Beseda s Janem Karlovským ze SÚRAO

Jak se nakládá vyhořelým jaderným palivem? Kam se ukládá? Je to bezpečné a máme se vůbec bát “jádra”? Nakonec zjistíte, že nemusíte. Na to a mnohem více besedoval se žáky kvarty a sexty Jan Karlovský ze SÚRAO (Správa úložišť radioaktivních odpadů).

Nejprve trochu informací o organizaci SÚRAO: Mezi její hlavní úkoly patří bezpečný provoz stávajících úložišť radioaktivních odpadů, dále příprava výstavby hlubinného úložiště pro vysokoaktivní odpady a vedení evidence převzatých radioaktivních odpadů a jejich původců. Mimo jiné řeší zajištění a koordinaci výzkumu a vývoje v oblasti nakládání s radioaktivními odpady a poskytuje služby v oblasti nakládání s radioaktivními odpady, to vše najdete i na jejich webových stránkách surao.cz.

Důležitým motorem besed a přednášek je propojení posluchačů a přednášejících, což se bezpochyby v tomto případě povedlo. Žáci díky zvídavým dotazům zjistili, proč se sleduje radon ve sklepních částech domů, jakým způsobem se vybírá lokalita úložišť jaderných odpadů a proč nemůže být “kdekoli”. Otázky se točily i kolem současného tendru na dostavbu JE Dukovany a také, proč je jádro budoucností výroby elektrické energie v Česku.

Foto: Mgr. Marek Švadlena

Text: Mgr. Marek Švadlena