Informace k zápisu do budoucí 1.A

ZÁPIS DO 1.A

elektronické přihlašování k zápisu bylo ukončeno, přihlašovat se je možno přes e-mail či telefonicky
20220406_142708

podání přihlášky:

 • ideálně do 30. března 2024

termíny zápisů:

 • úterý 9. dubna (14:00 – 17:00)
 • středa 10. dubna (14:00 – 17:00)

co mít s sebou:

 • průkaz totožnosti rodiče
 • rodný list dítěte
 • motivační pohovor s dítětem bude trvat přibližně 15 minut (za přítomnosti rodičů / zákonných zástupců)
 • pokud máte doporučení příslušného školského poradenského zařízení nebo doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • pro žáky UA: vízový doklad dítěte, vízový doklad zákonného zástupce

počet přijímaných žáků:

 • 20

kritéria přijetí:

 • motivační pohovor, posouzení školní zralosti
 • nejsme spádová škola, proto můžeme přijímat žáky bez ohledu na jejich trvalé bydliště
 • doplňkové kritérium : sourozenec je již žákem této základní školy
20220405_150303