Evropa2050 – převzetí ocenění za mezinárodní spolupráci

„Evropa – náš společný domov“. Tuto metaforu si zvolila partnerská gymnázia Táborské soukromé gymnázium a BG/BRG Rohrbach pro svůj společný soutěžní projekt na téma „Evropa 2050“. Úkolem pro žáky však nebylo obsadit části domova jednotlivými státy Evropské unie, nýbrž přiřadit jim různá základní evropská práva, politické cíle a civilizační hodnoty – ať už reálné, nebo vize do budoucnosti tak, jak je žáci vidí a jakou důležitost jim přikládají.

Toto měli žáci za úkol zpracovat metaforicky na příkladu života v domě. Každý žák dostal rámec stylizovaného bytu / pokoje a měl doplnit obsah podle zvolené zobrazované myšlenky. Společně pak byly vybrány nejlepší práce a stylizovány jako velký dům o mnoha pokojích / bytech na starou mapu Evropy, jako symbol pokroku od minulosti k budování nové Evropy. Jednotlivá „okénka“ mapy jsou otevírací – plakát je tedy interaktivní – a mají symbolizovat „starou“ mapu Evropy doplněnou o „nové“/„aktuální“ hodnoty. Projektu se zúčastnilo asi 50 žákyň a žáků z Tábora a asi 400 z rakouského Rohrbachu, všichni ve věku 10 – 14 let. 21 prací bylo pak komisionálně vybráno a oceněno cenou projektu a naše práce byla mezi oceněnými a tak jsme z pražského Karolína, kde se tato akce konala, odjížděli s diplomem, upomínkovými předměty a velkými zážitky!

Text: Mgr. Vlasta Skalková

Foto: Mgr. Vlasta Skalková