Májový úklid Pintovky

Třída tercie se zúčastnila dobrovolnické akce na úklid lesoparku Pintovka, kterou zaštiťoval místní hotel Eleanora. Naše žáky čekalo dopoledne plné překvapivých nálezů, dobrého pocitu i chutné odměny!

Páteční dopoledne bývá jasné – ráno tělocvik a pak do školy na pět dalších vyučovacích hodin. Ale tentokrát ne, protože jsme se s panem učitelem Švadlenou vydali na Májový úklid Pintovky. Kromě nás se úklidu účastnila ještě jedna třída z táborské školy Orbis Pictus a po společném briefingu jsme si rozdělili místa úklidu, dostaly pytle na odpad a vyrazili po proudu okolo řeky Lužnice až na Harrachovku. Podél cesty jsme nacházeli spoustu udivujících předmětů jako např. koloběžku, křeslo, boty, půllitr od piva…. Nechyběl ani typický odpad jako jsou plastové nebo plechové obaly, které přeci není nutné donést do koše, stačí je odhodit do křoví ne?! Po přibližně dvou hodinách sběru jsme se zastavili na Harrachovce na zmrzku a pak se vraceli zpět. Jak můžete vidět na fotkách, našli jsme toho opravdu mnoho a hřeje nás pocit, že jsme udělali pro naše okolí něco dobrého.

A jak zakončit dobrovolnickou akci? Přeci dobrým jídlem, které pro nás připravil Hotel Eleonora jako poděkování za účast a my si pochutnali na pizze, chlebíčcích, koláčích a kdo chtěl, mohl si opéct buřty.

Text: Julie Bubleová, Nikola Jindrová

Foto: Mgr. Marek Švadlena