Etické dílny “Mise:tajuplný ostrov” pro 4.A

Hned první den února se naši čtvrťáci zúčastnili preventivního programu “Mise:tajuplný ostrov” na rozšiřování stmelování třídního kolektivu.

Etické dílny jsou vlastně takovou kuchařkou, jak pracovat s třídním kolektivem, jak ho stmelovat a rozšiřovat spolupráci mezi spolužáky a naslouchat i jejich přáním či problémům. Naše čtvrtá třída si tento čtyřhodinový program moc užila a přenesla se na imaginární ostrov, z něhož měly přinést a zachránit vzácné rostliny. Cesta na ostrov a zpět byla spojena s plněním úkolů, které bylo nutno zvládnout společnými silami, rozdělením úkolů a respektu k možnostem všech členů týmu. Program byl velice zajímavý a přínosný pro všechny účastníky. Tak zase příště!

Text: Mgr. Iva Stradová

Foto: Barbara Novotná