Pořádali jsme: LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

DĚTSKÝ KLUB

Aktivity k vyplnění

Aktuálně: Dětský klub připravil dětem náměty na tvorbu i rozptýlení. Na doma, zejména v době uzavření škol, kdy se děti nebudou moci účastnit aktivit klubu prezenčně. Zde jsou návrhy pro zpestření a dobrou náladu pro Vaše děti v této nelehké situaci. Věříme, že vás pobaví a trošku jim navodí atmosféru, kterou společně zažíváme ve škole. Pokud Vás nápady zaujmou, pošlete nám fotku, jak se Vám dílo podařilo na e-mail detsky.klub@tabsg.cz. Děkujeme za Váš čas a moc se těšíme, až se zase všichni společně setkáme. A za měsíc a viděnou při další aktivitě!

Aktivita leden: lednová aktivita

Aktivita únor: únorová aktivita

Aktivita březen: březnová aktivita

Aktivita duben: dubnová aktivita

Dětský klub

základní informace

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali o nově zřízeném dětském klubu, Požádali jsme si o grant, který nám byl schválen a v rámci pravidel tohoto projektu Vám můžeme nabídnout možnost bezpečného a smysluplného využití volného času dětí po vyučování. Po době uzavření škol se domníváme, že rádi využijete nabídku jak odpoledních / víkendových / prázdninových aktivit, tak i možnost se např. díky počítačovému vybavení učebny připravovat na výuku. Škola tuto službu poskytuje bezplatně.

   V rámci postupného návratu do škol chceme poskytnout i plnohodnotné aktivity. V žádném případě nechceme děti o odpolední aktivity připravit, z okolí slyšíme, že zajistit družiny je za současných požadavků nemožné, my Vám tímto chceme naopak vyjít vstříc – doma teď děti strávily tolik času, že bychom jim v malých skupinkách a v bezpečném prostředí rádi nabídli další aktivity, tak, aby to i pro Vás byla pomoc a ulehčení po období, které jste právě absolvovali.

   Doufáme, že tuto snahu odlehčit současnou situaci využijete. Se zájemci individuálně prodiskutujeme možnosti a vyplníme přihlášku do klubu.

 • kontaktní osoba: Lenka Hlavicová
 • e-mail: detsky.klub@tabsg.cz
 • tel.: 775 331 065
 • hlavní pečující osoba: Mgr. Věra Komzáková
 • manažer projektu : Dana Tobiášková
 • asistentka DK: Monika Švadlenová

ke stažení

tematický plán pro rok 2021/22

 • Seznámení s režimem klubu
 • Seznamovací a společenské hry
 • Vztah účastníků k rodičům, k dospělým, kamarádství a přátelství – vysvětlení pojmů, scénické ztvárnění
 • Seznamování s různými pracovními technikami
 • Pěstování vztahu k hudbě, poslech a vnímání hudby
 • Vztah k literatuře, chápání významu četby
 • Seznámení s ručními pracemi – pletení
 • Základy práce na počítačích, práce s Word, druhy písma
 • Podzimní motivy, výzdoba – malba, koláž, muchláž
 • Vyhledávání zajímavostí spojených s tímto obdobím – internet, knihy, časopisy
 • Výtvarné ztvárnění ročního období
 • Sportovní aktivity v okolí školy
 • Výrobky z přírodnin, výroba závěsných draků
 • Práce s modelínou
 • Seznámení s ručními pracemi – výšivka
 • Práce na PC
 • Tvořivá dílna – podzimní a zimní dekorace
 • Využití různých výtvarných technik, práce s listím, s plody podzimu
 • Výroba podzimních košíčků s dekoracemi
 • Práce se slaným těstem – podzimní motivy
 • Vánoce se blíží, čert a Mikuláš, ozdoby
 • Seznámení s ručními pracemi – háčkování
 • Práce s tiskovinami – tématická koláž
 • Práce na PC – malování
 • Zimní výzdoba školy
 • Výroba papírového vánočního stromku a ozdob
 • Vánoční zvyky a tradice, práce s  modelínou
 • Zimní radovánky, příprava vánočních přání
 • Povídání na téma Advent
 • Vánoční výstava Galerie 140
 • Nepečené vánoční cukroví – výroba
 • Práce na PC – vánoční přání
 • Zimní sporty, stavění sněhuláků
 • Zimní motivy v malbě
 • Ochrana zdraví, prevence
 • Zdravý životní styl – protahovací cviky
 • Zdravá výživa v zimním období – příprava slaných a sladkých toastů
 • Práce na PC – zdravé recepty
 • Čas Masopustu – význam masopustního karnevalu, výroba masek a dekorací
 • skládačky z papíru
 • Zdravý životní styl – protahovací cviky
 • Příprava jednoduchých studených pokrmů
 • Práce na PC – vyber si knihu
 • Jarní probuzení – vycházka do přírody, motivace k práci
 • Vyjadřování se barvou i pohybem, hrou – mé pocity
 • Práce s knihami a časopisy, příprava na Velikonoce
 • Tvorba velikonočních dekorací
 • Práce na PC – velikonoční motivy
 • Velikonoční výstava Galerie 140
 • Měsíc bezpečnosti, dopravní značky a předpisy
 • Kvízy s dopravní tématikou, bezpečnost a úrazy, prevence před úrazy
 • Výroba čarodějnic, výzdoba školy
 • Práce na PC – vše o významu pálení čarodějnic
 • Výšlap na Stříbrnou stezku – Větrovy
 • Den matek – výroba přání
 • Čtení knih –vlastní návrh obalu na knihu
 • Zápichy do květináčů
 • Sejeme semínka
 • Květiny a stromy – výtvarné vyjádření
 • Práce na PC – vše o jarní přírodě
 • Oslava Dne dětí, soutěže
 • Těšíme se na prázdniny – ideální prázdniny, výtvarné ztvárnění
 • Hodnocení činnosti školního klubu za školní rok 2020/2021

Reporty a fotografie z proběhlých příměstských táborů

Příměstské tábory

co je to?

   Pokud nám to epidemiologická situace dovolí, bude naše škola organizovat pod záštitou klubu příměstské tábory. Téma tábora se vždy dozvíte včas. Podle vašeho zájmu může proběhnout příměstský tábor již o pololetních a jarních prázdninách a dále pak o letních prázdninách.

přihlášení do Dětského klubu

   Do klubu může dítě docházet pouze v případě vyplněné přihlášky podepsané zákonným zástupcem dítěte. Služby klubu Vám a Vašim dětem poskytneme bezúplatně. Nabídku příměstského tábora (v jakémkoli rozsahu a termínu) může využít jen ten žák, který má podanou přihlášku do klubu.

   Klub je možno v průběhu celého školního roku využívat nepravidelně, bude se jednat o doučování, zájmové aktivity a kroužky, vypracování domácích úkolů, procházky, malá exkurze, zajímavá beseda, aktivita nebo výlet.

MÁTE JEŠTĚ NĚJAKÉ OTÁZKY?

Napište nám....