Přijímací řízení 2019

Návod, jak postupovat

Termíny

Počet přijímaných a kritéria

Proč u nás studovat?

Přihlášky ke studiu

Vážení rodiče, milí uchazeči a zájemci o studium na našem gymnáziu, zde jsou základní informace pro vás :

   Jednotná přijímací zkouška (dále jen JP nebo jednotná zkouška) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

   Do 30. 4. 2019 zveřejníme jak výsledky JPZ (celostátní), tak i školní přijímací zkoušky. Budou zveřejněny na těchto webových stránkách v sekci „Přijímací řízení“ a vyvěšeny ve vstupní hale budovy školy. Uchazeči budou označeni v těchto seznamech číslem. Toto registrační číslo bude každému uchazeči přiděleno po přijetí jeho přihlášky ke studiu a oznámeno informačním dopisem.

 

DALŠÍ INFORMACE

Na této webové stránce, na našich telefonních číslech a mailech :

tel. 381 282 830,

sekret@tabsg.cz

marketa@tabsg.cz

nebo osobně v kanceláři a na ředitelství školy.

 

Neváhejte se zeptat, neváhejte nás kontaktovat i přijít osobně!

Rádi se Vám budeme věnovat.