Bouře, tornáda a hurikány

V rámci programu “Den s Didaktikonem” jsme absolvovali přednášku s doc. Mgr. Michalem Žákem, Ph.D., kterého jistě znáte z předpovědi počasí na České televizi. Jeho přednáška byla věnována klimatickým extrémům v rámci počasí – bouřím, tornádům a hurikánům.

Cyklus přednášek pro žáky středních i základních škol pořádá a zaštiťuje Univerzita Karlova v prostoru kampusu v Hybernské ulici. Nabídka zajímavých programů je skutečně bohatý, stačí si jen vybrat. My jsme směřovali geografickým směrem, proto padl výběr celkem logicky na pana docenta Žáka, jež je známý široké veřejnosti především jako meteorolog a moderátor zpráv o počasí na České televizi, ale také je pracovníkem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Jeho přednáška přiblížila našim studentům extrémní typy počasí, proč se vyskytují jen na určitých místech, či zdali je možné jejich výskyt předpovědět předem. Po přednášce se naši žáci rozdělili do tří workshopů, směřovaných do oborů český jazyk – matematika – biologie a jako úplný závěr nechyběl čas na oběd či kávu.

Text: Mgr. Marek Švadlena

Foto: Mgr. Marek Švadlena