Návštěva Úřadu práce v Táboře

V rámci kariérního poradenství navštívily třídy 4. ročník a oktáva Úřad práce v Táboře a získaly informace o dalších možnostech vzdělávání, uplatnění na trhu práce či při rozhodování “kam dál“.

Na Úřadu práce se nás ujala Mgr. Petra Psotová, která nastínila studentům problematiku přechodu ze studia naší školy na trh práce, možnosti dalšího vzdělávání a to nejen na vysoké škole, ale i vyšších odborných školách případně jazykových školách. Také jim řekla o všech možnostech uplatnění na trhu práce. Důležitá byla i zmínka o nabídce služeb poskytovaných ÚP ČR a podmínkách, za kterých lze služby využít. Dále studentům vysvětlila, jaký je rozdíl mezi statusem studenta a být studentem školy, což je velmi důležité pro jejich závěr středoškolského studia. Celá přednáška trvala 90 minut a jistě jim pomohla v orientaci na trhu práce i v rozhodování, jak naložit se svým budoucím profesním životem.

Text: Mgr. Zdeněk Novák

Foto: Mgr. Zdeněk Novák