Naše škola se zúčastnila soutěže Best in English, naši studenti si tak mohou porovnat své znalosti angličtiny se studenty na školách v zahraničí i v Česku. Cílem této akce je pak zvýšit schopnost efektivně komunikovat v angličtině.

Několik velmi zajímavých faktů k této soutěži – letos se do ní zapojilo více než 800 škol z celé Evropy, především z České republiky, Slovenska, Maďarska, Chorvatska, Srbska, Portugalska, Estonska, Lotyšska, Litvy, Slovinska a Polska. A v okrese Tábor byly do této soutěže zapojeny tři školy. A od nás se do soutěžního klání zapojilo deset našich studentů z tercie, kvarty, kvinty, sexty a 3. ročníku. Výsledky byly velmi kvalitní a účastníci byli spokojeni. A my, učitelé anglického jazyka, jsme na všechny tyto studenty velmi hrdí!

Text: MA. Lic. Rodrigo Ramos

Foto: MA. Lic. Rodrigo Ramos