Zájemci ze tříd tercie, kvinta, sexta a 2.ročník si v tento den měli možnost vyzkoušet v hodinách němčiny, jaké to je být v roli učitele. Studenti si měli připravit zajímavou a zábavnou aktivitu a zapojit do ní své spolužáky ze třídy.

Studenti v roli učitelů měli možnost zažít na vlastní kůži různé situace, které mohou během výuky nastat – jaké to například je, když se objeví nejrůznější technické či organizační problémy, jak pracovat se studenty ve skupinách či pokud nespolupracují podle očekávání. Aktivity byly různé – Kahoot na německá slovíčka, procvičování vizuální paměti a slovní zásoby při popisu fotografií, prezentace na téma novodobých německých dějin či a luštění německé křížovky.

Akce byla myslím přínosná pro obě strany, někteří se zapojili více aktivně, někdo byl spíše pozorovatelem a tento ročník bereme jako startovní a v příštím roce bychom rádi i variantu, kdy by starší studenti vyučovali mladší ročníky, tedy podobně, jako před nedávnem na naší škole proběhlo enviromentální vzdělávání o recyklaci.

Text: Mgr. Vlasta Skalková

Foto: Mgr. Vlasta Skalková