Proč u nás studovat?

Návod, jak postupovat

Termíny

Počet přijímaných a kritéria

Proč u nás studovat?

Přihlášky ke studiu

Proč studovat právě u nás?

Důraz na individualitu, menší škola, nově vybudované prostory pro moderní výuku a rozsáhlé projektové aktivity, ať již domácí nebo zahraniční – to je nabídka naší školy.

Na „malém“ gymnáziu (ročníky odpovídající 6.až 9.třídě ZŠ) i na vyšším gymnáziu je výhodou :

 • po 9. třídě Vám a Vašim dětem odpadá nutnost přijímacích zkoušek na další školy a dalšího rozhodování
 • dobrý třídní kolektiv, zaměřený na studium a uplatnění širokých zájmů žáků
 • intenzívní výuka AJ
 • v případě nemoci, sportovního vytížení atd. probíhá pravidelné doučování a individuální péče – a to již v rámci školného
 • v prostředí naší školy mohou děti rozvíjet své zájmy nebo si lépe upevnit učivo
 • kroužky zdarma, otevíráme dle zájmu, i v malých skupinách, například :
  • Španělština
  • Francouzština
  • Ruština
  • Latina
  • Finanční matematika
  • Deskriptivní geometrie
  • Výtvarný kroužek a seminář
  • Laboratorní práce – chemie jinak
  • Fotografický kroužek
  • Divadelní kroužek
  • Školní časopis
  • Příprava na mezinárodní jazykové certifikáty
  • Tvorba webových stránek a PC gramotnost

Přijďte se na nás podívat, přijďte se informovat osobně! Systém stipendií a bonusů! Zahraniční a sportovní programy, učebnice a doučování či individuální konzultace zdarma! To je jen část naší nabídky.