Základní info

Návod, jak postupovat

Termíny

Počet přijímaných a kritéria

Proč u nás studovat?

Přihlášky ke studiu

Termíny pro přijímací zkoušky na SŠ:

Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky pro obor vzdělávání s talentovou zkouškou a nejvýše dvě přihlášky pro ostatní obory.

konec listopadu 2022 – odevzdání přihlášek do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou

leden 2023 – talentové zkoušky (mimo gymnázia se sportovní přípravkou)

leden – únor 2023 – talentové zkoušky na gymnázia se sportovní přípravou

leden 2023 – talentové zkoušky na konzervatořích

do 31. ledna 2023 – ředitelé středních škol bez TZ vyhlásí 1. kolo přijímacího řízení

začátek března 2023 – odevzdání přihlášek na obory bez talentové zkoušky

duben 2023 – jednotné zkoušky (JPZ) pro čtyřleté obory vzdělávání

13. – 14. dubna (čtvrtek – pátek) – JPZ pro 4-letý obor GYM, dle uvedeného pořadí školy na přihlášce + školní část přijímacího řízení

17. – 18. dubna (pondělí – úterý) – JPZ pro 8-letý obor GYM, dle uvedeného pořadí školy na přihlášce + školní část přijímacího řízení

konec dubna 2023 – do tohoto data zpřístupní Cermat výsledky jednotné zkoušky středním školám. Do dvou pracovních dnů (tedy v pondělí 2. května) poté musí ředitel školy zveřejnit hodnocení celého přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů.

10. – 11. května (středa – čtvrtek) – náhradní termíny JPZ

* Naše školní přijímací zkouška ve formě motivačního pohovoru a vyplnění motivačního dotazníku se bude konat ve  stejných dnech jako jednotná přijímací zkouška, všechny detailní informace bude obsahovat mail s pozvánkou k přijímacímu řízení, kterou budeme zasílat na základě podané přihlášky.

MÁTE JEŠTĚ NĚJAKÉ OTÁZKY?

Napište nám....