkovává užití školní laboratoře a zajištuje kontakt s laboratořemi u externích partnerů. Soutěžní programy mají na naší škole významnou tradici a minulost.

Ze zkoumaných témat zmiňme problematiku nanotechnologií s prací „Vliv nanostříbra na využití ve zdravotnictví“ (Klára Nacházelová), dále jsme řešili sinice v Jordáně s prací „Ovlivňování růstu sedimentů v nádrži Jordán“ (Václav Hron, Eliška Krůčková a Kristýna Mašková) a také jsme například řešili dolování s prací „Historie táborských stříbrných dolů“ (Marek Švadlena). Podporovali jsme i Kláru Bílou (5. místo v celostátním kole Geologické olympiády) či Jana Roha (5. místo v celostátním kole Astronomické olympiády).

Nadační fond TSG

Dalším stupněm pro podporu studentů, kteří chtěli realizovat (nejen) mimoškolní činnost – je Nadační fond školy. Samotný Nadační fond také v rámci oboru své činnosti provádí vzdělávací akce a poradenskou činnost v oblasti životního prostředí.

A v současné době se věnuje i výstavní a publikační činnosti v tématice dolování stříbra na jih od Tábora, vydána bylo více jak desítka brožur a publikací, nejvíce během let 2008-2019.

Fond je také spoluautorem Naučné stříbrné stezky Tábor-Horky-Větrovy, která byla založena v roce 2011.