Předávání maturitních vysvědčení (absolventi 2023)

Slavnostní předání maturitních vysvědčení se uskutečnilo 1.6.2023 od 15.00 v Univerzitě Tábor. Sešli se zde absolventi, jejich rodiče, kamarádi a ostatní rodinní příslušníci a také zástupci vedení školy.

Po slavnostním nástupu za zvuku fanfáry zahájila předávání vysvědčení zástupkyně ředitelky Mgr. Jitka Musilová. Maturanti – teď již absolventi, převzali svá vysvědčení z rukou p. ředitelky PhDr. Markéty Švadlenové a třídní učitelky Mgr. Vlasty Skalkové. Následovala poděkování a blahopřání od p. jednatelky Mgr. Věry Komzákové, která předala nejúspěšnějším absolventům také stipendia. Za absolventy promluvil Martin Dvořák, který poděkoval celému učitelskému sboru a popřál také svým „kolegům absolventům“ mnoho úspěchů do dalšího života. Za doprovodu studentské hymny Gaudeamus Igitur všichni dekorovaní sál slavnostně opustili, celá akce byla zakončena ještě společným fotografováním, které bylo tou příznačnou poslední tečkou za středoškolským studiem. Hodně štěstí do života, absolventi!

Text: Mgr. Vlasta Skalková

Foto: Ing. Radek Havlíček, www.radekhavlicek.cz