V hydroelektrárně Orlík

Víte, podle čeho se pojmenovala přehrada v Jihočeském kraji, Orlík, která patří do unikátních devíti vodních děl na řece Vltavě? Naše třída kvinta s kvartou byli zjistit nejen původ jména, ale i fungování celé této hydroelektrárny, která se významně podílí na řízení celostátní energetické soustavy a na výrobě levné, ekologicky čisté, špičkové elektrické energie.

Naše výprava nezačíná jinak, nežli cestou autobusem, který nás dovezl na místo určení. Jsou tací, co cestu prospali, pak je tu ta zvláštní skupinka lidí, která očko “nazamhouřila” a celou cestu sledovala ubíhající krajinu. Po příjezdu nás všechny pobavila věta – ,,Vemte si helmy!” – všichni jsme totiž věděli, jak nám taková pěkná, naleštěná, bíla helmice bude na našich chytrých ,,študentských” hlavičkách slušet. Po nasazení helem následovala prohlídka vodní elektrárny Orlík. Můžu se s vámi vsadit, že jste vtipnějšího průvodce ještě nikdy nezažili… Nevěříte? Tak takové prohlášení jako – ,,V roce 2002, když byly povodně, pražáci měli pár hodin na to, aby připravili protipovodňové zábrany. Teď, díky budoucím, novým, protipovodňovým vychytávkám u betonové hrázi tolik času mít nebudou. Nu což, je jich tam dost, ne?” – bylo trochu děsivé, ale nás pobavilo! Mohli jsme vidět, to, co ostatní na vlastní oči jen tak neuvidí. Viděli jsme za tlustými, ochrannými zdmi Orlíku tajné kouty a zajímavé místnosti. Všichni jsme se shodli, že je právě v tomto ohledu tato exkurze jiná a zajímavější, než všechny předešlé a to nás bavilo. Nebyla to totiž obyčejná prohlídka s procházkou okolo břehů vodních nádrží Orlík a Kamýk, ale především zajímavá exkurze do gigantického vodního díla spojená s vycházkou okolo této elektrárny! Poslední zajímavost na konec – víte, že Orlík je nejvodnatější vodní nádrží v České republice, či že desetilopatkové oběžné kolo Kaplanovy turbíny dostalo na výstavě EXPO 58 v Bruselu ocenění a bylo světovým unikátem?

Text: Eliška Schlehoferová

Foto: Mgr. Marek Švadlena, Mgr. Jitka Berková