Informace k zápisu do budoucí 1.A

Informace k zápisu do budoucí 1.A

podání přihlášky: ideálně do 30. března 2023

termíny zápisů:

  • úterý 4. dubna (14:00 – 16:30)
  • náhradní termín (při nemoci) : úterý 25. dubna (14:00 – 16:30)

co mít s sebou:

  • průkaz totožnosti rodiče
  • rodný list dítěte
  • motivační pohovor s dítětem bude trvat přibližně 15 minut (za přítomnosti rodičů / zákonných zástupců)

počet přijímaných žáků: 18

 

kritéria přijetí:

* nejsme spádová škola, proto můžeme přijímat žáky bez ohledu na jejich trvalé bydliště

* sourozenec je již žákem této základní školy (doplňkové kritérium)

* pokud počet uchazečů o přijetí do 1. ročníku překročí danou kapacitu, bude provedeno losování