DĚTSKÝ KLUB

Dětský klub

základní informace

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali o nově zřízeném dětském klubu, Požádali jsme si o grant, který nám byl schválen a v rámci pravidel tohoto projektu Vám můžeme nabídnout možnost bezpečného a smysluplného využití volného času dětí po vyučování. Po době uzavření škol se domníváme, že rádi využijete nabídku jak odpoledních / víkendových / prázdninových aktivit, tak i možnost se např. díky počítačovému vybavení učebny připravovat na výuku. Škola tuto službu poskytuje bezplatně.

   V rámci postupného návratu do škol chceme poskytnout i plnohodnotné aktivity. V žádném případě nechceme děti o odpolední aktivity připravit, z okolí slyšíme, že zajistit družiny je za současných požadavků nemožné, my Vám tímto chceme naopak vyjít vstříc – doma teď děti strávily tolik času, že bychom jim v malých skupinkách a v bezpečném prostředí rádi nabídli další aktivity, tak, aby to i pro Vás byla pomoc a ulehčení po období, které jste právě absolvovali.

   Doufáme, že tuto snahu odlehčit současnou situaci využijete. Se zájemci individuálně prodiskutujeme možnosti a vyplníme přihlášku do klubu.

⇒ číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016402
⇒ koordinátor projektuEvropského strukturálního fondy / OP Zaměstnanost
⇒ délka projektu: 07/2020 – 12/2022

  • kontaktní osoba: Lenka Hlavicová
  • e-mail: detsky.klub@tabsg.cz
  • tel.: 775 331 065
  • hlavní pečující osoba: Mgr. Věra Komzáková
  • manažer projektu : Dana Tobiášková
  • asistentka DK: Monika Švadlenová

ke stažení

Aktivity k vyplnění

Aktuálně: Dětský klub připravil dětem náměty na tvorbu i rozptýlení. Na doma, zejména v době uzavření škol, kdy se děti nebudou moci účastnit aktivit klubu prezenčně. Zde jsou návrhy pro zpestření a dobrou náladu pro Vaše děti v této nelehké situaci. Věříme, že vás pobaví a trošku jim navodí atmosféru, kterou společně zažíváme ve škole. Pokud Vás nápady zaujmou, pošlete nám fotku, jak se Vám dílo podařilo na e-mail detsky.klub@tabsg.cz. Děkujeme za Váš čas a moc se těšíme, až se zase všichni společně setkáme. A za měsíc a viděnou při další aktivitě!

Aktivita leden: lednová aktivita

Aktivita únor: únorová aktivita

Aktivita březen: březnová aktivita

Aktivita duben: dubnová aktivita

Připravujeme: únor 2022

Reporty a fotografie z proběhlých příměstských táborů

Příměstské tábory

co je to?

   Pokud nám to epidemiologická situace dovolí, bude naše škola organizovat pod záštitou klubu příměstské tábory. Téma tábora se vždy dozvíte včas. Podle vašeho zájmu může proběhnout příměstský tábor již o pololetních a jarních prázdninách a dále pak o letních prázdninách.

přihlášení do Dětského klubu

   Do klubu může dítě docházet pouze v případě vyplněné přihlášky podepsané zákonným zástupcem dítěte. Služby klubu Vám a Vašim dětem poskytneme bezúplatně. Nabídku příměstského tábora (v jakémkoli rozsahu a termínu) může využít jen ten žák, který má podanou přihlášku do klubu.

   Klub je možno v průběhu celého školního roku využívat nepravidelně, bude se jednat o doučování, zájmové aktivity a kroužky, vypracování domácích úkolů, procházky, malá exkurze, zajímavá beseda, aktivita nebo výlet.

Proběhlé akce:

MÁTE JEŠTĚ NĚJAKÉ OTÁZKY?

Napište nám....