Přijímací řízení 2019

Návod, jak postupovat

Termíny

Počet přijímaných a kritéria

Proč u nás studovat?

Přihlášky ke studiu

Základní informace pro rodiče, uchazeče a zájemce o studium

   Jednotná přijímací zkouška (dále jen JP nebo jednotná zkouška) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.


Výsledky přijímacího řízení

   Do 30. 4. 2019 zveřejníme jak výsledky JPZ (celostátní), tak i školní přijímací zkoušky. Budou zveřejněny na těchto webových stránkách v sekci „Přijímací řízení“ a vyvěšeny ve vstupní hale budovy školy. Uchazeči budou označeni v těchto seznamech číslem. Toto registrační číslo bude každému uchazeči přiděleno po přijetí jeho přihlášky ke studiu a oznámeno informačním dopisem.

DALŠÍ INFORMACE

tel. 381 282 830

mail sekret@tabsg.cz

mail marketa@tabsg.cz

nebo osobně v kanceláři školy