Proč u nás studovat?

Základní info

Návod a termíny

Počet přijímaných a kritéria

Proč u nás studovat?

Přihlášky ke studiu

Proč studovat právě u nás?

Důraz na individualitu...

   Důraz na individualitu, menší škola, nově vybudované prostory pro moderní výuku a rozsáhlé projektové aktivity, ať již domácí nebo zahraniční – to je nabídka naší školy. Na „malém“ gymnáziu (ročníky odpovídající 6.až 9.třídě ZŠ) i na vyšším gymnáziu je výhodou:

 • nižší počet žáků ve třídě, možnost klidného prostředí pro náročné studium
 • pravidelné doučování a individuální péče
 • benefity pro žáky - zapůjčení notebooků pro distanční výuku, stálá technická podpora pro domácí vyučování
 • po 9. třídě Vám a Vašim dětem odpadá nutnost přijímacích zkoušek na další školy a dalšího rozhodování
 • dobrý třídní kolektiv zaměřený na studium ; uplatnění širokých zájmů žáků tříd
 • v prostředí naší školy mohou děti rozvíjet své zájmy nebo si lépe upevnit učivo, intenzivní výuka Aj
 • systém stipendií - prospěchové, rodinné (pokud studují na škole sourozenci), sociální

Kroužky školy

Přijďte se na nás podívat, přijďte se informovat osobně! Systém stipendií a bonusů! Zahraniční a sportovní programy, učebnice a doučování či individuální konzultace zdarma! To je jen část naší nabídky. Kroužky školy jsou zdarma, otevíráme dle zájmu, i v malých skupinách, například :

 • jazykové kroužky - němčina, francouzština, ruština, latina
 • finanční matematika či deskriptivní geometrie
 • seminář laboratorní práce – chemie
 • mediální výchova, tvorba školního časopisu
 • výtvarný či divadelní kroužek
 • příprava na mezinárodní jazykové certifikáty - kurz ve spolupráci s Evropským centrem jazykových zkoušek (platí se zvlášť)

MÁTE JEŠTĚ NĚJAKÉ OTÁZKY?

Napište nám....