Návod, jak postupovat

Termíny

Počet přijímaných a kritéria

Proč u nás studovat?

Přihlášky ke studiu

Obecné termíny pro přijímací zkoušky na SŠ:

Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky pro obor vzdělávání s talentovou zkouškou a nejvýše dvě přihlášky pro ostatní obory.

30. listopadu 2021 – odevzdání přihlášek do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou

02. – 15. ledna 2022 – talentové zkoušky (mimo gymnázia se sportovní přípravkou)

02. 01. – 15. 02. 2022 – talentové zkoušky na gymnázia se sportovní přípravou

15. – 31. ledna 2022 – talentové zkoušky na konzervatořích

do 31. ledna 2022 – ředitelé středních škol bez TZ vyhlásí 1. kolo přijímacího řízení

01. března 2022 – odevzdání přihlášek na obory bez talentové zkoušky

12. – 13. dubna 2022 – jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělávání

19. – 20. dubna 2022 – jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

28. dubna 2022 – do tohoto data zpřístupní Cermat výsledky jednotné zkoušky středním školám. Do dvou pracovních dnů (tedy v pondělí 2. května) poté musí ředitel školy zveřejnit hodnocení celého přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů.

10. a 11. května 2022 – náhradní termíny jednotné zkoušky pro všechny obory vzdělávání

květen, červen – další kola našeho přijímacího řízení

Termín podání přihlášky do 1. kola přijímacího řízení:

Do pondělí 1. března 2022, osobně nebo poštou, je rozhodující datum podacího razítka, můžete opět podávat přihlášku na 2 střední školy

Termín podání přihlášky do 2. kola přijímacího řízení:

Podat přihlášku ke studiu do 2. kola, poštou nebo osobně, je možno do 23.5., 2.kolo přijímacího řízení se koná 25.5.2022 ve 14.00. Přihlášky podávejte průběžně od 1.3.2022.

Termín konání Jednotné přijímací zkoušky i našeho přijímacího řízení:

* termín konání Jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče z 5. třídy : 19.4. a 20.4.2022 (1. a 2. řádný termín)

* termín konání Jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče z 9. třídy : 12.4. a 13.4.2022 (1. a 2. řádný termín)

* Naše školní přijímací zkouška ve formě motivačního pohovoru a vyplnění motivačního dotazníku se bude konat ve  stejných dnech jako jednotná přijímací zkouška, všechny detailní informace bude obsahovat mail s pozvánkou k přijímacímu řízení, kterou budeme zasílat na základě podané přihlášky.

MÁTE JEŠTĚ NĚJAKÉ OTÁZKY?

Napište nám....