Rozvoj digitálních kompetencí učitelů i žáků

INFORMACE O PROJEKTU

Kompletní informace o projektu OPVV: “Rozvoj digitálních kompetencí učitelů i žáků”. Projekt má za cíl podpořit rozvoj kompetencí pedagogů a žáků SŠ. Více informací zveřejníme brzy.

⇒ číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012676
⇒ koordinátor projektu: Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
⇒ délka projektu: 09/2019 – 08/2021