Den přednášek absolventů TSG podruhé

Pro velký úspěch jsme uspořádali v pátek 24. března 2023 druhé páteční absolventské dopoledne. Tentokrát naši školu navštívili čtyři absolventi, zavzpomínali nejen na středoškolská studentská léta, ale pověděli mnoho zajímavých informací o svém současném povolání i bývalém studiu. Celá tato akce má za cíl pomoci s rozhodováním o své budoucí kariéře i současným žákům druhých a třetích ročníků SŠ.

První přednáška byla na téma wellness (zdravý) životní styl v podání Bc. Petry Školové. Petra vystudovala PF JČU obor Výchova ke zdraví a nyní pokračuje ve studiu na škole Palestra VŠ tělovýchovy a sportu v oboru Wellness specialista. Přednášky se zúčastnila sexta a 3. ročník a byla velmi živá a interaktivní už jen proto, že Petra od malička dělala karate a sport byl jejím koníčkem. Přednáška byla o zdravém životním stylu a skloubení vyvážené stravy se správným cvičením a relaxací.

Druhá přednáška byla v podání Petry spolužáka Ing. Tomáše Vančury. Tomáš studoval nejprve ČVUT, fakultu Masarykův ústav vyšších studií, obor ekonomika a řízení podniku. Inženýra vystudoval na Bankovním institutu v Praze na oboru Finance. Nyní vykonává funkci osobního bankéře v Táboře. Přednáška byla určena pro 3. ročník, septimu a 2. ročník a týkala se znalostí z oboru finančnictví a ekonomie.

O třetí přednášku se podělili Mgr. Tereza Majerovičová a Matěj Šindelář. Matěj nyní studuje stejný obor, který již vystudovala i Tereza. Jedná se o Filozofickou fakultu, obor Archeologie. Tereza pokračuje v doktorském studiu a pracuje v LAPE (Laboratoř Archeobotaniky a Paleoekologie), která je pod Přírodovědeckou fakultou a propojuje přírodovědu a archeologii. Tereza sebou přivezla i dva studenty též z doktorského studia a to přímo ze Senegalu, protože tam zrovna provádí svůj výzkum. Celou přednášku orientovala tedy na toto téma. Matěj se zase věnuje tématu Velkomoravských Mikulčic, o kterých nám povídal. Přednášky byly určené pro sextu, septimu, 2. i 3. ročník a prolnuly se zde velmi pěkně mezipředmětové vztahy mezi dějepisem, zeměpise a biologií.

Celé dopoledne se neslo v přátelské atmosféře našich bývalých i současných studentů, kteří toho mají opravdu hodně společného, a tak jsme došli k názoru, že je třeba podobnou akci brzy zopakovat.

Text: Mgr. Zdeněk Novák

Foto: Mgr. Zdeněk Novák