⇒ číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016402
⇒ koordinátor projektuEvropského strukturálního fondy / OP Zaměstnanost
⇒ délka projektu: 07/2020 – 12/2022

  • kontaktní osoba: Lenka Hlavicová
  • e-mail: detsky.klub@tabsg.cz
  • tel.: 775 331 065
  • hlavní pečující osoba: Mgr. Mária Matoušková
  • manažer projektu : Jiřina Čechová
  • asistentka DK: Monika Švadlenová

ke stažení

Reporty a fotografie z proběhlých příměstských táborů

Dětský klub

základní informace

Dětský klub nabízí možnost smysluplného využití volného času dětí po vyučování. Po době uzavření škol se domníváme, že rádi využijete nabídku jak odpoledních / víkendových / prázdninových aktivit, tak i možnost se např. díky počítačovému vybavení učebny připravovat na výuku. Škola tuto službu poskytuje bezplatně.  V rámci postupného návratu do škol jsme poskytovali plnohodnotné aktivity a následně dětský klub přešel do běžného provozu. Doma teď děti strávily tolik času, že nabídka dalších aktivit je velmi důležitá jak smysluplně využít volný čas vašich dětí.

Příměstské tábory

krátké info

   Pokud nám to epidemiologická situace dovolí, bude naše škola organizovat pod záštitou klubu příměstské tábory. Téma tábora se vždy dozvíte včas. Podle vašeho zájmu může proběhnout příměstský tábor již o pololetních a jarních prázdninách a dále pak o letních prázdninách.

přihlášení do Dětského klubu

   Do klubu může dítě docházet pouze v případě vyplněné přihlášky podepsané zákonným zástupcem dítěte. Služby klubu Vám a Vašim dětem poskytneme bezúplatně. Nabídku příměstského tábora (v jakémkoli rozsahu a termínu) může využít jen ten žák, který má podanou přihlášku do klubu.

   Klub je možno v průběhu celého školního roku využívat nepravidelně, bude se jednat o doučování, zájmové aktivity a kroužky, vypracování domácích úkolů, procházky, malá exkurze, zajímavá beseda, aktivita nebo výlet.

Proběhlé akce:

MÁTE JEŠTĚ NĚJAKÉ OTÁZKY?

Napište nám....