Návod, jak postupovat

Termíny

Počet přijímaných a kritéria

Proč u nás studovat?

Přihlášky ke studiu

Obecné termíny pro přijímací zkoušky na SŠ:

Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky pro obor vzdělávání s talentovou zkouškou a nejvýše dvě přihlášky pro ostatní obory.

30. listopadu 2021 – odevzdání přihlášek do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou

02. – 15. ledna 2022 – talentové zkoušky (mimo gymnázia se sportovní přípravkou)

02. 01. – 15. 02. 2022 – talentové zkoušky na gymnázia se sportovní přípravou

15. – 31. ledna 2022 – talentové zkoušky na konzervatořích

do 31. ledna 2022 – ředitelé středních škol bez TZ vyhlásí 1. kolo přijímacího řízení

01. března 2022 – odevzdání přihlášek na obory bez talentové zkoušky

12. – 13. dubna 2022 – jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělávání

19. – 20. dubna 2022 – jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

28. dubna 2022 – do tohoto data zpřístupní Cermat výsledky jednotné zkoušky středním školám. Do dvou pracovních dnů (tedy v pondělí 2. května) poté musí ředitel školy zveřejnit hodnocení celého přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů.

10. a 11. května 2022 – náhradní termíny jednotné zkoušky pro všechny obory vzdělávání

květen, červen – další kola našeho přijímacího řízení

Termín podání přihlášky do 1. kola přijímacího řízení:

Do pondělí 1. března 2022, osobně nebo poštou, je rozhodující datum podacího razítka, můžete opět podávat přihlášku na 2 střední školy

Termín podání přihlášky do 2. kola přijímacího řízení:

Přihlášky podávejte průběžně od 1.3.2022.

Termín konání Jednotné přijímací zkoušky i našeho přijímacího řízení:

* termín konání Jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče z 5. třídy : 19.4. a 20.4.2022 (1. a 2. řádný termín)

* termín konání Jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče z 9. třídy : 12.4. a 13.4.2022 (1. a 2. řádný termín)

* Naše školní přijímací zkouška ve formě motivačního pohovoru a vyplnění motivačního dotazníku se bude konat ve  stejných dnech jako jednotná přijímací zkouška, všechny detailní informace bude obsahovat mail s pozvánkou k přijímacímu řízení, kterou budeme zasílat na základě podané přihlášky.

MÁTE JEŠTĚ NĚJAKÉ OTÁZKY?

Napište nám....