Byli jsme první… Aneb o traumatu otevřeně. “Wisdom of the trauma” – tak zní název dokumentu, který se v posledních měsících stal obrovským fenoménem. Dokument zhlédlo více než 6 milionů lidí ve více než 230 státech světa. V České republice měl film o Gaboru Maté premiéru v květnu 2022. Naše škola se ve spolupráci s terapeutkou Šárkou Weberovou stala první školou v republice, která tento film promítala.

„Trauma je neviditelná síla, která formuje náš život. Formuje to, jak žijeme, jak milujeme a jak dáváme světu smysl. Je to kořen našich nejhlubších ran,“ říká hlavní protagonista filmu doktor Gabor Maté, který je uznávaným a vyhledávaným pro své hluboké znalosti řady témat, včetně závislostí, stresu a dětského vývoje. Přes dvacet let se věnoval výzkumu a péči o závislé na drogách, duševně nemocné a má bohaté zkušenosti s paliativní péčí. Je odborníkem na duševní traumata, závislosti a vztah mezi stresem a nemocí (uzdravením).

Projekce filmu Moudrost traumatu (v českém překladu) se konala 23. listopadu v CUT Tábor. Akce se zúčastnily všechny třídy vyššího gymnázia v doprovodu svých vyučujících. Po skončení projekce dokumentu následovala reflexe (a sebereflexe) při besedě s terapeutkou Šárkou Weberovou (www.siladuse.cz).

Projekcí a besedou „to neskončilo“. Téma bylo (a bude) nadále reflektováno, diskutováno a rozvíjeno v rámci prevence i širším kontextu vyučování, a to zejména ve hodinách základů společenských věd.

Text: Mgr. Tereza Švadlenová

Foto: Mgr. Tereza Švadlenová