Prima se zúčastnila branného dnu Armády ČR “Glucinium”

Dne 6. 6. 2023 proběhl v Dražicích u Tábora „Branný den Glucinium“, který pořádalo Velitelství teritoriálních sil, v rámci aktivity „Příprava občanů k obraně státu – POKOS“.

Branného dne se zúčastnilo družstvo čtyř závodníků z primy, kteří byli podporováni dalšími dvěma náhradníky. Žáci Táborského soukromého gymnázia a základní školy, Diana Švecová, Jindřiška Pechová, Jan Roh a Štěpán Klíma, se ve velké konkurenci ostatních družstev táborských škol, umístili na krásném, medailovém, třetím místě. V rámci závodu si naši soutěžící vyzkoušeli hašení požáru ve spolupráci s SDH, poskytovali první pomoc, stříleli ze vzduchové pušky, plnili úkoly z topografie, luštili kódy pomocí Morseovy abecedy, házeli granátem na cíl, určovali předměty do evakuačního zavazadla a změřili síly ve vědomostní soutěži v oblasti POKOS. Nakonec byl díky kódům získaným během soutěže přivolán vrtulník z 24. základny dopravního letectva Praha – Kbely a všichni si tak mohli za odměnu sednout za knipl letounu. Vojáci nakonec předvedli slanění z vrtulníku a seskoky padákem. Závodníkům děkujeme za příkladnou reprezentaci naší školy a vojákům za přípravu soutěže a krásně strávený den.

Text: PhDr. Roman Varga

Foto: PhDr. Roman Varga