Návod, jak postupovat

Termíny

Počet přijímaných a kritéria

Proč u nás studovat?

Přihlášky ke studiu

Termín podání přihlášky do 1. kola přijímacího řízení:

do 1.března 2019, osobně nebo poštou, je rozhodující datum podacího razítka

Termín podání přihlášky do 2. kola přijímacího řízení:

do 24.května 2019

Termín konání Jednotné přijímací zkoušky i našeho přijímacího řízení:

do 4-letého studia 12. 4. (pátek) nebo 15. 4. 2019 (pondělí)

do 8-letého 16. 4. (úterý) nebo 17. 4. 2019 (středa)

V den, kdy u nás budeš konat Jednotnou („státní“) přijímací zkoušku, absolvuješ i motivační pohovor. Bude stanoven časový rozpis a budeš s ním seznámen(-a) v pozvánce k přijímacímu řízení na naši školu.

Do 29. nebo 30. 4. 2019 se dozvíš, zda jsi byl(-a) v 1. kole přijat(-a), ve lhůtě do 10 pracovních dnů (tj. max. do 17.5.2019) musíš odevzdat podepsaný zápisový lístek. Pokud jsi nebyl(-a) přijat(-a), máš právo na odvolání nebo si můžeš podat přihlášku do druhého kola. Náhradní termín 1. kola přijímací zkoušky se koná ve dnech 13. – 14. května 2019. Termín našeho 2. kola (již bez písemného celostátního testu), proběhne v pondělí 27. května 2019, a to pro všechny obory, pro které vyhlašujeme přijímací řízení.

 

Už nyní můžeš až do 24. 5. 2019 podat přihlášku ke studiu do 2. kola, poštou nebo nejlépe osobně, upřesníme ti podmínky konání 2. kola přijímacího řízení a odpovíme ti na tvé další otázky. Dle § 63 Školského zákona přijímáme i uchazeče do vyšších ročníků  6-letého gymnázia – do budoucí kvarty (9. třída ZŠ) – 3 volná místa – týká se uchazečů z 8. třídy ZŠ