Návod, jak postupovat

Termíny

Počet přijímaných a kritéria

Proč u nás studovat?

Přihlášky ke studiu

Termín podání přihlášky do 1. kola přijímacího řízení:

do 2.března 2020, osobně nebo poštou, je rozhodující datum podacího razítka

Termín podání přihlášky do 2. kola přijímacího řízení:

už nyní průběžně podávejte

Termín konání Jednotné přijímací zkoušky i našeho přijímacího řízení:

bude stanoveno opatřením MŠMT  v nejbližších dnech.

Několik dní před konáním Jednotné („státní“) přijímací zkoušky, absolvuješ u nás školní část přijímacího řízení, a to formou vyplnění motivačního dotazníku. Bude stanoven časový rozpis a budeš s ním seznámen(-a) v pozvánce k přijímacímu řízení na naši školu.