Hodiny “Moderní chemie”

Přesně po roce, 20. ledna 2023, na naši školu opět navštívili studenti z VŠCHT, aby naše žáky obohatili velmi zajímavou přednáškou s praktickými chemickými ukázkami, tentokrát s tématem ,,přeměna energií“.

Při této ukázce jsme zhlédli plno zajímavých a efektivních pokusů, seznámili se s možnostmi získávání energie a zopakovali si něco o zpracování ropy, jejích složkách či frakcích. Také nám studenti z VŠCHT přiblížili a objasnili nejnovější trendy ve využití alternativních pohonných hmot. Během hodiny nám studenti kladli různé otázky, za jejichž správné odpovědi jsme byli odměněni sladkostmi, periodickou tabulkou či upomínkovými předměty z VŠCHT. Závěrem jsme si uvědomili, že je chemie vlastně zábavná a zajímavá věda.

Text: Gabriela Kainráthová, kvinta

Foto: Mgr. Gabriela Fürbachová