Základní info

Návod, jak postupovat

Termíny

Počet přijímaných a kritéria

Proč u nás studovat?

Přihlášky ke studiu

Obecné termíny pro přijímací zkoušky na SŠ:

Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky pro obor vzdělávání s talentovou zkouškou a nejvýše dvě přihlášky pro ostatní obory.

konec listopadu 2022 – odevzdání přihlášek do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou

leden 2023 – talentové zkoušky (mimo gymnázia se sportovní přípravkou)

leden – únor 2023 – talentové zkoušky na gymnázia se sportovní přípravou

leden 2023 – talentové zkoušky na konzervatořích

do 31. ledna 2023 – ředitelé středních škol bez TZ vyhlásí 1. kolo přijímacího řízení

začátek března 2023 – odevzdání přihlášek na obory bez talentové zkoušky

duben 2023 – jednotné zkoušky (JPZ) pro čtyřleté obory vzdělávání

duben 2023 – jednotné zkoušky (JPZ) pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

konec dubna 2023 – do tohoto data zpřístupní Cermat výsledky jednotné zkoušky středním školám. Do dvou pracovních dnů (tedy v pondělí 2. května) poté musí ředitel školy zveřejnit hodnocení celého přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů.

květen 2022 – náhradní termíny jednotné zkoušky pro všechny obory vzdělávání

květen, červen – další kola našeho přijímacího řízení

Termín podání přihlášky do 1. kola přijímacího řízení:

termíny budou vypsány

Termín podání přihlášky do 2. kola přijímacího řízení:

termíny budou vypsány

Termín konání Jednotné přijímací zkoušky i našeho přijímacího řízení:

termíny budou vypsány

* Naše školní přijímací zkouška ve formě motivačního pohovoru a vyplnění motivačního dotazníku se bude konat ve  stejných dnech jako jednotná přijímací zkouška, všechny detailní informace bude obsahovat mail s pozvánkou k přijímacímu řízení, kterou budeme zasílat na základě podané přihlášky.

MÁTE JEŠTĚ NĚJAKÉ OTÁZKY?

Napište nám....