ORGANIZACE HODIN TV (16.05.-20.05.2022)

informace pro rodiče a žáky

Prima, VI. A (pondělí 16. 5., Mgr. J. Lískovcová, Mgr. K. Vorlová) – ZŠ Měšice.

 3.ročník – (středa 18.5.) – Tv odpadá

Sexta, 2. ročník (pátek 20. 5. 2022, Mgr. J. Lískovcová, J. Větrovský, areál Komora) – sraz v 7.40 u tělocvičny Na Bydžově, s sebou věci na ven, půjdeme na Komoru.

Kvarta (pátek 20. 5, 2022, Mgr. J. Lískovcová, J. Větrovský, areál Komora) – po 2. vyučovací hodině společný přesun s Mgr. J. Lískovcovou na sportoviště, s sebou věci na ven, půjdeme na Komoru. Po ukončení Tv rozchod u sportoviště. Žáci, kteří jdou do školy na oběd, přesun společně s Mgr. J. Lískovcovou do školy.

Sekunda, tercie (pátek 20.5. 2022)

Sekunda i tercie po obědě společný přesun s Mgr. J. Lískovcovou a Mgr. Vorlovou do tělocvičny Na Bydžově, s sebou věci na ven, půjdeme na areál Komora. Konec 13.30 u tělocvičny (případně na zastávce MHD Na Kopečku).

Kvinta, 1. ročník (pátek 20. 5. 2022, Mgr. K. Vorlová, J. Větrovský, sraz u tělocvičny Na Bydžově, s sebou věci na ven, přesun na areál Komora– 13.30 – 15.00) – dopolední vyučování končí ve škole v 12.30, odpolední vyučování začíná v 13.30 na příslušném sportovišti. Konec výuky 15.00, rozchod u sportoviště.